Bunkkerin rakentaminen alkaa isoilla purkutöillä

Jätkäsaari
31. elokuuta 2022
Bunkkeriin suunnitellaan yleistä uimahallia. Uimaharrastetilat ovat pitkään puuttuneet alueelta. Kehitysvaiheen luonnoskuva. Kuva: SRV
Kaikille avoin kaupungin uimahalli ja liikuntatilat on tarkoitus saada rakennuksessa käyttöön vuonna 2026. Asuntoja Bunkkeriin tulee 300–500 asukkaalle.

Pyöreäkulmainen betonirakennus on valtava. Jätkäsaaren peruskoulun vieressä seisova Bunkkeri on lähes yhtä iso kuin jalkapallokenttä.

Korkeudeltaan rakennus vastaa yksitoistakerroksista taloa.

50-vuotias rakennus toimi vuosikymmenet sataman varastona sekä pitkään eri yritysten, kuten Verkkokauppa.comin varastona. Viime vuodet rakennus on ollut tyhjillään.

”Rakennustyöt ovat viivästyneet valitusten ja oikeusprosessien vuoksi.

Kilpailutusprosessi alkoi alun perin jo vuonna 2014”, kertoo projektinjohtaja Tuomo Sipilä Helsingin kaupungilta.

Nyt hanke vihdoin etenee. Yhteistyössä hanketta operoivat Helsingin kaupunki ja rakennusyhtiö SRV tiedottivat kesäkuussa, että rakennusprojekti aloitetaan vuonna 2023.

Bunkkerin ensimmäiseen kerrokseen on suunnitteilla yleinen uimahalli, joka sisältää 25-metrisen uima-altaan, muita eri kokoisia altaita sekä saunatilat. Hallin yläpuolisiin kerroksiin tulee sisäliikuntatiloja, kuten saleja eri palloilulajeille ja esimerkiksi tanssille.

Liikuntatilat ovat kaupungin hallinnoimia ja niitä käyttävät kaupunkilaisten lisäksi myös Jätkäsaaren peruskoulu ja uusi Melkinlaiturin koulu sekä mahdollisesti paikalliset urheiluseurat.

”Tilojen käytöstä esimerkiksi uimaseuroille ei ole vielä tarkempia suunnitelmia tai päätöksiä tehty”, Sipilä sanoo.

Yläkerroksiin rakennetaan vapaarahoitteisia omistus- ja vuokra-asuntoja arviolta 300–500 asukkaalle. Asuinkerrosten keskelle on suunnitteilla sisäpiha. Rakennuksen lopullinen kerrosluku on korkeintaan 15 plus kellarikerros.

”Asemakaavan mukaan kerrosneliöitä saa rakentaa yhteensä vajaat 35 000.

Rakennus voi olla korkeintaan 58 metriä korkea eli vähän Verkkokauppa.comin rakennusta korkeampi. Riippuu sitten muun muassa huonekorkeudesta, että tarkoittaako se 12 vai 15 kerrosta”, Sipilä kertoo.

Valmistuvien asuntojen määrä selviää myös vasta myöhemmin.

”Riippuu suunnittelusta ja asuntojen koosta, kuinka monta niitä voidaan rakentaa. Aikaisemmin pienillä asunnoilla oli kova kysyntä, nyt perheasunnoilla. Kaupungille on hyväksi, että eri kokoisia asuntoja rakennetaan monipuolisesti”, Sipilä sanoo.

Bunkkerin rakennustyöt on tarkoitus käynnistää mittavalla purkuprojektilla. Sipilän mukaan lähtökohtana on alusta asti ollut, että rakennuksesta puretaan noin 75 prosenttia.

”Luku saattaa vielä nousta, sillä vuosien varrella esimerkiksi rakennusmääräykset ovat tiukentuneet. Tällä hetkellä puhumme lähtökohtaisesti uudisrakennuksesta”, Sipilä sanoo.

Rakennusta ei ole suojeltu, mutta asemakaavan mukaan sen ominaispiirteet tulee säilyttää.

Sipilän mukaan se tarkoittaa, että esimerkiksi betonijulkisivu sekä nauhaikkunat säilytettäisiin. Ne ja muut ominaispiirteet voidaan toteuttaa myös uudisrakennukseen.

”Bunkkeri on alun perin suunniteltu varastoksi eikä se palvele uutta käyttötarkoitusta. Mittava purkaminen on siksi järkevää”, Sipilä sanoo.

SRV perustelee purkamista jatkotutkimuksissa esiin nousseilla, kiinteistön rakenteiden kuntoon liittyvillä epävarmuustekijöillä.

”Rakennus on jo alkuperäisen käyttöikänsä päässä. Purkamalla voidaan varmistaa rakennuksen turvallisuus ja saavuttaa sen käyttöikätavoite, joka on 100 vuotta”, sanoo SRV:n hankejohtaja Keijo Tikkala.

Vaikka hanke etenee, liittyy siihen edelleen pientä epävarmuutta.

Lopullisia kauppoja ei ole vielä tehty. Sipilä ei usko, että kaupat enää tässä vaiheessa voisivat peruuntua.

”Osapuolet ovat hyvin sitoutuneita hankkeeseen”, Sipilä sanoo.

SRV:n Tikkalan mukaan aikataulusuunnitelmat täsmentyvät rakennuslupaprosessin aikana.

”Lopulliset päätökset rakentamisen käynnistämisestä tehdään arviolta kesällä 2023”, Tikkala sanoo.

Matkan varrella rakennussuunnitelmat ovat muuttuneet ja niitä tullaan vielä tarkentamaan.

”Kaupunki haluaa varmistaa, että uudet tilat vastaavat nykyisiä tarpeita ja ovat esimerkiksi muuntojoustavia ja tarkoituksenmukaisia. Se tarkoittaa, että tilat ovat muunneltavissa eri käyttötarkoitusten mukaan”, Sipilä sanoo.

Hankkeessa tullaan myös ottamaan aikaisempaa tarkemmin huomioon ympäristövaikutukset.

”Uudisrakennuksella on parempi hiilitase kuin vanhalla. Myös käyttökustannukset saadaan uudessa rakennuksessa alhaisemmiksi”, Sipilä sanoo.

Haastavan projektista tekee se, että Bunkkeri sijaitsee jo valmiiksi rakennetussa ympäristössä.

”Rakentamisessa tulee ottaa huomioon alueen asukkaat ja toimijat. Työstä aiheutuvat haitat pitää minimoida”, Sipilä sanoo.

Valmistuessaan Bunkkeri tulee olemaan yksi Jätkäsaaren maamerkeistä.

”Monipuolinen rakennus yhdistää kodit ja liikuntapalvelut erityisellä tavalla. Sijainniltaan ja maisemiltaan se tulee olemaan ainutlaatuinen”, Sipilä sanoo.

 

*********

 

Uimahallia on odotettu alueelle jo yli vuosikymmen – hidasteena valitukset ja oikeusprosessit

Bunkkerin rakennusprojekti on valmistuessaan myöhässä kymmenen vuotta alkuperäisestä aikataulusta. Helsingin kaupunki järjesti vuonna 2015 toteutuskilpailun, jonka voitti SRV.

Ensimmäisissä suunnitelmissa uimahallin piti valmistua Bunkkeriin vuonna 2016. Uimahallia alueelle on odotettu jo vuodesta 2011, kun Itämerenkadulla Kuntotalossa sijainnut uimahalli lopetettiin.

Vuosien ajan asukkaat laativat kaupungille vetoomuksia ja halli luvattiin alueelle rakentaa.

Aikataulujen venyessä uudeksi valmistumisajankohdaksi luvattiin 2019.

Bunkkerin liikuntatilojen piti olla valmiina yhtä aikaa valmistuvan Jätkäsaaren peruskoulun kanssa. Koska näin ei tapahtunut, piti koululle rakentaa viereen väliaikainen liikuntahalli.

Bunkkerihanketta pitkin matkaa viivästytti Apollo-Rakenne Oy:n Mikko Mantereen tekemät valitukset. Niissä vaadittiin myyntipäätöksen kumoamista ja täytäntöönpanokieltoa. Syyksi Mantere kertoi tuolloin liian alhaisen myyntihinnan sekä sen, että kaupunki ei kohtele ostajaehdokkaita tasapuolisesti.

Hallinto-oikeus kumosi valtuuston tekemän päätöksen kaupoista, sillä hankintaprosessin katsottiin olleen julkisena hintakilpailuna virheellinen. Lopulta kauppoja puitiin oikeudessa kolmeen otteeseen ja kilpailutuksia järjestettiin kaksi. Lainvoimaisuus Bunkkerin ja tontin sopimuskokonaisuudelle saatiin lopulta lokakuussa 2021.

”Kaupat SRV:n kanssa tullaan saattamaan päätökseen heti kun mahdollista”, projektinjohtaja Tuomo Sipilä Helsingin kaupungilta sanoo.

Sipilän mukaan rakennuksen ja tontin myyntihinta noudattavat tehtyjä ja lainvoimaisia sopimuksia.

Alkuperäisissä suunnitelmissa kaupan hinnaksi kerrottiin 23 miljoonaa euroa. Kaupunki jää liikuntatiloihin vuokralaiseksi. Sipilä on tyytyväinen, että Bunkkerin rakentaminen pääsee vihdoin alkamaan.

”Eniten viivästyminen harmittaa asukkaiden puolesta, joille on jo vuosia luvattu uimahalli alueelle. On suuri helpotus, että valitusesteet ovat nyt raivattu ja päästään pitkästä aikaa edistämään hanketta. Toiveena on, että tilat saataisi mahdollisimman pian asukkaiden käyttöön”, Sipilä sanoo.”

 Rauno Hietanen

FAKTA:

Jätkäsaaren Bunkkeri

Arkkitehti: Risto-Veikko Luukkonen
Valmistumisvuosi: 1972
Pituus 95 metriä ja  leveys 55 metriä.
Entinen satamavarasto, toiminut mm. Verkkokauppa.comin varastona.
Rakennukseen suunniteltu uimahalli, liikuntasaleja ja -tiloja sekä asuntoja arviolta 300-500 asukkaalle.
Suunnitelmien mukaan liikuntatilat valmiita vuonna 2026 ja asunnot vuonna 2027.
Hankkeesta vastaavat Helsingin kaupunki ja SRV.

 

Tekstit: Pipsa Sinkko-Westerholm

Juttu on julkaistu alun perin Jätkäsaari-Ruoholahti-lehdessä 24.8.2022.