Vuosaaren erityinen vahvuus on poikkeuksellisen hienot ja laajat meri-, viher- ja luontoalueet. Täydennysrakentamisen jälkeen Vuosaaren viheralueverkosto säilyy pääosin ennallaan. Joissain kohdin viheralueita jää rakentamisen alle, mutta samalla käyttöön avautuu uusia rakentamisen yhteydessä kehitettäviä viheralueita ja virkistysreittejä. 

Vuosaaressa luonto on lähellä

Vuosaaren jokaisesta asunnosta on alle 300 metriä matkaa lähimpään puistoon tai metsään. Vuosaarta reunustaa lähes kauttaaltaan yhteiset ja yhtenäiset viheralueet: etelässä merenranta, idässä Vuosaaren ulkoilupuisto kohteineen ja lännessä Vartiokylänlahteen tukeutuva Itä-Helsingin kulttuuripuisto. Puustoiset yhteydet jatkuvat aina Sipoonkorpeen saakka.

Näistä lähtökohdista pidetään myös kiinni jatkossa, kun uutta rakennetaan. Uusi rakentaminen pienentää joiltain osin viheralueiden kokonaismäärää, mutta samalla virkistysalueita kehitetään muun muassa rantareittejä parantamalla Ramsinrannassa, Vartiokylänlahdella ja Uutelassa. Myös luonnonsuojeluohjelmaa viedään käytäntöön rinnakkain maankäytön suunnittelun kanssa.

Vuosaaren viherverkon muutosalueet 2019-2050 (pdf)

Vuosaarenhuippu

Vuosaarenhuippu on omaleimainen ja upea virkistysalue Vuosaaressa. Virkistysaluetta on rakennettu ja maisemoitu parin vuosikymmenen ajan ja valmistui syksyllä 2021. Niinisaarentielle rakennettiin uusi sisääntulo, jossa on pysäköinti, kasvinäyttely, penkit, käymälä, jäteastiat. Ulkoilualueelta löytyy infotaulut ja uudet opastetut luontopolut. Huipun korkein kohta on 60 metriä ja laelta avautuu upeat maisemat koko Helsinkiin ja Vuosaaren satamaan. Vuosaarenhuipun vaihteleva 60 hehtaarin laajuinen maasto soveltuu moneen, aina patikoinnista hiihtoon, lintujen tarkkailusta luontoretkeilyyn.

Kiertotalouden pioneeri: kestävästi ekologinen virkistysalue

Vuosaarenhuippu on merkittävä kiertotalouden pioneerihanke. Kunnostuksessa on hyödynnetty mm. rakentamisessa muodostuneita kaivumaita ja purkubetonia; yhteensä noin kahdeksan eduskuntatalollisen verran. Rakentamisessa saavutettiin suuria rahallisia säästöjä, joilla katettiin kunnostamisesta aiheutuneet kustannukset. Lisäksi saavutettiin noin 2 400 000 polttoainelitran säästöt verrattuna siihen, että maamassoja olisi ajettu kaupungin ulkopuolelle.

Vuosaarenhuipulla on erilaisia niittyjä, reheviä lehtoja ja kivistä ja hiekasta rakennettuja paahdeympäristöjä. Pitkään jatkuneella hoidolla on autettu luontoa kehittymään monimuotoiseksi. Kivien lomaan on istutettu katajia ja kasveja, jotka houkuttelevat paikalle kimalaisia ja perhosia. 

Uutelan ulkoilualue

Kävelymatkan päässä Vuosaaren metroasemalta on Uutelan iso ulkoilualue, yli sata hehtaaria metsää ja merenrantaa. Se on mahtava retkikohde kaikenikäisille luonnossa liikkujille ja luontopolulla voi suorittaa hauskoja Uutelan luontoon liittyviä tehtäviä. 

Uutelasta löytyy iäkkäitä luonnontilaisia metsiä ja hienoja korkeita kallioita. Itäpuolen Särkkäniemestä löytyy niittyjä ja merestä kuroutuneita lampia eli kluuveja. Pohjoisosan metsien keskellä on kaksi suota. Rannoilta näet lahdenpoukamia ja Sipoon saaristoa. Uutelan keskellä on vanha Skatan tila. Skatanniemen kärjessä aukeaa jylhä merinäköala. 

Kallahdenniemi

Kallahdenniemi on Vuosaaresta kurottuva komea harjuniemi. Hiekkamaaperänsä vuoksi se on Helsingissä epätyypillisen karua, valoisaa männikköä. Niemen rannoilla on laajoja hienoja hiekkarantoja. Harju jatkuu vedenalaisena särkkänä merelle.

Niemen harjuselänne on rauhoitettu erillisenä luonnonsuojelualueena, kuten myös niemen kärjessä oleva maannousemaniitty. Kummatkin suojelualueet ja niemeä ympäröivä vesialue kuuluvat Euroopan unionin arvokkaiden luontokohteiden Natura 2000 -verkostoon. Muuttoaikoina niemen uimarannan hiekkamatalikoille kerääntyy vesilintuja ja kahlaajia. 

Vuosaaressa...

  • jokaisesta asunnosta matkaa lähimpään puistoon tai metsään on korkeintaan 300 metriä 
  • viheralueiden osuus on 37 prosenttia pinta-alasta
  • viheralueiden osuus täydennysrakentamisen jälkeen on 35 prosenttia pinta-alasta 
  • on yli 20 km rantaviivaa 
  • on neljä uimarantaa 
  • on seitsemän pienvenesatamaa

Päivitetty 6.9.2021