Hanasaareen suunnitteilla merellisiä asuntoja

Kalasatama
26. syyskuuta 2022

Hanasaaren eteläosaan suunnitellaan kerrostalovaltaista asuinaluetta. Alue vapautuu rakentamiselle, kun Hanasaaren hiilivoimalan toiminta loppuu keväällä 2023. Asukastilaisuus järjestetään Kalasatamassa 11. lokakuuta.

Kalasataman asuinalue kasvaa, kun Hanasaareen suunnitellaan 6-7 kerroksisia umpikortteleita noin 4500 asukkaalle. Suunnittelualue sijaitsee pääosin täytöillä rakennetulla niemellä. Meri ympäröi aluetta kolmesta ilmansuunnasta - etelässä sijaitsee Merihaka, lännessä Sörnäisten rantatie ja idässä Sompasaari.

Jokaisen korttelin sisäpihalle on tarkoitus rakentaa korkeampi torni. Kerrostalojen maantasokerroksiin sijoitetaan liiketiloja. Alueelle suunnitellaan myös sijainti päiväkodille sekä saunalle tai kylpylälle.

Suunnittelualueen poikki on tarkoitus rakentaa kanava ja rannoille puistokaistaleet.  Jalankululle ja pyöräilylle kaavaillaan siltaa Käenkujalta yli Sörnäisten rantatien. Myös muita siltayhteyksiä selvitetään.

Asfalttikentät ja hiilivarasto muutetaan urbaaniksi asuinalueeksi

Hanasaaren asemakaavaa muutetaan, koska Hanasaaren voimalan hiilenpoltto on päätetty lopettaa maaliskuun lopussa 2023, jolloin alue vapautuu muuhun käyttöön.

Voimalan huoltorakennus ja laboratoriorakennus on tarkoitus säästää ja niille etsitään uudet toiminnot. Voimalarakennus ei kuulu asemakaava-alueeseen.

Suunnittelualueen ympärillä on samanaikaisesti vireillä myös Sörnäistenrannan ja Energiakorttelin asemakaavat.

Pääosin samalle alueelle laadittu Hanasaaren kärjen asemakaava hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 2009. Asemakaavaa ei kuitenkaan viety valtuuston päätettäväksi useiden ympäristössä tapahtuneiden muutosten ja erilaisten epävarmuuksien johdosta.

Hanasaaren esittely- ja keskustelutilaisuus järjestetään Kaupunkiympäristötalon auditoriossa 11.10.2022 kello 18-20 osoitteessa Työpajankatu 8, Kalasatama.