Kehittyvä kerrostalo -ohjelman tonttihaku alkaa

Uutta Helsinkiä
01. kesäkuuta 2022
Kehittyvä kerrostalo -kohteen leikkipiha Haagassa.

Helsingin kaupungin kerrostaloasumisen kehittämiseen tähtäävän Kehittyvä kerrostalo -ohjelman tonttihaku on alkanut 1.6. Hakuaika jatkuu maanantaihin 12.9. saakka.

Ohjelmaan hakeutuminen uudistui alkuvuodesta 2022. Aikaisemmin ohjelmaan haettiin kehitysideoilla pitkin vuotta ja tontit etsittiin hankkeen hyväksymisen jälkeen. Nyt ohjelmalle varataan tietyt tontit, joille ohjelmaan halukkaan toimijat voivat esittää hankeideoita, eli hakea tiettyä tonttia.

Tänä vuonna ohjelman tontit sijaitsevat Oulunkylässä, Malminkartanossa sekä Mellunkylässä. Näistä Malminkartano sekä Mellunkylä ovat kaupunkiuudistusalueita.

Halukkaat hakijat saivat kevään aikana sparrausta hankeideoidensa kehittämiseen Kehittyvä kerrostalo -ohjelman työryhmältä sekä muilta kaupungin asiantuntijoilta.

Hakuajan päättymisen jälkeen työryhmä arvioi hankkeet hakemusten perusteella ja kullekin tontille valitaan kokonaisarvioinnin perusteella paras hankeidea. Tavoitteena on, että kaupunkiympäristölautakunta päättää varauksensaajista vuoden 2022 lopussa.

Lisätietoja tonttihausta ja arviointikriteereistä löytyy Kehittyvä kerrostalo -ohjelman kotisivuilta.

Kehittyvä kerrostalo on Helsingin kaupungin ohjelma, jonka tavoitteena on yhteistyössä asuntorakennuttajien ja -suunnittelijoiden kanssa lisätä kerrostaloasumisen laatua, houkuttelevuutta ja uusia yksilöllisiä ratkaisuja.

Kuva: Kehittyvä kerrostalo -kohde Haagassa. Kuvaaja: Lauri Asanti