Kaupungin koulurakennus ehdolla Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon saajaksi

Jätkäsaari
29. elokuuta 2022
Jätkäsaaren peruskoulun rakennus (Hyväntoivonkatu 5) Helsingistä onehdolla Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon 2022 saajaksi. Muita ehdokkaitaovat Jyväskylän yliopiston kirjaston peruskorjaus sekä Serlachiuksen TaidesaunaMäntässä.

Jätkäsaaren koulu (Hyväntoivonkatu 5) Helsingistä on ehdolla Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon 2022 saajaksi. Muita ehdokkaita ovat Jyväskylän yliopiston kirjaston peruskorjaus sekä Serlachiuksen Taidesauna Mäntässä.

Palkintoehdokkaiden valintaperusteluissa korostuivat tänä vuonna sivistys ja arkkitehtuurin kokonaisvaltainen laatu: ”Valitut kolme arkkitehtonista, maisemallista ja urbaania kohdetta muistuttavat toisaalta huippulaatuisten tieteen, koulutuksen ja oppimisen ympäristöjen merkityksestä ja toisaalta tuovat esiin sen, miten arkkitehtuuri luo abstrahoituvaan maailmaan lämpimiä hyvän elämän paikkoja.”

Jätkäsaaren peruskoulua kuvataan perusteluissa seuraavasti:

” Helsingin Jätkäsaaren peruskoulu on syntynyt yleisenarkkitehtuurikilpailun tuloksena. Se on solukoulu, jossa opetustilat on kudottuerilaisiin opetustilanteisiin soveltuviksi tilaryhmiksi keskusaulan ympärille.Kahden lukuvuoden kokemus on osoittanut, että tilojen jäsentely tukeenykyaikaisen koulun pedagogisia tavoitteita.

Koulurakennus on ottanut merkittävän julkisenrakennuksen roolin parhaillaan rakentuvassa Jätkäsaaren kaupunginosassa.Arkkitehtuuriltaan koulu on läpikotaisin raikas. Suunnittelu ja toteutus ovatharkittuja ja poikkeuksellisen huoliteltuja. Rakennuksen selkeä, harkkomainenhahmo poikkeaa tuoreella tavalla yleisestä koulurakennusten arkkitehtuurista.Maantasokerroksen tiilimuuraus juurruttaa talon paikoilleen ja ylempienkerrosten vaaleus liittää rakennusta laajempaan Jätkäsaaren kaupunkimaisemaan.

Julkisivujen jäsentelyn ideana on ehjän pinnanja ikkuna-aukkojen tiivis leikki. Sommitelma on taitavasti toteutettu.Hienostunutta valon käyttöä täydentävät kattojen ”valokaivot”.

Arkkitehtuurin laadun viimeistelee virkeänvärikäs piha, jonka ansiosta koulun ja viereisen Bunkkeriksi kutsutunsatamavaraston väliin jää riittävästi ilmaa. Bunkkeri tarjoaa koulun käyttöönsen tarvitsemat liikuntatilat.  

Jätkäsaaren koulu on oppimisympäristönäesimerkillinen. Komea ja kauniisti ylävalaistu keskustila on rakennuksen ydin.Näköyhteydet keskusaulan ja opetustilojen välillä muodostavat hyvän lähtökohdanselkeälle orientaatiolle. Tilallinen ratkaisu muodostaa vaihtelevan kudelmanerilaisia opetustilanteita varten. Koulu on tehokas ja samalla väljänhengittävä. Materiaalit ovat tunnistettavia ja niiden avulla yksittäisiinsoluihin on saatu luotua omaa identiteettiä. Suunnittelussa on vältetty tilojenliiallista täyttämistä irtokalusteilla: näin järjestyksessä olevat interiööritovat koulurakennuksissa harvinaista herkkua. ”

Kokonaisuutena Jätkäsaaren koulu on merkittäväpuheenvuoro suomalaisen nykyarkkitehtuurin kentässä.  ”

Kaupunki on tilannut rakennuksen, joka valmistui vuonna 2019. Rakennushankkeen projektinjohtajina toimivat kaupunkiympäristön toimialalta hankesuunnitteluvaiheessa Anneli Nurmi ja toteutusvaiheessa Arto Manninen. Koulun suunnitellusta vastasivat Erkko Aarti, Kuutti Halinen, Janne Kentala, Arto Ollila ja Mikki Ristola, Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit (palkintoehdokkaat).

Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon saajan valitsee tänä vuonna elokuvaohjaaja Klaus Härö. Voittaja julkistaan 3. lokakuuta.

Lisää tietoa: https://www.arkkitehtuurinfinlandia.fi/

 Kuvatoimisto Kuvio.

Kuvassa koulu oikealla, iltakuva Antti Pulkkinen

Kuvat: kubatoimisto Kuvio, AOR arkkitehdit ja Antti Pulkkinen.