Kaupunginvaltuusto hyväksyi Malminkartanon Pihkatien asemakaavan – alueelle 1 300 uutta asukasta

Malminkartano-Kannelmäki
05. lokakuuta 2022

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 5. lokakuuta kokouksessaan Pohjois-Helsingin Malminkartanossa sijaitsevan Pihkatien asemakaavan ja kaavamuutoksen. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden, ilmastoviisaan asuinalueen rakentamisen Malminkartanon luoteisosaan. Asukasmäärän lisäys on noin 1 300 asukasta.

Kaavaratkaisu koskee Malminkartanon Pihkatien korttelialuetta, jolla on tällä hetkellä Ammatinedistämislaitossäätiö AEL:n omistamia opetus- ja hallitiloja. Kaavaratkaisun mukaan huonokuntoiset ja vähällä käytöllä olevat koulu- ja hallirakennukset puretaan. Koulutuskeskuksen vanha päärakennus säilytetään, ja myös vanhalle painotalolle tutkitaan uutta käyttöä.

Kaavaratkaisu mahdollistaa uusien asuinrakennusten, koulurakennuksen, liiketilojen ja julkisen puiston rakentamisen. Lisäksi on tutkittu alueellisen energiantuotantolaitoksen (biokaasulaitos) sijoittamista toiseen suunnitelluista pysäköintilaitoksista. Kaarnatien ja Kartanonmetsäntien risteykseen on varattu tontti uudelle koulurakennukselle.

Kaavamääräysten mukaan asuinkerrostalojen korttelialueilla on tuotettava uusiutuvaa energiaa lämmitykseen tai liityttävä alueelle suunniteltuun hiilineutraaliin lähienergiaverkkoon, minkä lisäksi tonteilla tulee tuottaa aurinkoenergiaa.
Alueen suunnittelun pohjana on käytetty vuonna 2017 ratkaistun arkkitehtuurikilpailun voittajaehdotusta.

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotonteille

Kaupunginvaltuusto vahvisti myös vuokrausperiaatteet asuntotonteille, joiden maanvuokrasopimukset päättyvät vuosina 2023 ja 2024. Uusittavia maanvuokrasopimuksia on Toukolan (11 kpl), Kumpulan (10 kpl), Käpylän (22 kpl), Koskelan (10 kpl), Oulunkylän Veräjämäen (1 kpl), Oulunkylän Patolan (1 kpl), Itä-Pakilan (1 kpl) ja Pitäjänmäen (2 kpl) kaupunginosissa.
Suurin osa uusittavien sopimusten tonteista on omakotitalo- ja paritalotontteja. Lisäksi maanvuokrasopimus tulee uusittavaksi kerrostalotonteilla.

Vanhojen, 1950-luvulla solmittujen maanvuokrasopimusten päättyessä uusi maanvuokra tulee määrittää tasolle, joka heijastaa kohtuudella nykyhinnoittelua. Uusittavien maanvuokrasopimusten vuokra-aika on noin 50 vuotta.

Kaupunginvaltuusto keskusteli valtuutettujen aloitteista

Lisäksi kaupunginvaltuusto käsitteli valtuutettujen aloitteita sekä vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloitetta. Vasemmistoliiton ryhmäaloite koski kattavan toimenpideohjelman laatimista kaupungin henkilöstöpulan ratkaisemiseksi.

Kaikki kaupunginvaltuuston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedote-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat ovat luettavissa täältä.

Kuva: Havainnekuva: Näkymä asuntopihalta Sydänpuunpuistoon / INARO