Kevyen liikenteen kulkureitteihin muutoksia Jätkäsaaressa

Jätkäsaari
15. kesäkuuta 2022
Kartta SRV:n työmaan liikennemuutoksista Jätkäsaaressa.
Jätkäsaaren Wood City -puukorttelin viimeisen osan rakentaminen alkaa 16.6.2022. SRV:n toteuttamaan kohteeseen tulee WithSecuren ja F-Securen pääkonttori. Rakennustyömaan liikennejärjestelyt ja aitaaminen tulevat vaikuttamaan alueen kevyen liikenteen kulkureitteihin.

Rakennustyöt käynnistyvät 16.6.2022 aitauksien teolla ja tämän jälkeen maanrakennustöillä 20.6.2022.  Alueelle tullaan asentamaan opasteita ohjeistamaan oikeista kulkureiteistä. Kohde valmistuu kesällä 2024.

Työmaaliikenne tulee kulkemaan Jätkäsaarenlaiturin nykyistä kevyen liikenteen reittiä Supercellin toimistorakennuksen kulmalta Välimerenkadun alkuun asti. Tällä osuudella kevyen liikenteen väylä tulee olemaan suljettu. Kadun merenpuoleinen kevyen liikenteen väylä pysyy käytössä normaalisti. Välimerenkadun alkupään ensimmäinen suojatie tullaan myös sulkemaan työmaan ajaksi, ja kevyt liikenne ohjataan seuraavan suojatien kohdalta.

Rakentamisen yhteydessä tehtävät louhinta-, poraus- ja kaivuutyöt tulevat aiheuttamaan melu- ja tärinähaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Kaikki työt pyritään tekemään kuitenkin niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän harmia ympäristölle ja naapurustolle.

Kartta reittimuutoksista