Kaupunginhallitus päätti kasvatuksen ja koulutuksen lisätiloista Postipuistossa

Pasila
17. toukokuuta 2022

Kaupunginhallitus päätti vuokrata Parmaco Oy:ltä ja Adapteo Oy:ltä yhteensä 2 652 htm² laajuiset tilaelementeistä koostuvat lisätilat kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön Postipuiston alueelle Pohjois-Pasilaan.

Väliaikaiset noin 200 oppilaalle mitoitetut perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen lisätilat pyritään saamaan käyttöön 1.8.2022. Lisätiloja tullaan käyttämään joustavasti alueen muuttuvan palvelutarpeen mukaan ennen uudisrakennushankkeiden valmistumista kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön.

Tilaelementit siirretään Postipuistoon kahdesta muusta kaupungin kohteesta, joissa ne ovat jääneet tarpeettomiksi pysyvien tilojen valmistuttua. Tilaelementeistä viiden vuoden vuokra-ajalta maksettavien vuokrien ja investointikustannuksen kokonaissumma on yhteensä enintään 6 112 000 euroa.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.