Uusia liikennejärjestelyjä Postipuiston koulun ja päiväkodin ympäristössä

Pasila
07. lokakuuta 2022

Alueen turvallisuutta parannetaan muun muassa liikennemerkkien avulla sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden omilla reiteillä.

Pasilan Postipuistossa otetaan lokakuussa kokonaan käyttöön tilapäinen paviljonkikoulu ja -päiväkoti. Stara on aloittanut noin kuukauden kestävät rakennustyöt, jotka koskevat sekä nykyisiä Postintaipaleen, Pakettikadun ja Kustinpolun ajoreittejä että suojatie-, jalankulku- ja saattoliikennejärjestelyjä.

Myös liikenteenohjausta ja reititystä parannetaan lisäämällä alueelle liikennemerkkejä ja erityisiä ”varo lapsia” -kylttejä.

Ensisijaisesti jalankululle ja pyöräilylle osoitettu väylä kulkee yllä olevan kartan esittämällä tavalla Postiljooninkadulla. Lisäksi Kustinpolulle aidataan turvallinen, ajoliikenteestä erotettu reittinsä jalankululle.

Omat pysäköintipaikat saattoliikenteelle

Koulutonttiin rajautuvalla Pakettikadulla on tällä hetkellä voimassa pysäköintikielto. Paviljonkirakennusten käyttöönoton jälkeen Pakettikadulle merkitään 30 minuutin pysäköintipaikkoja saattoliikennejärjestelyjen mahdollistamiseksi.

Pelastus- ja talvikunnossapitotarpeita lukuun ottamatta Pakettikadun pohjoispäästä ei ole muutostöiden jälkeen sallittua siirtyä autolla Kustinpolulle tai Postintaipaleelle, vaan se toimii lähtökohtaisesti ainoastaan saatto- ja huoltoliikenteen kääntöpaikkana.

Suojatie saa siirron ja korotuksen

Myös Postintaipaleen ylittäminen tehdään jalankulkijoille turvallisemmaksi. Tällä hetkellä Pakettikadun jatkeena sijaitsevaa suojatietä siirretään etelämmäksi koulutontin kohdalle, lähemmäs bussipysäkkiä H2204 (Postintaival).

Ajonopeuksien hillitsemiseksi uusi suojatie tehdään asfalttimassauksella korotettuna ratkaisuna, mikä vaatii muutoksia muun muassa katualueen sadevesikaivojärjestelmään.

Postintaipaleen bussipysäkille H2203 varmistetaan turvallinen siirtyminen toteuttamalla Postintaival-kadun itäreunaan uusi jalkakäytävä.

Työmaaliikenteessä erityistä varovaisuutta

Postipuiston aktiivisesta talonrakentamisesta aiheutuu raskasta moottoriajoneuvoliikennettä alueella. Työmaaliikenteen reitit Kustinpolun loppupäässä erotetaan selkeästi koulu- ja päiväkotitontin piha-alueesta lasten turvallisuuden varmistamiseksi.

Lisäksi Postipuiston alueen rakennuttajia ja urakoitsijoita on kehotettu huomioimaan erityisellä tarkkuudella yleinen turvallisuus paviljonkirakennusten läheisyydessä muun muassa työmaaliikenteen ajonopeuksia rajoittamalla.