Uutelan uuden koirakoulutuskentän rakentaminen käynnistyy

Vuosaari
12. syyskuuta 2022
Helsingin kaupunki rakentaa Uutelan alueelle koirakoulutuskentän. Kenttä sijoittuu Skatan tilan läheisyyteen, nykyisen koira-aitauksen viereen. Uutta koirakoulutuskenttää vuokrataan koiraharrastajille.

Helsingin kaupunki rakentaa Uutelan alueelle koirakoulutuskentän. Kenttä sijoittuu Skatan tilan läheisyyteen, nykyisen koira-aitauksen viereen. Uutta koirakoulutuskenttää vuokrataan koiraharrastajille.

Työt alkavat ensi viikolla ja kestävät vuoden loppuun saakka

Rakennustyöt alkavat viikolla 38 ja ne kestävät vuoden loppuun saakka. Nykyistä koira-aitausta laajennetaan itään ja se jaetaan kahteen osaan. Pienempi osa osoitetaan koulutuskentäksi ja isompi alue toimii jatkossakin koira-aitauksena.

Työmaa-alue merkitään työmaa-aidoilla ja sen ulkopuolista aluetta voi käyttää normaalisti. Olemassa oleva koira-aitaus rajataan myös aidoilla ja se säilyy rakentamisen aikana nykyisessä käytössä.

Tulevan koirankoulutuskentän alue on nykyisin puoliavointa niittyä. Rakentaminen pohjautuu Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelmaan 2017–2026, jossa suunnittelualueelle on osoitettu koirankoulutuskenttä.

Uusi varusteita koulutuskentälle ja koira-aitaukseen

Uuden koulutuskentän koko on noin 1 800 m2. Nykyinen koira-aitaus on kooltaan 7400 m2 ja se pienenee hieman uuden kentän myötä.

Uusi koulutuskenttä aidataan ja sinne sijoitetaan syväkeräysastia. Kentän pintamateriaaleina käytetään kivituhkaa ja nurmea. Kentän portin ulkopuolelle asennetaan pöytä-penkkiryhmä, hiekoitusastia ja ilmoitustaulu. Kentälle asennetaan valaistus, joka sammuu yöksi. Lisäksi kentän ulkopuolelle on varattu tila mahdolliselle koiraharrastajien kontille. Kentän alueelta poistetaan seitsemän puuta. Nykyisen koira-aitauksen portit uusitaan ja sinne sijoitetaan uusi syväkeräysastia.

Uusi koirakoulutuskenttä lisää jossain määrin autoliikennettä alueella. Kulku koira-aitaukselle ja uudelle koirakoulutuskentälle tapahtuu nykyisiä ajoyhteyksiä pitkin. Autojen pysäköintiin käytetään olemassa olevaa paikoitusaluetta.

Koiraharrastusseuroille omia käyttövuoroja

Kaupunki vuokraa koulutuskenttää koiraharrastusseuroille. Seurat voivat hakea aikoja Helsingin kaupungin verkkosivuilta ja kenttää saa käyttää omalla varatulla vuorolla. Silloin kun kenttä ei ole varattuna seuroille se on vapaasti käytettävissä. Tavoitteena on, että varatut ajat näkyvät kentän vieressä olevalta ilmoitustaululta.

Koulutuskentät tarjoavat koiraharrastajille turvalliset puitteet koirien kouluttamiseen. Uutelan kentällä vastataan uusien koulutuskenttien tarpeeseen. Aidatut alueet rajaavat toiminnan kentälle, jolloin muu ulkoilualue säästyy kulumiselta.

Lisätietoa koirakoulutuskentistä ja kenttien ajanvaraus:  
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit/luvat/maanvuokraus/koirankoulutuskentat/

Kuva: Jenni Vidgren