Kivikon frisbeegolfrata sekä Mellunmäen leikki- ja asukaspuisto kunnostetaan

Mellunkylä
12. heinäkuuta 2022
Mellunmäen leikki- ja asukaspuistossa käynnistyvät kesän aikana kunnostustyöt, jotka jatkuvat ensi vuoden puolelle. Ensimmäisessä vaiheessa kunnostetaan leikkipuistorakennuksen eteläpuolinen alue, joka sisältää leikki- ja pelivälineitä sekä oleskelualueita kaiken ikäisille asukkaille. Kivikon frisbeegolf-radan peruskorjaustyö käynnistyi keväällä 2022 ja se valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Mellunmäen leikki- ja asukaspuistossa käynnistyvät kesän aikana kunnostustyöt, jotka jatkuvat ensi vuoden puolelle. Ensimmäisessä vaiheessa kunnostetaan leikkipuistorakennuksen eteläpuolinen alue, joka sisältää leikki- ja pelivälineitä sekä oleskelualueita kaiken ikäisille asukkaille.

Puistoon tulee uusia välineitä, mutta myös olemassa olevia välineitä kunnostetaan. Uutta on muun muassa pingispöytä, pelikenttä, tasapainoilurata sekä ilmeikäs suuri Pöllö-leikkiveistos, joka sisältää kiipeilytelineen. Puistossa olevat puiset eläinveistokset on tarkoitus säilyttää.

Uusi leikkipuistorakennus kesäksi 2023

Myös leikkipuiston pohjoispuolella sijaitseva virkistysalue kunnostetaan tämän vuoden aikana ja sinne sijoitetaan senioripainotteinen kuntoilupaikka, penkkejä ja pitkospuut alppiruusuistutuksineen.

Samalla on aloitettu uuden leikkipuistorakennuksen suunnittelu. Vanha ja huonokuntoinen leikkipuistorakennus korvataan uudella rakennuksella, jonka on tarkoitus valmistua kesäksi 2023.

Puiston kunnostuksen toinen vaihe käynnistyy, kun uusi leikkipuistorakennus on valmistunut. Toisessa vaiheessa kunnostetaan leikkipuistorakennuksen ympäristö sekä aidattu pienten lasten leikkialue sen läheisyyteen.

Uusia heittopaikkoja ja parempi valaistus

Kivikon frisbeegolf-radan peruskorjaustyö käynnistyi keväällä 2022 ja se valmistuu vuoden loppuun mennessä. Kunnostukset kohdistuvat pääsääntöisesti frisbeegolfradan heittopaikkojen ja korialueiden ympäristöön ja niillä pyritään siihen, että maasto kestäisi kulutusta paremmin. Muutamille heittopaikoille rakennetaan kapeita kivituhkapintaisia polkuja ohjaamaan kulkua.

Olemassa olevia heittopaikkoja kunnostetaan ja huonokuntoisten tilalle rakennetaan uudet heittopaikat. Joillekin väylille lisätään myös uusi haastavampi heittopaikka.  Nykyisten sekä uusien korien alle asennetaan hiekkatekonurmipäällysteet. Myös radan valaistusta parannetaan.

Radan kunnostuksen suunnittelussa on tehty tiivistä yhteistyötä frisbeegolfharrastajien kanssa.

Mellunmäki ja Kivikko kuuluvat Mellunkylään, joka on yksi neljästä kaupunkiuudistusalueesta. Muita kaupunkiuudistusalueita ovat Malmi, Malminkartano-Kannelmäki ja Meri-Rastila. Kaupunkiuudistuksen tarkoitus on luoda uutta elinvoimaa vanhoille asuinalueille panostamalla kunnostamiseen ja uuden rakentamiseen.

Sekä leikki- ja asukaspuiston että frisbeegolfradan kunnostuksiin on kaupunkiuudistuksen myötä saatu rahoitusta ympäristöministeriön lähiöohjelmasta.

Lue lisää kaupunkiuudistuksesta: uuttahelsinkia.fi/kaupunkiuudistus

Havainnekuva Mellunmäen leikkipuistosta: Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy