Pasilan peruskoulun ja päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelma etenee valtuustoon

Pasila
06. kesäkuuta 2022

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 6. kesäkuuta esittää kaupunginvaltuustolle Pasilan peruskoulun ja päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksymistä. Keski-Pasilaan uuden asuinalueen keskelle sijoittuvan uudisrakennuksen on tarkoitus korvata nykyiset kolmessa osoitteessa sijaitsevat Pasilan peruskoulun tilat.

Pasilan koulun ja päiväkotien nykyiset tilat ovat riittämättömät kasvavalle käyttäjämäärälle, eivätkä ne kaikilta osin vastaa opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien mukaisia toiminnallisia tavoitteita. Uudet tilat mitoitetaan 1 000 luokka-asteiden 1–9 oppilaalle, ja perustettavaan uuteen päiväkotiin tulee 200 paikkaa.

Hankkeen enimmäislaajuus on bruttoalana runsaat 13 000 brm² ja rakennuskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 56,6 miljoonaa euroa. Uudisrakennus on tarkoitus ottaa käyttöön lokakuussa 2024.

Lopullisen päätöksen hankesuunnitelman hyväksymisestä tekee kaupunginvaltuusto.

Kaavamuutoksia Pukinmäkeen ja Käpylään

Kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan myös asemakaavan muutokset Pukinmäkeen ja Käpylään. Pukinmäen Säterinportin asemakaava koskee kolmen hankkeen kokonaisuutta Pukinmäen aseman läheisyydessä. Kaavaratkaisu mahdollistaa täydennysrakentamista ja rakennuskannan uudistamista hyvien julkisten liikenneyhteyksien ja palveluiden äärelle. Asukasmäärän lisäys on noin 200 asukasta.

Käpylän Onnentien asemakaavamuutos koskee Kojamo Oyj:n kaupungilta ostamaa entistä Metropolian tonttia ja kiinteistöä, joka sijaitsee Käpylässä kaupunkikuvallisesti keskeisellä paikalla Onnenpuiston laidassa. Kaavaratkaisu mahdollistaa uusien asuntojen rakentamisen ja alkuperäisestä käytöstään poistuneen koulurakennuksen muuttamisen asuinkäyttöön. Alueelle suunnitellaan uusia asuntoja noin 100 uudelle asukkaalle.

Molemmat kaavamuutokset etenevät seuraavaksi kaupunginvaltuuston päätettäviksi.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.

Kuva: Mer Arkkitehdit ja Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy / visualisointi Atelier Replica