Vuosaaressa asutaan meren, laajojen virkistysalueiden ja monipuolisten palveluiden äärellä. Metro liikuttaa asukkaita sujuvasti arjessa ja asukasluvultaan Vuosaari vastaa keskisuurta suomalaiskaupunkia. Vuosaari valittiin vuoden 2017 kaupunginosaksi, eikä ihme, onhan Aurinkolahti helsinkiläisten oma Riviera.

Vuosaaren uudistuva keskusta rakentuu Vuosaaren metroaseman ympärille. Se yhdistää palveluineen ja työpaikkoineen vanhat ja uudet asuntoalueet. Vuosaaren keskustaa täydennetään ja asuntojen lisäksi on tulossa kivijalkaliiketiloja uusine palveluineen. Vuosaaren lukiolle rakennetaan uudet tilat, jotka ovat myös iltaisin alueen asukkaiden käytössä. 

Täydennysrakentaminen tuo uusia asukkaita ympäri Vuosaarta ja alueen tarjontaa täydentävät uudistuvien Rastilan ja pohjoisen lähikeskustan palvelut. Uudistumisesta huolimatta alueelle leimallinen merellisyys, luonnon läheisyys ja mahtavat ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet säilyvät tärkeänä osana Vuosaaren vetovoimaa.

Metsälähiöt verkostokaupungiksi

Vuosaaren kehityksessä ei ole kyse vain uusien talojen rakentamisesta, vaan taustalla on suurempi kaupunkikehitykseen liittyvä muutos. Rakentamisen alkuaikoja siivitti ajatus luonnon ympäröimistä asuinalueista, ns. metsälähiöistä, joista kuljettiin muualle töihin ja palveluiden ääreen. Helsingin nykyistä kaupunkikehitystä ohjaa ajatus verkostokaupungista, joka muodostuu useista keskustoista ja niiden välillä toimivista raideyhteyksistä. Rakentaminen ja toiminnot keskittyvät keskustoihin ja raideyhteyksien varteen.

 

Päivitetty 6.4.2020

Uutiset

28.10.2020

Uusia sähköauton latauspisteitä tulossa Helsingin kaupungin 13 liikuntapaikalle

Helen asentaa lähes 50 uutta, tuulisähköä hyödyntävää sähköauton latauspistettä Helsingin...

28.10.2020

Meri-Rastilan itäosan asemakaava nähtävillä 10. marraskuuta asti

Meri-Rastilan itäosan kaavaehdotus on nähtävillä 10. marraskuuta asti. Nähtävilläolon aikana...

28.10.2020

Meri-Rastilan länsiosan asemakaava etenee kaupunginhallitukseen

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Meri-Rastilan länsiosan tarkistetun asemakaavaehdotuksen...

28.10.2020

Lautakunta hyväksyi Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteet – Rastilanranta rajattiin pois suunnitelmasta

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi kokouksessaan 20. lokakuuta Vartiokylänlahden...

26.10.2020

Puotilan uuden koulurakennuksen rakentaminen alkaa

Puotilan ala-asteen uusi rakennus sai rakennusluvan, ja nyt rakentaminen alkaa. Rakennukseen...

13.10.2020

Vuosaaren aluesuunnitelma nähtävillä

Vuosaaren aluesuunnitelma on valmistumassa. ...

25.9.2020

Merellistä asumista veden päällä ja metsäkaupunkia Vartiokylänlahdelle - Vartiokylänlahden alueen tulevaisuuden suuntaviivat päätöksentekoon

Itäkeskuksen ja Vuosaaren väliin sijoittuvan Vartiokylänlahden molemmille puolille Puotilanranta...

21.9.2020

Louhinta- ja räjäytystyöt Vuosaaren meriväylällä alkavat

Louhinnat Vuosaaren meriväylän ja satama-altaan syventämishankkeessa alkavat viikolla 38....