Maakaasuputken esirakennustyöt Malminkentällä etenevät

Malmi
22. elokuuta 2022

Maakaasun runkoputken siirtoa valmistelevat rakennustyöt Malminkentällä etenevät suunnitellun mukaisesti. Urakan aikana tehdään stabilointitöitä eli maaperän pohjanvahvistustöitä vajaan kahden kilometrin matkalla. Tällä hetkellä käynnissä on louhintoja ja sen jälkeen alkavat stabilointityöt eli maaperän vahvistustyöt.

Malminkentän alueella on aloitettu maakaasun runkoputken siirtoon liittyvät rakentamistyöt heinä-elokuun 2022 vaihteessa. Käynnissä olevat rakennustyöt valmistelevat alueella sijaitsevan kaasuputken siirtoa kokonaan uuteen paikkaan.

Kaasuputkea täytyy siirtää suunniteltujen Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden asuinalueiden kohdalta, sillä kaasuputkella täytyy olla riittävä suojaetäisyys rakennuksiin.

Rakentamisen aikataulu: näin työt etenevät

Urakka on käynnistynyt pilaantuneen maaperän kunnostuksella, stabilointitöillä sekä louhinnoilla. Louhintoja tehdään kentällä toimivan pelastusaseman hyökkäysreitillä. Patriahallille johtava tie eli ns. Oivanraitti on suljettu louhintojen vuoksi moottoriajoneuvoliikenteeltä 5. syyskuuta alkavan viikon loppuun saakka. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden läpikulkuliikenne säilyy louhintojen aikana. Louhintoja jatketaan myöhemmin syksyn kuluessa, jolloin ajoneuvoliikenne sulkeutuu uudelleen. Urakoitsija tiedottaa tulevista louhinnoista lähikiinteistöille meluluvan mukaisesti.

Kenttäalueella olevan betonilaatan kaivu stabilointialueiden kohdalta aloitetaan 22. elokuuta alkavalla viikolla. Vanhoja rakenteita joudutaan kaivamaan stabiloinnin ja kuivatusjärjestelmän muutosten vuoksi. Alueella on edelleen voimassa ELY-keskuksen asettama vaarantamiskielto. Laatan purkamiseen liittyvät työt tehdään vaarantamiskiellon ehtojen mukaisesti. Stabilointityön vuoksi poistettavat betonirakenteet ja kuivatusjärjestelmän rakenteet dokumentoidaan töiden aikana. Pinta palautetaan ennalleen sen jälkeen, kun uusi maakaasuputki on asennettu.

Stabilointialueilla on käynnissä salaojien ja kunnallistekniikan esiinkaivutöitä. Lisäksi urakka-alueelta poistetaan paraikaa haitallisia vieraslajeja. Pian kenttäalueella on alkamassa niitty- ja kivennäismaiden talteenotto välivarastointialueelle. Niitty- ja kivennäismaita hyödynnetään myöhemmin alueen rakentamisessa. Työmaa laajenee 5. syyskuuta alkavalla viikolla Tattarinharjuntien läheisyyteen, jossa aloitetaan stabilointityöt ja sen edellyttämät työt.

Urakan yhteydessä rakennetaan ajoyhteys Suurmetsäntien ja Malminkentän välille. Ajoyhteyttä varten tehdään stabilointi- eli pohjanvahvistustöitä 22. elokuuta alkavalla viikolla.

Katso käynnissä olevat ja tulevat työt kartalta

Kenttäalue käytössä töiden aikana

Malminkentän alueella voi liikkua koko urakan aikana työmaan käyttöön varattuja alueita lukuun ottamatta. Työmaa-alueet on aidattu selkeästi. Töistä aiheutuu pieniä poikkeusjärjestelyitä kävelijöiden, pyöränkulkijoiden ja autoilijoiden liikkumiseen. Kiertoreitit on opastettu selkeästi maastossa.

Tavoitteena on, että putken siirtoa valmistelevat esirakennustyöt valmistuvat keväällä 2023. Varsinaisen uuden maakaasuputken rakentaminen seuraa erillisenä urakkana, kun siirtoon liittyvät valmistelevat työt on tehty.

Kuva: Lauri Rotko