Hernesaaren itärannan meritäyttötyöt valmistuivat

Hernesaari ja Telakkaranta
14. kesäkuuta 2022
Hernesaaren itärannalla on tehty kahden vuoden ajan ruoppauksia ja meritäyttöjä. Kuva: Harri Saarinen

Hernesaaren täyttötöitä tehtiin puolentoista vuoden aikana kaiken kaikkiaan 800 000 kuutiometriä. Täytöistä uupuu vielä eduskuntatalollinen louhetta, noin 100 000 kuutiometriä, mikä toteutetaan louheen saatavuuden mukaan maalta tehtävänä täyttönä. Tämänhetkisen arvion mukaan louhetoimitukset jatkuvat laajemmassa mittakaavassa vuonna 2023.

Louheen kuljetus meriteitse vähensi rekkarallia

Suurin osa täyttötöissä käytetystä louheesta kuljetettiin proomuilla meritse Hernesaareen. Louhe oli peräisin Vuosaaren edustalta, sillä täytöissä hyödynnettiin Vuosaaren sataman meriväylän syvennyksen yhteydessä syntynyttä kalliolouhetta.

Merikuljetus vähensi huomattavasti rekkarallia Etelä-Helsingin kaduilla. Kuljetus meritse proomuilla Itä-Helsingistä suoraan täytettäville alueille säästi kaupunkiympäristöä pölyltä ja liikenteeltä. Merikuljetus korvasi noin 55 000 kuorma-autolastia ja säästi hiilipäästöjä noin 3200 tonnia.

Esirakentaminen alueella jatkuu  

Hernesaaren itärannan esirakentaminen alkoi vuonna 2020. Alueen käyttöön ottaminen teollisen toiminnan jäljiltä edellyttää haitta-ainepitoisten sedimenttien ja merenpohjan ruoppausta, nykyisen maa-alueen ja pilaantuneen maaperän kunnostamista, vanhojen rakennusten purkua sekä meritäyttöjä ja nykyiselle maa-alueelle tehtäviä korkeustasoa nostavia täyttöjä. Ruopattavaa savea ja sedimenttiä on Hernesaarenrannassa yhteensä noin 500 000 kuutiometriä ja venesataman alueella 50 000 kuutiometriä. Näitä esirakennustöitä on tehty ja tullaan tekemään lainvoimaiseen osayleiskaavaan perustuen.