Hermanninrannan uusi asuinalue on sekoitus tiivistä kaupunkirakennetta ja vehreää luontoa: Katso animaatiosta, miltä siellä näyttää tulevaisuudessa

Kalasatama
16. kesäkuuta 2022

Hermanninrannan alueelle suunnitellaan tiivistä, palveluhenkistä ja vehreää uutta asuinaluetta, jossa on asumista ja palveluita yhteensä noin 5 500 asukkaalle.

 Hermanninranta sijaitsee Kalasataman pohjoisosassa rajautuen etelässä Verkkosaaren pohjoisosaan, lounaassa Hermannin rantatiehen, luoteessa Arabianrantaan ja koillisessa Vanhankaupungin selälle. Yhdessä myöhemmin kaavoitettavan Kyläsaaren kanssa alue muodostaa selkeän kokonaisuuden.

Alueen suunnittelun lähtökohtana on ekologinen kestävyys. Tavoitteena on vastata Helsingin kaupungin Hiilineutraali Helsinki 2030 -toimenpideohjelman asettamiin tavoitteisiin, joihin pyritään muun muassa mahdollisimman laajalla puurakentamisella ja hiilijalanjäljen raja-arvojen asettamisella.

Vedestä näkyvä elementti alueelle

Hermanninrannasta tavoitellaan urbaania, viihtyisää ja omaleimaista aluetta, jossa on vehreä ja monipuolinen kaupunkiluonto. Vesi on näkyvä elementti kaupunkikuvassa sekä yleisillä alueilla että korttelipihoilla, sillä alueella on tavoitteena hyödyntää hulevesiä kasvillisuuden käyttöön mahdollisimman tehokkaasti.

Alueelle on suunniteltu myös mahdollisimman paljon aktivoivaa ulkotilaa, kuten puiston ja rakennetun alueen rajaan rakennettava Hermanninterassin oleskelu- ja kävelyalueet. Lisäksi suunnitelmissa on pallokenttä ja leikkitilaa. Alue on luonteeltaan mahdollisimman vehreää ja monimuotoista. Hermanninrantaan on ideoitu muun muassa luontopolkua, joka ulottuisi sekä rakennetulle alueelle että puistoon ja myös tulevalle Kyläsaaren alueelle. Alueelle on tulossa myös puistoja, kaksi päiväkotia ja koulu.

Alueelle täysin uudenlainen puistokonsepti

Hermannin rantapuisto jää suurilta osin asukkaiden virkistyskäyttöön. Tavoitteena on suunnitella ja rakentaa puistosta luonnon omien prosessien varassa kehittyvä biodiversiteettipuisto, jossa esimerkiksi tulviminen ja sen aikaansaamat ekosysteemit saavat kukoistaa.

Nykyistä luontoa on tarkoitus säilyttää ja sallia sen kehittyminen vieläkin monimuotoisemmaksi. Koska kyseessä on uudenlainen puistokonsepti, puiston suunnittelusta on tarkoitus järjestää myöhemmässä vaiheessa maisema-arkkitehtuurikilpailu, jossa näihin teemoihin ja esimerkiksi alueen reitteihin ja järjestelyihin pureudutaan tarkemmin.