Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaan verantatalo Vuosaaren Meri-Rastilaan

Vuosaari
03. toukokuuta 2022
Havainnekuva suunnittelukilpailun voittajatyöstä. Etualalla kallioita ja mäntyjä.

Meri-Rastilaan suunnitellaan uutta asumisoikeusasuntojen ja vapaarahoitteisten omistusasuntojen kohdetta, jossa asuntoihin tulee erikoisuutena omat verannat. Kohde kuuluu Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaan, jonka tavoitteena on kerrostaloasumisen laadun kehittäminen yhteistyössä rakennuttajien kanssa. Kaupunginhallitus päätti 2.5. kokouksessaan varata tontin Varte Oy:lle hanketta varten.

Kohteen asuinrakennusoikeudesta vähintään 40 prosenttia tulee toteuttaa asumisoikeusasuntoina ja vähintään 40 prosenttia sääntelemättöminä vapaarahoitteisina omistusasuntoina. Kohteen toteutus perustuu Helsingin kaupungin vuonna 2019 järjestämään Asuntoreformi Helsinki – asuminen 2020 -kilpailun voittajatyöhön.

Verannat toimivat aulana, viherhuoneena tai askartelutilana

Kilpailun voittajaksi Meri-Rastilan osalta valikoitui suunnittelutoimiston MUUAN Oy:n ”Fröbelin palikat". Voittajatyön konsepti perustuu nelisakaraisten rakennusten muodostamaan kokonaisuuteen. Jokaisessa sakarassa on asunto ja asunnot saavat näkymiä kolmeen ilmansuuntaan. Kaupunkikuvallisesti ehdotus kumpuaa Meri-Rastilan rakennuskannan polveilevuudesta ja pienestä mittakaavasta, luoden siitä uuden tulkinnan.

Voittajatyössä kehitettiin urbaania asumista perheasumisen ja omakotitalomaisuuden teemojen kautta. Vähintään puoleen asunnoista suunnitellaan ja toteutetaan verantatila asuntokohtaisine varastotiloineen kerrostalon porrashuoneen ja asunnon välille.

Verantatilaa voi asukkaat käyttää itse määrittelemällään tavalla, ei kuitenkaan erillisenä asuinhuoneena. Veranta voi toimia esimerkiksi sisäänkäyntiaulana, viherhuoneena tai askartelutilana. Verantatilojen käyttötapoja tutkitaan ja dokumentoidaan 12 vuoden ajan sisäänmuuton jälkeen.

Asuntoreformi Helsinki – asuminen 2020 -kilpailu oli avoin arkkitehtuuri- ja ideakilpailu, jossa pyrittiin uudistamaan asuntosuunnittelussa vallitsevia käytäntöjä sekä lisäämään asuntotuotannon monipuolisuutta ja asumisvaihtoehtoja.

Lue lisää Kehittyvä kerrostalo -ohjelmasta