Malmille uutta asumista Pikitehtaankortteleihin

Malmi
07. syyskuuta 2022
Viistoilmakuvamainen havainnekuva kaavamuutoksesta.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi tiistaina asemakaavan muutoksen Malmin Pikitehtaankorttelien alueelle, joka sijaitsee Ala-Malmilla Malmin keskustan sekä Malminkentän välissä. Kaava-alue rajautuu idässä Longinojan puistoalueeseen.

Kaavaratkaisu mahdollistaa lisärakentamisen ja alueen kehittämisen nykyistä korttelirakennetta täydentäen. Tavoitteena on moni-ilmeinen ja asuntorakentamiseltaan monipuolinen, joukkoliikenteeseen tukeutuva asuinalue palveluineen ja työpaikkoineen.

Pikitehtaankortteleilla on tulevassa kaupunkirakenteessa keskeinen asema sen yhdistäessä Malmin keskustan Malminkentän alueeseen. Asemakaavassa osoitetaan myös alueen läpi kulkevan Viikin-Malmin pikaraitiotien linjaus sekä raitiotiepysäkin sijoitus. Pysäköinti alueella sijoitetaan keskitetysti pysäköintilaitoksiin.

Malmi on yksi kolmesta Helsingin kaupunkiuudistusalueesta. Pikitehtaankortteleiden alue tukee osaltaan tavoitetta lisätä koteja ja asumisen vaihtoehtoja näillä alueilla kolmanneksella vuoteen 2035 mennessä.

Kaupunkiympäristölautakunta korosti päätöksessään, että viereisen Longinojan luontoarvojen säilyminen on turvattava rakentamisesta huolimatta. Lautakunta päätti asettaa kaavan nähtäville lausuntoja ja muistutuksia varten.

Kuva: Voima Graphics