Asukkaiden kommentteja toivotaan Kuninkaantammen katusuunnitelmaluonnokseen

Kuninkaantammi
05. lokakuuta 2022
Kuninkaantammen suunnittelu ja rakentaminen etenee niin katujen, puistojen kuin asuintalojenkin osalta. Kaupunki toivoo asukkaiden kommentteja Kuninkaantammentien ja -kujan sekä Pitkäkoskentien ja -kujan katusuunnitelmaluonnoksiin.

Kuninkaantammen suunnittelu ja rakentaminen etenee niin katujen, puistojen kuin asuintalojenkin osalta. Kaupunki toivoo asukkaiden kommentteja Kuninkaantammentien ja -kujan sekä Pitkäkoskentien ja -kujan katusuunnitelmaluonnoksiin.

Esillä olevassa katusuunnitelmaluonnoksessa ehdotetaan alueen liikenneturvallisuuden parannuksia, bussiliikenteen tuomista Kuninkaantammentielle sekä uusia pientaloalueita palvelevien katuosuuksien rakentamista. Samalla suunnitelmissa on saneerata ja täydentää laajalti alueen kunnallisteknisiä verkostoja sekä uusia alueen katuvalaistus.

Lisäksi Kuninkaantammentien ja -kujan sekä Pitkäkoskentien ja -kujan alueelle suunnitellaan hulevesiviemäriä, minkä myötä alueen katujen sivuojat poistuvat käytöstä. Kaupunki toivoo, että alueen pientalokiinteistöt alkavat suunnitella hulevesiviemäriin liittymistä, sillä lähikiinteistöillä on velvoite liittyä tulevaan hulevesiviemäriin.

Liito-oravan ydinalue jatkuu Kuninkaantammentielle, joten suunnittelun aikana selvitetään alueen puissa olevat liito-oravien kolot ja pesät. Suunnittelu ja rakentaminen tehdään niin, että liito-oraville tärkeät alueet säilyvät.

Katusuunnitelmaluonnos on esillä 5.–18. lokakuuta 2022 kaupungin sivuilla osoitteessa hel.fi/suunnitelmat > Katu- ja puistosuunnitelmat. Kaupunki on myös lähettänyt lähialueen kiinteistöille kirjeen katusuunnitelmaluonnoksen esilläolosta. Tavoitteena on, että katusuunnitelma hyväksyttäisiin tammi-helmikuussa 2023, ja rakentaminen alkaa alustavan aikataulun mukaan vuonna 2024.

Tutustu suunnittelun lähtökohtiin

Puistoja ja katuja viimeistelyssä, Ellen Thesleffin puiston suunnittelu käynnissä

Kuninkaantammessa viimeistellään syksyn aikana Avajaisaukio, Akvarellinkatu, Maisemamaalauksenkatu sekä Taidemaalarinpuisto.

Myös Ellen Thesleffin puiston suunnittelu etenee, sillä kaupunkiympäristölautakunta näytti 16.8.2022 vihreää valoa puistosuunnitelmalle. Ellen Thesleffin puistoon on tulossa monia mahdollisuuksia liikkumiseen, virkistäytymiseen ja viihtymiseen. Puiston suunnittelussa on otettu huomioon lepakoiden ja liito-oravien alueet.

Puiston länsiosaan rakennetaan keskusaukio sekä pieni puulava tapahtumia varten. Aukion läheisyydessä on tilavaraus siirrettävälle jäätelö- ja ruokakojulle. Ellen Thesleffin puistoon tulee myös viljelypalsta-alue. Puiston kruununa toimii Palettilampi, joka toimii tulevaisuudessa alueen asukkaiden uimapaikkana. Lisäksi puistoon rakennetaan ulkokuntoilupaikka, padel-kenttä ja kaksi rantalentopallokenttää.

Ellen Thesleffin puiston rakentaminen käynnistyy vuonna 2023 ja valmistuu 2025.

Omaleimainen Kuninkaantammi yhdistää kaupungin ja luonnon

Luoteis-Helsingissä sijaitseva Kuninkaantammi on osa Kaarelan kaupunginosaa. Kuninkaantammen rakentaminen käynnistyi vuonna 2013. Alueella rakennetaan samanaikaisesti asuintaloja, katuja, kunnallistekniikkaa ja puistoja.

Keskuspuiston kyljessä oleva asuinalue yhdistää kaupungin ja luonnon. Alue rakennetaan ilmastoviisaasti, sillä energiatehokkaat rakennukset hyödyntävät uusiutuvaa energiaa. Hulevesien viivytys tonteilla, kaduilla ja puistoissa sekä yksikerroksisten rakennusten viherkatot ehkäisevät tulvariskejä.

Tällä hetkellä Kuninkaantammessa on 3 164 asukasta. Käynnissä on useita talonrakennushankkeita. Seuraavaksi asuntojen rakentaminen jatkuu Lammenrannan kaava-alueella Ellen Thesleffin puiston äärellä, johon nousee puukerrostalojen alue. Tavoitteena on, että Kuninkaantammen valmistuessa 2020-luvun lopulla alueella on 5 500 asukasta ja 1 000 työpaikkaa.

Kuva: Lauri Rotko