Nytt i Helsingfors

Ett växande Helsingfors är viktigt för hela Finland. Vi bygger nya hem, daghem, skolor, parker och gator med tanke på en smidig vardag. Vi hälsar nya företag välkomna och erbjuder dem lokaler för mångahanda behov. Utbyggnaden av nya stadsdelar och förtätningen i förorterna pekar på att Helsingfors har dragningskraft och att folk vill bo här.

Nyheter

11.6.2021
|
Busholmen:

Världens mest noggranna luftkvalitetsdata utvecklas i Helsingfors med hjälp av den nya generationens sensornätverk och datamodellering – Stadsborna deltar i utvecklingsarbetet

Helsingfors universitets Megasense-program har utvecklat nya sätt att mäta lokala luftförorening...

4.6.2021

Bekanta dig med aktuella planläggningsprojekt och planering

Planerings- och planläggningsöversikten för 2021, som berättar om stadsplaneringen i Helsingfors,...

3.6.2021
|
Busholmen:

Stadsfullmäktige behandlade flera motioner

Stadsfullmäktige behandlade den 2 juni ett flertal fullmäktigemotioner och en gruppmotion från...

19.5.2021

Helsingfors publicerade sin andra utvärdering av genomförandet av målen för hållbar utveckling

Helsingfors vill vara en pionjär inom hållbar utveckling och var den andra staden i världen och...

12.5.2021
|
Centrum:

Den internationella tävlingen för Magasinstranden startar – med tävlingen hittas en lösning för Helsingfors centrala strandområde

Helsingforsstad startar en tävling för att hitta en partner för utveckling ochgenomförande av ...

30.4.2021
|
Busholmen:

Busholmens spårvagnar kör längs Atlantbron till cirkelrutten

Efter att Atlantbron öppnas kommer spårvagnslinje 9 att fortsätta från Utterhällen längs...

28.4.2021
|
Centrum:

Restaurangägarna för Kaserntorgets sommar har valts - En utsökt smakresa jorden runt utlovas

Restaurangägarna har valts för Kaserntorgets sommar. Under den två veckor långa...

15.4.2021
|
Busholmen:

Om ett tjugotal år finns det en skog i Godahoppsparken på Busholmen

Godahoppsparken på Busholmen kommer att bli mer långlivad än de omgivande byggnaderna, gissar...

torikorttelit.fi:

Torgkvarteren

uuttahelsinkia.fi:

Fiskehamnens miljökonst

kartta.hel.fi:

Helsingfors karttjänst

raidejokeri.info:

Spår-Jokern