Kampin alueen kaavat etenevät

Keskusta
01. kesäkuuta 2022

Kaupunkiympäristölautakunta näytti vihreää valoa sekä Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskusta että Runeberginkatu 2:n hotellin laajentamista koskeville asemakaavojen muutoksille 31.5.2022. 

Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen kaavaehdotus mahdollistaa 8-kerroksisen rakennuksen ja kellarikerroksen rakentamisen nykyisen Kampin metroaseman lippuhallirakennuksen (Salomoninkatu 8) paikalle.

Rakennukseen on suunniteltu terveys- ja hyvinvointikeskuksen lisäksi liiketiloja, metroaseman tiloja sekä kulkuyhteydet metroasemalle ja Kampin keskukseen.

Kaupungin tavoitteena on käynnistää terveys- ja hyvinvointikeskuksen työmaa keväällä 2023.  Uusi keskus on tarkoitus avata arviolta 2027. Se tarjoaa keskustan asukkaille hyvin saavutettavat, monipuoliset, nykyaikaiset ja kilpailukykyiset julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.

Tarkistettua kaavaehdotusta on muutettu nähtävilläolon jälkeen vähäisessä määrin. Siinä muun muassa määrätään uutena asiana, että lasipinnat pitää käsitellä lintujen törmäämisen estämiseksi.

Runeberginkatu2:n hotellia halutaan laajentaa

Kaavamuutos mahdollistaa hotellin laajentamisen tontilla olevalle aukioalueelle. Hotelliin on suunniteltu uusi kaksiosainen, kuusi-/kahdeksankerroksinen laajennus sekä uudisosien väliin sijoittuva julkinen aukiotila.  

Muutos parantaa hotellin toimintaedellytyksiä kongressihotellina. Kaavan laatimisen keskeisenä tavoitteena on ollut sovittaa uudet hotellirakennukset ympäröivään rakennuskantaan ja kaupunkitilaan. Tällä hetkellä paikalla toimii Radisson Blu -hotelli.

Hotellin laajentamista koskeva kaavaehdotus oli nähtävillä 13.12.2021−25.1.2022. Sen jälkeen kaavakarttaan ei ole tehty muutoksia. 

Terveys- ja hyvinvointikeskuksen rakentaminen vaikuttaa Kampin alueellalähivuosina

Rakentaminen aiheuttaa väliaikaisia melu- ja liikennehäiriöitä sekä muutoksia kulkureitteihin lähialueella näillä näkymin vuosien 2023 ja 2027 välillä.

Tiiviissä kaupunkiympäristössä toteutettava rakennushanke on sekä logistisesti että teknisesti haastava. Katuympäristön, ajoneuvojen ja jalankulun lisäksi hanke vaikuttaa myös kiinteistöjen maanalaisiin tiloihin.

Aikataulu on alustava ja siihen voi tulla muutoksia hankkeen aikana. Rakentamisen aloittaminen edellyttää muun muassa ja voimassa olevaa asemakaavaa ja rakennuslupaa.

Tarkistetut asemakaavan muutosehdotukset etenevät seuraavaksi kaupunginhallitukseen ja niiden hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Lisätietoa

Asemakaavoja koskevat tarkemmat tiedot ovat Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan kokouksen päätösasiakirjoissa.