Nytt i Helsingfors

Ett växande Helsingfors är viktigt för hela Finland. Vi bygger nya hem, daghem, skolor, parker och gator med tanke på en smidig vardag. Vi hälsar nya företag välkomna och erbjuder dem lokaler för mångahanda behov. Utbyggnaden av nya stadsdelar och förtätningen i förorterna pekar på att Helsingfors har dragningskraft och att folk vill bo här.

Nyheter

16.4.2019

Stadshusets entréhall ny mötesplats för Helsingfors utvecklare

Entréhallen i Helsingfors stadshus öppnas i dag med ett alldeles nytt koncept efter cirka ett års...

15.4.2019
|
Förorter:

Brändös nya tillfälliga undervisnings- och daghemsbyggnad förbättrar tillgången till tjänster i området

En tillfällig byggnad kommer att upprättas iJuliusparken på Brändö som kommer att användas av...

12.4.2019
|
Förorter:

Ny unik värmepump som utnyttjar värme från havsvatten byggs i Nordsjö

I anslutning till kraftverken i Nordsjö bygger Helen en värmepump som använder kraftverkets egen...

12.4.2019

Helsingfors utvecklare möts i stadshusets förnyade entréhall – öppning tisdagen

Entréhallen i Helsingfors stadshus öppnas med ett helt nytt koncept. Framgent ska entréhallen...

11.4.2019

Helsingfors får ny spårvagnslinje mellan Fiskehamnen och Böle

Helsingfors stadsfullmäktige godkände vid sitt sammanträde den 10 april en detaljplan för...

5.4.2019
|
Centrum:

Detaljplanen för Hagnässtranden till beslutsfattande

Hagnässtranden förnyas under nästa årtionde, då projektet Kronobroarnas snabbspårväg medför nya...

3.4.2019

Städerna avgör mänsklighetens framtid - evenemanget kan följas på Helsingforskanalen

Helsingfors stad och borgmästare Jan Vapaavuori ordnar ett diskussionsmöte om städernas roll...

1.4.2019
|
Centrum:

Området framför Domkyrkan omvandlas igen i sommar till gågata – fler parkeringsplatser för turistbussar på gatorna i närheten

Det avsnitt av Regeringsgatan som passerar Senatstorget ska konverteras till gågata och antalet...

Torgkvarteren

Fiskehamnens miljökonst

Helsingfors karttjänst

Spår-Jokern