Nytt i Helsingfors

Ett växande Helsingfors är viktigt för hela Finland. Vi bygger nya hem, daghem, skolor, parker och gator med tanke på en smidig vardag. Vi hälsar nya företag välkomna och erbjuder dem lokaler för mångahanda behov. Utbyggnaden av nya stadsdelar och förtätningen i förorterna pekar på att Helsingfors har dragningskraft och att folk vill bo här.

Nyheter

14.7.2018
|
Centrum:

Presidenternas möte har betydande inverkan på trafiken 16.7 - en del av centrum stängt för fordon.

Pressmeddelande från polisen, Helsingfors stad och Helsingforsregionens trafik (HRT) 14.7. ...

14.7.2018
|
Centrum:

Ingen torgverksamhet eller sjötrafik vid Salutorget måndagen 16.7

Måndagen den 16 juli ordas i Helsingfors ett toppmöte mellan USA:s och Rysslands presidenter. Mö...

12.7.2018
|
Böle:

Nya ändringar i närtågstrafiken 18.7.-4.8.

Den andra etappen av förbättringsarbetet på Helsingfors bangård påverkar HRT:s närtågstrafik 18...

28.6.2018
|
Fiskehamnen:

Sommaren i Fiskehamnen bjuder på klovneri, eldteater, dansfilm och invånarfester

Helsingfors stad har valt Fiskehamnens invånarförenings invånarfest, Maria Baric Companys...

21.6.2018
|
Uutta Helsinkiä:

Plastinsamlingssystem till nya bostadsområden i Helsingfors

Lokal plastinsamling per fastighet inleds nästa höst på Busholmen, i Fiskehamnen och i...

Kronbergsstranden. Bild: Lauri Rotko
20.6.2018
|
Uutta Helsinkiä:

Detaljplanereserven, som är en förutsättning för bostadsproduktionen, växte i huvudstadsregionen

Detaljplanereserven, som garanterar bostadsproduktionen, har vuxit i huvudstadsregionen under...

18.6.2018
|
Uutta Helsinkiä:

Staden samlar in också invånarnas åsikter för att utveckla turismen

I sommar samlar staden information om utvecklingsobjekt i relation till Helsingfors som turistmål...

Kronbergsstranden. Bild: Lauri Rotko
14.6.2018
|
Kronbergsstranden:

Fullmäktige godkände detaljplan och detaljplaneändring för Kronbergsstranden

Stadsfullmäktige godkände vid sammanträdet 13 juni två betydande detaljplaneändringar, för...

Miltä kotikulmillasi näyttää?

Osallistu Uutta Helsinkiä -valokuva- ja videokilpailuun 1.6.2018-31.8.2018.

Torgkvarteren

Fiskehamnens miljökonst

Spår-Jokern