Nytt i Helsingfors

Ett växande Helsingfors är viktigt för hela Finland. Vi bygger nya hem, daghem, skolor, parker och gator med tanke på en smidig vardag. Vi hälsar nya företag välkomna och erbjuder dem lokaler för mångahanda behov. Utbyggnaden av nya stadsdelar och förtätningen i förorterna pekar på att Helsingfors har dragningskraft och att folk vill bo här.

Nyheter

4.2.2019
|
Centrum:

Finlandiahuset förnyas för 2020-talet – projektplanen fortsätter till beslutsfattande

I planeringen av Finlandiahusets nya verksamheter och ombyggnad värnar man om Alvar Aaltos...

1.2.2019

Vapaavuori, Lyly och Viljanen: Helsingfors, Tammerfors och Vanda bereder sig på att delta i projektbolaget för Finlandsbanan

Städerna Helsingfors, Tammerfors och Vanda börjar förbereda deltagande i projektbolaget för...

31.1.2019
|
Centrum:

Stadsfullmäktige godkände en gång- och cykeltunnel i centrum

Stadsfullmäktige godkände översiktsplanen för en gång- och cykeltunnel från Medborgartorget till...

10.1.2019

Stadika vinnare i designtävlingen för Helsingfors 5G basstationer

Helsingfors stad, Elisa och Nokia sökte i samverkan med designbranschens expertorganisation...

7.1.2019

Helsingfors statistiska årsbok 2018 har utkommit

Helsingfors statistiska årsbok har utkommit för hundrasjätte gången. Årsboken innehåller...

2.1.2019
|
Centrum:

Start för det populäraste vinterevenemanget Lux Helsinki på lördag

Bekanta byggnader och platser omvandlas till unika, urbana konstverk när Lux Helsinki lyser upp...

1.1.2019

Maailmantoimivinkaupunki.fi samlar idéer för ett bättre fungerande Helsingfors

Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori har öppnat en nättjänst genom vilken vem som helst kan...

31.12.2018

Basstatistik om Helsingfors nu på sju språk

Den behändiga lilla broschyren Helsingfors i siffror, alias ”fickstatistiken”, har nu...

Torgkvarteren

Fiskehamnens miljökonst

Helsingfors karttjänst

Spår-Jokern