Hernesaaren rakentaminen viivästyy – korkein hallinto-oikeus hylkäsi kaupungin valituksen koskien alueen asemakaavaa

Hernesaari ja Telakkaranta
19. toukokuuta 2022
Helsingin hallinto-oikeus kumosi huhtikuussa 2021 Helsingin kaupunginvaltuuston hyväksymän Hernesaaren asemakaavan. Hallinto-oikeus oli saanut kaavasta kaksi valitusta, joissa oli kyse muun muassa kaavan aiheuttamista vaikutuksista kaava-alueen ja lähialueiden liikenteeseen ja sen toimivuuteen. Kaupunki valitti päätöksestä ja jätti vastaselityksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen syksyllä 2021. Korkein hallinto-oikeus piti hallinto-oikeuden päätöksen voimassa ja kumosi asemakaavan 19.5.2022.

Helsingin hallinto-oikeus kumosi huhtikuussa 2021 Helsingin kaupunginvaltuuston hyväksymän Hernesaaren asemakaavan. Hallinto-oikeus oli saanut kaavasta kaksi valitusta, joissa oli kyse muun muassa kaavan aiheuttamista vaikutuksista kaava-alueen ja lähialueiden liikenteeseen ja sen toimivuuteen. Kaupunki valitti päätöksestä ja jätti vastaselityksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen syksyllä 2021. Korkein hallinto-oikeus piti hallinto-oikeuden päätöksen voimassa ja kumosi asemakaavan 19.5.2022.

Asemakaavassa on osoitettu rakentamista 7 600 asukkaalle ja 3 000 uudelle työpaikalle. Lisäksi alueelle on suunnitteilla muun muassa rantapuisto, venesatama ja risteilysatama, vesiurheilukeskus sekä lähiliikunta- ja leikkipaikkoja.

Hallinto-oikeus totesi, että asemakaavalla osoitettu rakentaminen ja toiminnot johtavat Hernesaaren alueen asukasmäärän, työpaikkojen ja toimintojen määrän huomattavaan lisääntymiseen, mikä johtaa myös alueen liikenteen määrän kasvamiseen. Hallinto-oikeus ei voinut annettujen liikenneselvitysten pohjalta varmistua siitä, että kaavaratkaisu täyttää maankäyttö- ja rakennuslain vaatimuksen luoda edellytykset liikenteen järjestämiselle, ja siksi kumosi asemakaavan hyväksymistä koskevan päätöksen.

Kaavaratkaisussa on osin painotettu Hiilineutraali Helsinki 2035-toimenpideohjelman toimenpiteitä edistäen kestävien kulkumuotojen käyttöä, kuten raideliikenteeseen perustuvaa joukkoliikennettä sekä pyöräilyä ja kävelyä. Keskeisenä tavoitteena on vähentää autolla kuljettuja kilometrejä. Pelkkä kestävien kulkumuotojen tarjonta ei kuitenkaan riitä ajoneuvoliikenteen määrän vähentämiseen. Varsinkin keskusta- ja kantakaupunkialueella on tarpeen paikoitellen painottaa eroja liikenteen sujuvuudessa eri kulkumuotojen välillä. 

”Jatkamme alueen suunnittelua lainvoimaisen osayleiskaavan perusteella. Pyrimme löytämään kaupungin tavoitteiden mukaisen asemakaavallisen ratkaisun, joka kestää myös oikeudellisen arvioinnin. On tietysti harmillista, että Hernesaaren alueen rakentuminen viivästyy”, toteaa Helsingin kaupungin maankäyttöjohtaja Rikhard Manninen.

Alueen esirakennustyöt käynnissä viivästyksestä huolimatta

Hernesaaren esirakennustöitä, kuten maantäyttöjä, maaperän kunnostamista, pudotustiivistyksiä ja vanhojen rakennusten purkua on jatkettu asemakaavan hylkäämisestä huolimatta. Alueen rakentaminen saattaa viivästyä useamman vuoden päätöksen takia, vaikka valituksiin onkin varauduttu suunnittelussa.

”Tehdyt esirakentamistyöt perustuvat jo hyväksyttyyn osayleiskaavaan eivätkä sinänsä ole riippuvaisia asemakaavasta”, sanoo Länsisataman aluerakentamisprojektin projektinjohtaja Tuomo Sipilä Helsingin kaupungilta.

Seuraavaksi kaupunki tutustuu annettuun korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen huolella, ja sen jälkeen päätetään, kuinka alueen asemakaavoitusta jatketaan. Hernesaari on yksi Helsingin suurista aluerakentamiskohteista ja merkittävä alue kaupungin asuntotuotannon kannalta.

Uutta Helsinkiä -sivusto