Nytt i Helsingfors

Ett växande Helsingfors är viktigt för hela Finland. Vi bygger nya hem, daghem, skolor, parker och gator med tanke på en smidig vardag. Vi hälsar nya företag välkomna och erbjuder dem lokaler för mångahanda behov. Utbyggnaden av nya stadsdelar och förtätningen i förorterna pekar på att Helsingfors har dragningskraft och att folk vill bo här.

Nyheter

16.11.2018

Nu börjar det - ge idéer på tjänsten OmaStadi.hel.fi

Från och med 15 november går det att lämna in förslag om hur man ska använda deltagande budgeter...

15.11.2018

Lux Helsingfors kallar igen till att glädja med ljus

I SATOs regi har redan över tio aktörer anslutit sigtill Helsingfors ljusutmaning. Utmaningen...

Foto: Omar El Mrabt
14.11.2018

Högsta förvaltningsdomstolens beslut om generalplanen äventyrar inte Helsingfors planläggningsmål för de närmaste åren

Högstaförvaltningsdomstolen har gett sitt beslut om generalplanen för Helsingfors.Några delar av...

6.11.2018
|
Centrum:

Invigningen av Ode firas på självständighetsdagsafton och självständighetsdagen

Invigningen av Helsingfors centrumbibliotek Ode firas på självständighetsdagsafton den 5 december...

5.11.2018

Komprimerat faktapaket om utveckling och nuläge i olika delar av Helsingfors

Staden Helsingfors består av en mångfald olika stadsdelar, som var och en har sin egen historia...

2.11.2018
|
Busholmen:

Ett av Europas största campus för tillväxtföretag planeras bredvid uppstartsklustret Maria 01

Bredvid det framgångsrika uppstartsklustret Maria 01 i Maria gamla sjukhusområde planeras ett...

2.11.2018
|
Centrum:

Planeringsbyråernas idéer har analyserats – hur fortskrider utredningen av Helsingfors promenadcentrums utvidgning och en underjordisk matargata?

Helsingfors stad fick i början av hösten idéer till en lösning för en betydande utvidgning av...

Foto: Riku Pihlanto
30.10.2018

Helsingfors folkmängd över 700 000 år 2025

Enligt basalternativet i Helsingfors stadskanslis nya befolkningsprognos växer Helsingfors...

Torgkvarteren

Fiskehamnens miljökonst

Spår-Jokern