Nytt i Helsingfors

Ett växande Helsingfors är viktigt för hela Finland. Vi bygger nya hem, daghem, skolor, parker och gator med tanke på en smidig vardag. Vi hälsar nya företag välkomna och erbjuder dem lokaler för mångahanda behov. Utbyggnaden av nya stadsdelar och förtätningen i förorterna pekar på att Helsingfors har dragningskraft och att folk vill bo här.

Nyheter

Bild: JKMM och Bonava
22.3.2018
|
Böle:

Tävlan om kvartersgårdar i Norra Böle

Trevliga, trivsamma innergårdar som främjar gemenskapen och samhörigheten bland de boende. Det är...

21.3.2018
|
Fiskehamnen:

I Fiskehamnen skapas världens mest omfattande smartstadsplattform med hjälp av husteknik

Fiskehamnens smarta stadsdel i Helsingfors vann första priset i internationella pristävlingen KNX...

20.3.2018
|
Kronbergsstranden:

Helheten spårvagnsdepån och bostäderna i Uppby i Degerö

En depå för spårvagnsförbindelsen Kronbroarna planeras i Uppby i Degerö. I anslutning till depån...

20.3.2018
|
Uutta Helsinkiä:

En ny helhet för design- och arkitekturmuseerna utreds

Undervisnings- och kulturministeriet och Helsingfors stad utreder i samverkan med Stiftelsen för...

15.3.2018
|
Uutta Helsinkiä:

Bokslut 2017: Helsingfors stads ekonomi på en solid bas

Helsingfors har skött sina finanser långsiktigt, och stadens ekonomi vilar på en solid bas....

15.3.2018
|
Malms flygfält:

Malms flygplats söker ny krögare

Restaurangen i den runda terminalbyggnaden på Malms flygplats söker ny hyresgäst. Det är...

15.3.2018
|
Fiskehamnen:

Stadsmiljösektorn till eget hus i Fiskehamnen

Byggnadsarbetena på ett eget hus för stadsmiljösektorn i Helsingfors är i startgropen och bygget...

9.3.2018
|
Uutta Helsinkiä:

Livligt husbyggande i Helsingfors

Statistiken om byggandet av byggnader i Helsingfors år 2017 har publicerats, och den visar att...

torikorttelit.fi:

Torgkvarteren

uuttahelsinkia.fi:

Fiskehamnens miljökonst

raidejokeri.info:

Spår-Jokern