Hesperian ja Hakasalmen puistoille laaditaan puistosuunnitelma - tule maastokävelylle kuulemaan lähtökohdista

Keskusta
30. syyskuuta 2022
Helsingin kaupunki laatii parhaillaan Hesperian puiston ja Hakasalmen puiston puistosuunnitelmaa. Puistosuunnitelmaluonnosta työstetään syksyn aikana ja siitä voi antaa palautetta loppuvuodesta. Kaikille avoin maastokävely järjestetään keskiviikkona 12. päivä lokakuuta klo 17–19.

Helsingin kaupunki laatii parhaillaan Hesperian puiston ja Hakasalmen puiston puistosuunnitelmaa. Puistosuunnitelmaluonnosta työstetään syksyn aikana ja siitä voi antaa palautetta loppuvuodesta. Kaikille avoin maastokävely järjestetään keskiviikkona 12. päivä lokakuuta klo 17–19.

Hesperian ja Hakasalmen puistojen puistosuunnitelmassa huomioidaan alueen kulttuuri- ja maisemahistorialliset arvot sekä kiinnitetään erityistä huomiota luontoarvoihin. Selvityksiä ja kartoituksia on tehty puistojen linnustosta ja luontoarvoista sekä rannan salavien kunnosta.

Hesperian puiston puut ovat ikääntyneet ja niiden kuntoa on seurattu säännöllisesti. Suurin osa rannan puurivin huonokuntoisista salavista on jouduttu poistamaan. Kaupunki suunnittelee ratkaisuja muun muassa puurivin ylläpitämiseksi.

Suunnittelun yhteydessä tutkitaan rantareitin siirtämisestä sisämaahan päin, jotta puille saadaan elintilaa ja ranta voidaan kunnostaa paremmin eroosiota kestäväksi. Rantaa kunnostetaan mahdollisimman luonnonmukaisilla ratkaisuilla.

Töölönlahden ympäristö on suosittu virkistysalue kaupunkilaisille ja vierailijoille. Peruskorjauksen yhteydessä osa toiminnoista, kuten leikkipaikka ja kuntoiluvälineet, siirretään muualle puistoon. Myös puiston valaistus uusitaan koko alueella.

Tervetuloa maastokävelylle 12. lokakuuta

Kaikille avoin maastokävely järjestetään keskiviikkona 12. päivä lokakuuta klo 17–19. Lähtöpaikka on Oopperatalon eteläpuolella sijaitsevalla amfiteatterilla. Maastokävelyllä kerrotaan lähtökohdista ja periaatteista, joiden pohjalta puistosuunnitelma laaditaan. Tilaisuudessa on myös aikaa kysymyksille ja keskustelulle puistosuunnitelman tavoitteista ja vaihtoehdoista.

Hesperian ja Hakasalmen puistojen puistosuunnitelman luonnokset esitellään asukastilaisuudessa loppuvuodesta ja ne tullaan julkaisemaan www.hel.fi/suunnitelmat -sivuilla kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat.

Kuva: Seppo Laakso