Kulttuurin ja taiteen roolin kehittäminen asuinalueilla -seminaari nyt nähtävissä tallenteena

Vuosaari
09. kesäkuuta 2022

Helsinki on alati monimuotoisempi ja -kulttuurisempi kaupunki. Muutoksen tulisi myös näkyä tavoissa, joilla julkista tilaa ja asuinalueita suunnitellaan. Teema on ajankohtainen kaupungin nopean kehityksen myötä.

Taiteen ja kulttuurin menetelmiä käyttäen mahdollistetaan yhä useammille kaupunkilaisille osallistuminen asuinalueensa ja julkisen tilan suunnitteluun. Samalla tarjotaan väylä rakentaa hyvinvoinnin edellytyksiä lisäämällä yhteenkuuluvuutta ja ylpeyttä omasta alueestaan ja itsestään. Taiteen ja kulttuurin keinot tarjoavat erilaisia alustoja ja mahdollisuuksia ilmaisulle, osallistumiselle, keskustelulle ja kehittämiselle, erityisesti niille, joiden ääni ei muuten tulisi kuulluksi tai joille muut itseilmaisun muodot eivät ole yhtä luontevia.

Vuotalolla 1. kesäkuuta järjestetyssä seminaarissa keskusteltiin, millainen merkitys taiteella ja kulttuurilla voi olla kaupungin eri alueiden ja julkisen tilan kehittämisessä. Paikalla oli joukko paikkasidonnaisen taiteen edelläkävijöitä kohtaa Helsingin kaupunkisuunnittelun avainhenkilöitä. 

Pääset katsomaan tilaisuuden tallenteen Helsinki-kanavalta alla olevan linkin kautta:

https://www.helsinkikanava.fi/fi/web/helsinkikanava/player/event/view?eventId=174487386&playerId=31375564&assetId=176020504

Tallenteella nähtävän tilaisuuden ohjelma

  • Helsingin vs. kulttuurijohtaja Reetta Heiskasen tervehdys. 
  • Taiteilija Otto Karvonen, taiteilija-muotoilija Päivi Raivio, Helsingin kaupunginteatteri ja WAUHAUS-kollektiivi kertovat tavoistaan tehdä paikkasensitiivistä ja yhteisöllistä taidetta.
  • Arkkitehti Antti Mentula, Helsingin designjohtaja Hanna Harris, Vuosaaren kaavoituksen tiimipäällikkö Tuukka Linnas ja alueellisen suunnittelun päällikkö Tero Santaoja.
  • Helsingin kaupunkiympäristön ja kaupunginkanslian toimijoiden kommenttipuheenvuorot teemalla ”Kulttuurin ja taiteen roolin kehittäminen asuinalueilla”.

Tilaisuuden moderoi WAUHAUS

Järjestäjä: Helsingin kulttuuripalvelujen Kulttuuri ja taide alueiden ja julkisen tilan kehittämisessä -työryhmä ja Vuotalo