Mellunkylään Länsimäentien ja Itäväylän läheisyyteen suunnitellaan kerrostalokortteleita ja Ojapuistoa kehitetään

Mellunkylä
09. toukokuuta 2022

Länsimäentien eteläosaan Länsimäentien ja Itäväylän läheisyyteen suunnitellaan kerrostalokortteleita 2000 uudelle asukkaalle sekä puistoa. Hankkeen lähtökohtia esitellään lyhyesti Uutta Itä-Helsinkiä -verkkotilaisuudessa 11. toukokuuta 2022. Nähtäville valmistellaan vaihtoehtoiset maankäyttökaaviot. Suunnitelmia voi kommentoida Kerrokantasi -verkkokyselyssä 30.5. asti.

Asemakaavan muutos koskee Länsimäentien eteläosan pohjoispuolella sijaitsevaa Vaarnatien aluetta ja eteläpuolella sijaitsevaa Ojapuistoa. Suunnittelualue rajautuu idässä Itäväylään, jonka ympäristöä kehitetään kaupunkibulevardina.

Tavoitteena on suunnitella 2 000 asukkaalle uusi asuinalue, joka sijaitsee liikenteellisesti keskeisellä paikalla. Tulevaisuudessa lähiympäristössä saattaa kulkea pikaraitiotie, kun nykyinen Jokeri 2 -bussiyhteys mahdollisesti muuttuu raideyhteydeksi. Östersundomin raideyhteyteen varaudutaan pitkällä aikavälillä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja suunnitteluaineistoon voi tutustua 9.5.–30.5.2022 verkkosivuilla hel.fi/suunnitelmat.

Ojapuistoa kehitetään viher- ja virkistysalueena

Länsimäentien eteläpuolella sijaitsevaa Ojapuistoa kehitetään viher- ja virkistysalueena. Puistossa kulkevan Mellunkylänpuron olosuhteita parannetaan taimenpurona. Ojapuiston eteläosassa tutkitaan puron siirtämistä joko Länsimäentien reunasta luoteeseen lähemmäksi pientaloaluetta tai Länsimäentien pohjoispuolelle samaan linjaan voimalinjan kanssa. Tällöin Länsimäentien varteen olisi mahdollista sijoittaa uutta asuinrakentamista, ja puronvarsi toimisi asuinkortteleiden virkistysalueena. Ojapuiston pohjoisosa säilyy virkistysalueena. Kaavatyön yhteydessä tarkastellaan viherkattojen, katuympäristön ja rakennettujen viheralueiden niittyjen potentiaalia.

Osallistu suunnitteluun – kommentoi suunnitelmia verkossa ja tule kuulolle Uutta Itä-Helsinkiä tilaisuuteen 11.5.

Asukkaat voivat tutustua vaihtoehtoisiin suunnitelmiin ja kommentoida niitä verkossa Kerrokantasi-kyselyssä 30.5. asti osoitteessa kerrokantasi.hel.fi/lansimaentie_2022.

Länsimäentien suunnitelmia esitellään tiiviisti keskiviikkona 11.5. osana alueellista Uutta Itä-Helsinkiä -tilaisuutta. Tilaisuus pidetään verkossa klo 17.00 alkaen. Tilaisuuden tarkka ohjelma ja liittymislinkki löytyvät verkosta osoitteesta hel.fi/asukastilaisuudet.