Helsingin tuhannes jälkiasennushissi valmistui Herttoniemeen

Uutta Helsinkiä
10. toukokuuta 2022

Herttoniemen Mäyrätiellä sijaitsee kaksi 1950-luvun puolivälissä rakennettua kerrostaloa, joissa kummassakin on 32 asuntoa. Asunto-osakeyhtiö Mäyrävuoren taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Taina Raiski kertoo, että asukkaat viihtyvät erinomaisesti yhteisöllisellä alueella, Vanhankaupunginlahden luonnon äärellä mutta toisaalta lähellä palveluita ja hyviä kulkuyhteyksiä.

“Olen itse asunut täällä 17 vuotta, ja asukkaiden joukossa on lapsiperheitä, sinkkuja – kyseessä on kirjava asuinyhteisö. Asukkaita yhdistää talojemme arkkitehtuurin ja ympäristön arvostaminen”, Raiski sanoo.

Mäyrävuoren nelikerroksisiin taloihin oli harkittu hissiä aikaisemminkin, mutta silloin hanketta pidettiin liian kalliina ja hankalana toteuttaa. Kun asia nousi uudestaan esiin asukaskyselyssä, päätettiin asiaa selvittää uudelleen. Apuun kutsuttiin myös hissiasiamies Simo Merilä Helsingin kaupungilta.

“Lähdimme liikkeelle keskustelutilaisuudella, jossa Merilä oli mukana. Hän osasi kertoa prosessista kansantajuisesti ja vastata kysymyksiin”, kertoo Raiski.

Maaliskuussa talossa otettiin käyttöön Helsingin tuhannes jälkiasennushissi. Hissit lisäävät kaikkien asukkaiden asumisen laatua ja mahdollistavat esteettömän ja turvallisen liikkumisen porrashuoneessa.

Hissiasiamies on taloyhtiön apuna alusta alkaen

Tuskin kukaan tuntee helsinkiläiset porrashuoneistot yhtä kokonaisvaltaisesti kuin kaupungin hissiasiamies Simo Merilä. Hän tarjoaa maksutonta opastusta, neuvontaa ja tukea taloyhtiöille erilaisissa hissihankkeissa ja vierailee työnsä puolesta vuosittain satojen kerrostalojen porrashuoneissa.

“Paras palaute tässä työssä on se, kun asukkaat sanovat, että jälkiasennushissi näyttää siltä kuin olisi ollut siinä aina. Ja samalla saattavat ihmetellä ääneen, miksi odottivat näin pitkään hissin hankinnassa”, Merilä kertoo.

Hissiasiamieheen ottaa yhteyttä vuosittain 120–150 taloyhtiön edustajaa. Merilän työnkuvaan kuuluu taloyhtiöiden neuvonta ja tukeminen läpi jälkiasennushissin hankintaprosessin, sekä tiivis yhteydenpito rakennus- ja hissiurakoitsijoihin ja alan konsultteihin, suunnittelijoihin ja kaupungin virkamieskuntaan.

“Yhtiökokouksissa olen mukana asiantuntijana ja autan miettimään erilaisia ratkaisumalleja”, kertoo Merilä, joka yleensä avittaa hankkeen käyntiin ja siirtyy taustajoukkoihin, kun taloyhtiö on löytänyt oikeat kumppanit projektiin.

Hissiasiamies Simo Merilä

Simo Merilä palkittiin ikääntyneiden asumisen aktiivisesta kehittämisestä vuonna 2017 ympäristöministeriön Ikä-Aske -ohjelman kunniamaininnalla.

Hissi helpottaa asukkaiden arkea

Ylimmässä kerroksessa asuva Taina Raiski kertoo, että selvä enemmistö taloyhtiön osakkaista kannatti hissin rakentamista. Hän itse tietää, että isompien ostosten tai pidempien mökkireissujen tarpeita on raskasta kuljettaa kerroksesta toiseen hyväkuntoisenakin. Mäyrävuoressa asuu Raiskin mukaan kaikenikäisiä ihmisiä, ja taloyhtiössä ymmärretään hissin tuomat hyödyt.

“Tässä tietenkin tarvitaan tervettä realismia. Kyseessä on pitkä prosessi, joka vaatii asukkailta henkistä joustavuutta. Toisaalta tämä on pitkäaikainen investointi tulevaan ja siitä aiheutuva harmi vain väliaikaista”, sanoo Raiski.

Asunto-osakeyhtiö Mäyrävuoren hisseihin saatiin Asumisen rahoittamis- ja kehityskeskuksen (ARA) hissiavustus. ARA avustaa päätöksensä mukaisesti enintään 45 prosenttia jälkiasennushissin hankintakustannuksista. Hissiasiamies osaa ohjeistaa avustuksen hakemisessa.

Kaupungin hissiavustuksesta luovuttu vuoden alussa

ARAn hissiavustuksen lisäksi As Oy Mäyrävuoren hisseihin saatiin vielä taloudellista avustusta myös kaupungilta. Tämä avustus kattoi 10 prosenttia hankintakustannuksista. Kaupungin omasta avustuksesta on sittemmin luovuttu vuoden 2022 alussa, mutta ARAn hissiavustusta on mahdollista hakea jatkossakin.

Jälkiasennushissi mahdollistaa omatoimisen arjen etenkin varttuneemmalle väestölle. Helsingissä asuu noin 114 000 yli 65-vuotiasta. Tutkimusten mukaan hissi tarjoaa keskimäärin lähes kahdeksan lisävuotta ikäihmisten kotona asumiseen. Myös hissiasiamies Merilä tuntee tilastot.

“Se, että ihminen voi erilaisen palveluasumisen tai laitoshoidon sijaan asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään parantaa elämänlaatua ja lisäksi parhaimmillaan säästää satoja tuhansia euroja yhteiskunnalta. Jälkiasennushissi nostaakin parhaiten kaikkien asukkaiden arvostamaa asuntojen käyttöarvoa”, Merilä kertoo.

Taina Raiski hississä

TainaRaiski on tyytyväinen, että As Oy Mäyrävuoren hissihankkeessa on pystyttyyhdistämään talojen arkkitehtoniset arvot ja moderni teknologia.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Huolellisen suunnittelun merkitystä painottavat niin hissiasiamies kuin taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja.

“Tässä vaaditaan taloyhtiöltä ja isännöitsijältä sekä jaksamista että projektinhallintaa ja sopimusteknistä osaamista. Iso kiitos kuuluu myös hissiasiamiehelle. Simo Merilän ansiosta jälkiasennushanke saatiin alkuun jouhevasti ja niin nopeasti kuin mahdollista”, kertoo Taina Raiski.

Merilä kertoo, että parhaimmillaan jälkiasennushissi saadaan käyttöön noin vuoden kuluttua siitä, kun taloyhtiö on tehnyt yhtiökokouksessa hankintapäätöksen. Aikaan, ja myös hissihankkeen hintaan, vaikuttavat monet tekijät.

Merkittävimmät tekijät ovat jälkiasennushissin ratkaisumalli, pysähdystasojen määrä sekä asuinkerrostalon rakenteet. Jälkiasennushissi vaatii aina rakennusluvan, toisinaan myös museoviraston lausunnon.

Helsingissä on yhä tuhansia hissittömiä kerrostaloja

Vaikka Helsingissä onkin jo asennettu yli tuhat hissiä taloihin jälkiasennuksena viimeisen 20 vuoden aikana, Helsingissä on silti yhä lähes 5 000 hissitöntä asuinkerrostaloa. Niissä asuu noin 136 000 asukasta, mikä tekee 21 prosenttia kaikista helsinkiläisistä.

Simo Merilä kannustaa hissittömiä taloyhtiöitä olemaan yhteydessä matalalla kynnyksellä.

Hissiasiamieheen voi olla yhteydessä jo siinä vaiheessa, kun jälkiasennushissiä vasta harkitaan. Hissiprojektin kotisivuilta löytyy tarkempaa tietoa hankintaan liittyvistä asioista aina asunto-osakeyhtiölain kiemuroista erilaisiin ratkaisumalleihin.

Hissiasiamies vie tarvittaessa asiakkaitaan myös kohdekäynneille tutustumaan erilaisiin tapoihin toteuttaa jälkiasennushissi.

“Yli 40 prosentista helsinkiläisistä asuinkerrostaloista puuttuu hissi. Vaikka jälkiasennushissiä ei päädyttäisikään lopulta rakentamaan, autan mielelläni selvittämään vaihtoehtoja,” Merilä lupaa.

Lue lisää: Helsingin kaupungin hissiprojekti

Teksti: Milla Palkoaho
Taina Riskin kuvat: Paavo Jantunen. Simo Merilän kuva: Kimmo Brandt