Luonto ja ympäristö

Viikin luonto ja ympäristö

Vanhankaupunginlahti, Viikin pellot sekä Vantaanjoki muodostavat ainutlaatuisen luontokokonaisuuden aivan Helsingin keskellä. Alueen luontoon on myös helppo tutustua, sillä lahtea kiertävät valaistut ulkoilutiet ja lahdelle voi tähyillä lintutorneista.

Viikin-Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualue on Helsingin tärkein luontokohde, jossa viihtyy monipuolinen pesimälinnusto. Muuttolinnuille se on tärkeä levähdyspaikka. Vanhankaupunginlahden lintuvesi kuuluu Suomen 96 kansainvälisesti tärkeän lintualueen joukkoon. Se on osa EU:n Natura 2000 -verkostoa ja listattu myös Ramsarin kosteikkojen suojelusopimukseen.

Luonnonsuojelualueeseen kuuluu laajoja ruoikoita, suojaisia lampareita, rantaniittyjä, reheviä rantametsiä ja avovettä.

Vanhankaupunginlahden ruoikkoalueille on perustettu laidunalueita. Osa laiduntamalla hoidetuista ruoikosta on muuttumassa matalakasvuiseksi ruoho- ja saraniityksi. Ennen laidunnusta paikalla oli vain tiheää järviruokokasvustoa.

Yksipuolisen ruovikon muuttuminen niityksi monipuolistaa sekä kasvi- että lintulajistoa. Alueelle on kehittynyt niiton ja laidunnuksen ansiosta hyviä elinympäristöjä niittyjä ja avointa rantaa suosiville linnuille, varsinkin kahlaajille.

Yliopiston koetilan laitumet houkuttelevat muuttolintuja

Kosteikon pohjoispuolella aukeaa vanha peltomaisema ja laitumet. Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opetus- ja tutkimustilan lähes 160 hehtaarin alueella laiduntaa kymmeniä lehmiä. Koetilan laitumet ovat tärkeitä paitsi pesiville linnuille, myös tuhansille levähtäville muuttolinnuille.

Lumijäljet hangella paljastavat, että Vanhankaupunginlahdella asustaa muitakin kuin lintuja. Lahdella on kohtalaisen vahva minkki- ja supikoirakanta. Nisäkäslajistoon kuuluvat myös kettu, piisami, vaivaishiiri, kärppä, lumikko ja mäyrä. Satunnaisempia vieraita ovat saukko ja näätä.

Viikissä on runsaasti myös erilaisia matelijoiden ja sammakkoeläinten suosimia elinympäristöjä. Viikki on yksi harvoista Helsingin alueista, jossa tavataan viitasammakkoja. Muita alueen matelijalajeja ovat sammakko, vesilisko, sisilisko ja rupikonna.

Kalaan Helsingin syntypaikalle

Kustaa Vaasa perusti Helsingin vuonna 1550 Vanhankaupunginlahteen laskevan Vantaanjoen suulle. Koski on nykyään kaupungin suosituin kalastuspaikka. Syksyisin jokeen nousevat siiat, taimenet ja lohet. Loppukesällä jokisuussa tavataan myös nahkiaisia.

Vanhankaupunginlahdella tavataan niin makean veden lajeja kuin merilajeja. Kalamiesten tavoittelemia saalislajeja ovat erityisesti hauki ja kuha. Runsaimpina lahdella esiintyvät särkikalat.

Viikin luontoon on helppo tutustua

Vanhankaupunginlahtea kiertävät valaistut ulkoilutiet ja lahdelle voi tähyillä lintutorneista. Hakalanniemen lamparealueella lintujen elämää voi tutkailla piilokojusta.

Kivinokassa ja Pornaistenniemessä on retkeilijöitä varten tehty luontopolut pitkospuineen. Pornaistenniemen luontopolun voi kiertää myös pyörätuolilla. Hakalanniemestä löytyy lasten luontopolku. Reittien varrella on useita opastauluja. Kivinokan luontopolun varrelta löytyy myös näkövammaisille suunnattuja opasteita, ja sielläkin luontoon tutustuminen onnistuu pyörätuolilla liikkuville.

Hakalan metsässä kulkija voi tutustua eri puolilta maailmaa kotoisin oleviin puulajeihin kiertämällä puulajipolun. Kivinokan metsäisen pohjoisosan monipuolinen ja paikoin runsas lahopuusto takaa hyvät elinmahdollisuudet monille lahottajasienilajeille, kääville ja orvakoille.

Lintujen pesimärauhan turvaamiseksi kalastus, veneily ja liikkuminen ruoikkoalueilla merkittyjen reittien ulkopuolella ei ole sallittua sulan veden aikaan.

 

Lähteitä:
Ympäristösuunnittelu Enviro Oy: Vanhankaupunginlahden lintuvesi -Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma. Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 5/2006.

Markku Heinonen ja Esa Lammi: Vanhankaupunginlahden kasvillisuuden seuranta 2008−2009. Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 14/2009.

Saarikivi, J. Helsingin matelija- ja sammakkoeläinlajisto sekä tärkeät matelija- ja sammakkoeläinalueet vuonna 2007. Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 8/2998.

Mikkola-Roos, M. & Yrjölä, R. (toim.) Viikki – Helsingin Vanhankaupunginlahden historiaa ja luontoa. Tammi. Helsinki 2000.

Päivitetty 24.11.2017