Nytt i Helsingfors

Ett växande Helsingfors är viktigt för hela Finland. Vi bygger nya hem, daghem, skolor, parker och gator med tanke på en smidig vardag. Vi hälsar nya företag välkomna och erbjuder dem lokaler för mångahanda behov. Utbyggnaden av nya stadsdelar och förtätningen i förorterna pekar på att Helsingfors har dragningskraft och att folk vill bo här.

Nyheter

2.9.2021
|
Björkholmen:

Helsingfors stadsstyrelse föreslår att Björkholmens detaljplaneändring godkänns

Vid sitt sammanträde 30.8 beslutade stadsstyrelsen att fullmäktige ska godkänna...

26.8.2021

Stadsfullmäktige beslutade om fasindelning och kostnaderna för byggande av spårvägen Kronbroarna

Helsingfors stadsfullmäktige godkände 25.8.2021 byggande av spårvägen Kronbroarna stegvis,...

18.8.2021
|
Kronbergsstranden:

Överskridningarna i projektplanen för Kronbroarna till stadsfullmäktige

Stadsstyrelsen föreslår att den del av projektet Kronbroarna som gäller spårvägen ska indelas i...

14.7.2021

Helsingfors är världens tredje bästa stad att bo i

I den internationella undersökningen Cities of Choice är det bara London och New York som rank...

30.6.2021

Hur kan vi bygga en vacker och hållbar stad för framtiden – Helsingfors deltar i New European Bauhaus-initiativet

New European Bauhaus är Europeiska kommissionens initiativ med syftet att främja hållbar,...

30.6.2021
|
Centrum:

11 planeringsgrupper deltar i Magasinstrandens internationella tävling

I majstartade Helsingfors stad en tävling för att hitta en partner för utvecklandeoch...

29.6.2021

Helsingfors stadsstyrelse föreslår att ett naturskyddsområde grundas i Nackböle arboretum

Vid sitt sammanträde 28 juni 2021 beslöt Helsingfors stadsstyrelse föreslå att ett...

24.6.2021
|
Fiskehamnen:

Helsingfors stad stänger Hanaholmens kraftverk nästan två år i förtid – kolförrådet försvinner ur gatubilden

Driften vid Hanaholmens koleldade kraftverk läggs ner senast den 1 april 2023. Beslutet inverkar...

torikorttelit.fi:

Torgkvarteren

uuttahelsinkia.fi:

Fiskehamnens miljökonst

kartta.hel.fi:

Helsingfors karttjänst

raidejokeri.info:

Spår-Jokern