Vuosaaressa asutaan meren, laajojen virkistysalueiden ja monipuolisten palveluiden äärellä. Metro liikuttaa asukkaita sujuvasti arjessa ja asukasluvultaan Vuosaari vastaa keskisuurta suomalaiskaupunkia. Vuosaari valittiin vuoden 2017 kaupunginosaksi, eikä ihme, onhan Aurinkolahti helsinkiläisten oma Riviera.

Vuosaaren uudistuva keskusta rakentuu Vuosaaren metroaseman ympärille. Se yhdistää palveluineen ja työpaikkoineen vanhat ja uudet asuntoalueet. Vuosaaren keskustaa täydennetään ja asuntojen lisäksi on tulossa kivijalkaliiketiloja uusine palveluineen. Vuosaaren lukiolle rakennetaan uudet tilat, jotka ovat myös iltaisin alueen asukkaiden käytössä. 

Täydennysrakentaminen tuo uusia asukkaita ympäri Vuosaarta ja alueen tarjontaa täydentävät uudistuvien Rastilan ja pohjoisen lähikeskustan palvelut. Uudistumisesta huolimatta alueelle leimallinen merellisyys, luonnon läheisyys ja mahtavat ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet säilyvät tärkeänä osana Vuosaaren vetovoimaa.

Metsälähiöt verkostokaupungiksi

Vuosaaren kehityksessä ei ole kyse vain uusien talojen rakentamisesta, vaan taustalla on suurempi kaupunkikehitykseen liittyvä muutos. Rakentamisen alkuaikoja siivitti ajatus luonnon ympäröimistä asuinalueista, ns. metsälähiöistä, joista kuljettiin muualle töihin ja palveluiden ääreen. Helsingin nykyistä kaupunkikehitystä ohjaa ajatus verkostokaupungista, joka muodostuu useista keskustoista ja niiden välillä toimivista raideyhteyksistä. Rakentaminen ja toiminnot keskittyvät keskustoihin ja raideyhteyksien varteen.

 

Päivitetty 6.4.2020

Uutiset

11.5.2020

Vuosaaren meriväylän ja satama-altaan syventäminen alkaa kesäkuussa

Vuosaaren meriväylän ja satama-altaan syventäminen käynnistyy kesäkuussa. Hanke toteutetaan...

11.5.2020

Vuosaaren aluesuunnitelmaluonnos kommentoitavana

Vuosaaren aluesuunnitelma on valmistumassa. Valikoituihin katu- ja puistokohteisiin tutustua ja...

22.4.2020

Vartiokylänlahdelle suunnitellaan monipuolisia uusia asuinalueita – kommentoi suunnitelmia verkossa

Vartiokylänlahden alueen suunnitteluperiaatteiden luonnos on valmistunut. Vartiokylänlahti on tu...

Ilmakuva Hernesaaresta ja Jätkäsaaresta. Kuva: Helsingin kaupunki
6.4.2020

Hernesaaressa alkaa merentäyttö – louheen proomukuljetus vähentää rekkarallia Etelä-Helsingissä

”Väylävirasto ja Helsingin Satama ovat käynnistämässä tänä vuonna Vuosaaren sataman väylän...

11.3.2020

Kaavat ja suunnitelmat esillä Uutta Itä-Helsinkiä -tapahtumassa 12.3. Stoassa

Itäinen ja kaakkoinen Helsinki muuttuu ja kasvaa vauhdilla. Itäkeskuksen, Herttoniemen,...

20.2.2020

Luonnonhoidon työt alkavat Uutelan alueella

Uutelan luonnonhoidon toteutussuunnitelmaan liittyvät työt aloitetaan alkuvuodesta 2020....

9.12.2019

Vartiokylänlahden alueen suunnittelu etenee – karttakyselyn tulokset valmistuivat

Vartiokylänlahden alueelle laaditaan lähivuosina suunnitteluperiaatteet ja kaavarunko....

3.12.2019

Helsingin kaupunki myönsi lainoja liikuntahankkeisiin

Kaupunginhallitus päätti myöntää lainoja Stadion-säätiölle, Urhea-halli Oy:lle ja Vuosaaren...