Pitäjänmäen ja Torpparinmäen uudet päiväkotirakennukset päätöksentekoon

Raide-Jokeri
04. toukokuuta 2022

Helsingin kaupunki suunnittelee Pitäjämäkeen uutta päiväkotirakennusta osoitteeseen Kutomokuja 3. Rakennukseen tulee sekä suomen- että ruotsinkielinen päiväkoti.

Torpparinmäkeen suunnitellaan uutta päiväkoti- ja leikkipuistorakennusta puretun monitoimitalon tontille osoitteeseen Käräjätuvantie 3.

Kaupunki suunnittelee hankkivansa kummatkin tilat vuokraamalla ne 20 vuodeksi. Vuokratilojen rakennustöiden arvioidaan alkavan kesällä 2023, ja tilat valmistuvat joulukuussa 2024.

Uudet päiväkotirakennukset tarvitaan, koska alueilla olevat nykyiset päiväkotitilat eivät riitä vastaamaan tarpeeseen. Osa nykyisistä tiloista on tarkoitettu väliaikaiseen käyttöön.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto käsittelee kummankin hankkeen hankesuunnitelmaa ja vuokraamista 5.5.2022. Asiasta päättää kaupunginhallitus.

Hankesuunnitelmat on julkaistu kaupungin verkkosivuilla (hel.fi/kaupunkiymparisto) rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätösasiakirjat-sivulla.

Pitäjänmäen päiväkoti virkistysalueen laitaan

Kutomokujan uuteen päiväkotiin tulee noin 160 paikkaa suomenkieliseen ja noin 60 paikkaa ruotsinkieliseen päiväkoti- ja esikoulutoimintaan. Uusia päiväkotipaikkoja tulee yhteensä noin 65.

Uusi rakennus on kaksikerroksinen ja se rakennetaan puusta. Rakennus sijoittuu suurelta osin nykyisen pysäköintikäytössä olevan kentän paikalle ja leikkipiha sijoittuu rakennuksen etelä- ja länsipuolelle. Päiväkodin eteläpuolella aukeaa virkistysalue ja sen vieressä on tenniskeskus.

Kutomokujan päiväkoti lähialueineen.

Kuva: Kutomokujan päiväkoti lähialueineen. Viitesuunnitelmiin perustuva kuva. Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen.

Hanke edellyttää puiden kaatoa tontilla.

Torpparinmäen päiväkoti Torpparinpuiston reunaan

Torpparinmäen uuteen päiväkotiin tulee paikkoja noin 160 lapselle. Lisäksi rakennukseen toteutetaan leikkipuistotilat. Rakennuksen monimuotoiset ja muunneltavat tilat mahdollistavat tilojen käytön myös kasvatuksen ja koulutuksen toimialan muihin palveluihin. Torpparinmäen peruskoulu tarvitsee lisätilaa ja toteutettavissa tiloissa voidaan järjestää perusopetusta noin 50 oppilaalle. Tilojen käyttö on huomioitu tilojen mitoittamisessa.

Uusi rakennus on kaksikerroksinen ja julkisivun materiaalina on hillitty, vaalea puuverhous. Rakennuksen suunnittelussa ja massoittelussa on kiinnitetty huomiota ympäröivän pientaloalueen henkeen.

Käräjätuvantien rakennus on tontin koillisosassa

Kuva: Käräjätuvantien rakennus on tontin koillisosassa ja piha-alue sijoittuu sen länsipuolelle. Päiväkodin itäpuolelle aukeaa Torpparinpuisto.Viitesuunnitelman mukainen kuva. Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen. 

Pääkuva ylhäällä: Julkisivukuvat kummastakin kohteesta.Viitesuunnitelman mukainen kuva. Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen.