Mustikkamaalle ehdotetaan reittien ja palveluiden parannuksia

Kalasatama
15. syyskuuta 2022

Mustikkamaan saari on suosittu ulkoilu- ja virkistysalue Kalasataman, Kulosaaren ja Korkeasaaren tuntumassa. Alueen kävijämäärät kasvavat Kalasataman ja Kruunusiltojen valmistumisen myötä, ja kaupungin tavoitteena on mahdollistaa alueen käyttö kestävällä tavalla. Parhaillaan laadittava hoito- ja kehittämissuunnitelma ohjaa saaren yleisilmeen, reittien ja palveluiden kehittämistä.

Mustikkamaan hoito- ja kehittämissuunnitelman luonnosta voi kommentoida Kerrokantasi-palvelussa sunnuntaihin 25.9.2022 asti.

Suunnitelmaa esitellään asukkaille myös Mustikkamaalla järjestettävällä kävelyllä torstaina 15.9. kello 17.30–19.00. Kokoontumispaikkana on Isoisänsillan itäpääty. Kävelylle ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Kevyitä muutoksia kulkureitteihin

Asukkaiden mielipiteitä kerättiin Mustikkamaan suunnittelun pohjaksi viime keväänä. Palautteissa vastaajat toivoivat sekä saaren nykyisen luonteen säilyttämistä että palveluiden parantamista. Yhtenä ongelmakohtana nousi esiin rantareitin ja Mustikkamaanpolun paikoittainen ruuhkaisuus.

Suunnitelmaluonnoksen mukaan pyöräilijöiden ja kävelijöiden reittejä selkeytetään tulevaisuudessa opasteiden avulla. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi Mustikkamaanpolkua levennetään paikoittain, sen asfalttikaistaa kavennetaan, ja kadun reunoille rakennetaan turvallisuutta edistävät pientareet jalankulkijoita varten. Jalankulkijat saavat jatkossakin käyttää myös asfalttikaistaa.

Rantareittiä on puolestaan tarkoitus leventää kohdissa, joissa jalankulkijoiden reitti risteää hiihtoladun kanssa. Lisäksi saaren itäosassa hiihtolatu linjataan uudelleen. Näin hiihto- ja kävelyreitit saadaan eriytettyä toisistaan selkeämmin, ja käveleminen saaren ympäri onnistuu jatkossa talvellakin.

Reitistöjen muutokset edellyttävät yksittäisten puiden poistoja reittien varrelta. Merkittäviä muutoksia kasvillisuuteen ei kuitenkaan ole suunnitteilla, eikä suunnitelmassa esitetä uudistuksia alueen luonnonhoitoon.

Rantareitin ja Mustikkamaanpolun kehittämisen lisäksi suunnitelmaluonnoksessa ehdotetaan nykyistä selkeämmän metsäreitin luomista kävelijöille. Metsäreitti toteutettaisiin päällystämällä osa alueen metsäpoluista hakkeella tai muulla luonnonmateriaalilla ja pitkospuilla. Reitti olisi noin metrin levyinen ja se sijoittuisi saaren keskivaiheille. Polku opastettaisiin esimerkiksi pienillä kylteillä.

Oleskelupaikkoja ja merellisiä palveluita

Suunnitelmaluonnoksessa ehdotetaan, että kaupunki sijoittaa suosituimpien reittien varrelle grillipaikkoja, pöytäryhmiä, oleskelulaitureita sekä uusia penkkejä ja roska-astioita. Isoisänsillan itäpäätyyn on hahmoteltu pieni kokoontumispaikka penkkeineen, ja sen lähelle on merkitty paikka uudelle vessalle. Liikuntapuiston pohjoispuolelle ja uimarannalle on kaavailtu uusia pyörätelineitä.

Kaupungin tuottamien palveluiden lisäksi suunnitelmassa on otettu huomioon toiveet kaupallisten palveluiden kehittämisestä. Saaren eteläosasta on osoitettu paikat mahdolliselle uudelle vesibussilaiturille, sauna- ja ravintolayritykselle, uimalaiturille ja talviuintipaikalle. Myös vanhaa lippakioskirakennusta olisi jatkossa mahdollista kehittää kesäkahvilakäyttöön soveltuvaksi.

Osa suunnitelmista vasta idea-asteella – toteutusta edistetään vaiheittain

Suunnittelijoiden tavoitteena on, että Mustikkamaan hoito- ja kehittämissuunnitelma valmistuu vuodenvaihteessa 2022–2023. Sen hyväksymisestä päättää kaupunkiympäristölautakunta.

Hyväksytty suunnitelma ei vielä takaa toimenpiteiden toteutumista, vaan niiden rahoituksesta ja tarkemmasta suunnittelusta päätetään erikseen osana kaupungin vuotuista budjetointia. Epävarmimmalla pohjalla on kaupallisten palveluiden toteutuminen, sillä sauna- ja ravintolayrityksen perustaminen alueelle edellyttäisi kunnallistekniikan rakentamista, josta ei ole tehty alustaviakaan suunnitelmia.

Hoito- ja kehittämissuunnitelma ei ole ainoa Mustikkamaan kehittämistä ohjaava dokumentti. Liikuntapuiston perusparannus suunnitellaan lähiaikoina erillisenä hankkeena, josta vastaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala. Myös Mustikkamaanpolun eteläpuolella sijaitsevaa liikuntapalveluiden varikkoaluetta siistitään lähitulevaisuudessa omana hankkeenaan. Asemakaavassa Mustikkamaalle on varattu paikka myös leikkipuistolle, mutta päätöstä sen rakentamisesta ei ole tehty.

Lisätietoja:

hel.fi/mustikkamaan-suunnittelu