Vartiosaareen laaditaan osayleiskaavaa - virkistyskäytön vaihtoehdot kommentoitavana

Laajasalo
11. toukokuuta 2022

Vartiosaareen laaditaan osayleiskaava, jolla mahdollistetaan alueen virkistyskäytön kehittäminen. Saarta kehitetään aktiiviseksi virkistysalueeksi osana Itä-Helsingin kulttuuripuistoa. Suunnittelun tueksi on laadittu saaren virkistyskäytöstä viisi erilaista luonnostelmaa, joita voi kommentoida Kerro kantasi -palvelussa 1. kesäkuuta saakka.

Vartiosaari osoitetaan virkistyskäyttöön

Vartiosaari osoitetaan Helsingin Kaupunkistrategian 2021−2025 mukaisesti pääasiallisesti virkistyskäyttöön. Alueelle laaditaan yleispiirteinen aluevarausosayleiskaava.

Tavoitteena on, että alueelle suunniteltava virkistyskäyttö sopeutuu alueen luontoarvoihin. Samalla otetaan huomioon alueen kulttuuri- ja luontoarvot ja edistetään niiden säilymistä. Aluetta kehitetään myös matkailukohteena osana merellistä Helsinkiä.

Osayleiskaava valmistellaan niin, että kaupunginvaltuustolla on mahdollisuus tehdä päätös siitä tällä valtuustokaudella.

Osayleiskaava on yleispiirteinen. Osayleiskaavan jälkeen laaditaan asemakaava, jolla voidaan ohjata tarkemmin virkistyskäyttöä sekä suojeltavien huvila-alueiden ja rakennusten käyttöä ja kehittämistä. Saareen ei tulla osoittamaan uusia asuinalueita. Kaavassa otetaan huomioon myös saaren saavutettavuus vesiliikenteellä tai siltavaihtoehdoilla. Lisäksi ratkaistaan huviloiden suojelutarpeet sekä arvokkaan luonnon säilyttäminen.

Mihin suuntaan Vartiosaaren virkistyskäyttöä tulisi kaavalla ohjata?

Saaren virkistyskäytöstä on laadittu viisi erilaista luonnostelmaa. Vaihtoehdot eroavat lähinnä saaren saavutettavuuden osalta, eli varaudutaanko siltavaihtoehtoihin vai kuljetaanko saareen jatkossakin vesitse. 

Lisäksi vaihtoehdoissa on pohdittu saaren kulun ohjausta, palveluita, arvokkaiden huviloiden käyttöä ja säilymisedellytyksiä, sekä luonnonsuojelutarpeita. 

Suunnitelmaluonnostelmia voi kommentoida 1. kesäkuuta saakka Kerro Kantasi -palvelussa osoitteessa https://kerrokantasi.hel.fi/

Kuva: Kaisa Pajanen.