Nytt i Helsingfors

Ett växande Helsingfors är viktigt för hela Finland. Vi bygger nya hem, daghem, skolor, parker och gator med tanke på en smidig vardag. Vi hälsar nya företag välkomna och erbjuder dem lokaler för mångahanda behov. Utbyggnaden av nya stadsdelar och förtätningen i förorterna pekar på att Helsingfors har dragningskraft och att folk vill bo här.

Nyheter

17.9.2019

Helsingfors blir medlem i EIT Urban Mobility

Helsingfors ansluter sig till föreningen EIT Urban Mobility som medlem från och med september...

13.9.2019
|
Centrum:

Alternativen för den fortsatta planeringen av Helsingfors promenadcentrum och underjordiska matargata går vidare till beslutsfattande

Helsingfors stad utreder förutsättningarna för en utvidgning av promenadcentrum som ska främja...

12.9.2019
|
Förorter:

Helsingfors stad bjuder in alla intresserade att delta i förbättringen av gatuarbete

Helsingfors stad har öppnat en enkät för att få alla som är intresserade av att utveckla...

9.9.2019

Gatuarbete inleds i korsningen av Stillahavsgatan och Riogatan på Busholmen

Helsingfors stad genomför ändringar i trafikarrangemangen i korsningen av Stillahavsgatan och...

2.9.2019
|
Fiskehamnen:

Den nya, urbana evenemangslokalen Tiivistämö invigs i Södervik

Tiivistämö erbjuder inspirerande kultur- och konstupplevelser samt möjligheten att ordna...

15.8.2019

Skanslandet stängt 19.8–6.9 på grund av vattenledningsarbeten – Under helgerna är ön öppen normalt

Måndagen den 19 augusti inleds arbetena med att bygga ett vatten- och avloppsnät på Skanslandet....

12.8.2019
|
Ärtholmen och Docksstranden:

Ny webbsida om utbyggnaden av Ärtholmen och Docksstranden

På Ärtholmen anläggs en ny och livlig stadsdel för boende, turism och fritid i södra Helsingfors....

12.8.2019
|
Busholmen:

Ny webbsida om utbyggnaden av Ärtholmen och Docksstranden

På Ärtholmen anläggs en ny och livlig stadsdel för boende, turism och fritid i södra Helsingfors....

Torgkvarteren

Fiskehamnens miljökonst

Helsingfors karttjänst

Spår-Jokern