Nytt i Helsingfors

Ett växande Helsingfors är viktigt för hela Finland. Vi bygger nya hem, daghem, skolor, parker och gator med tanke på en smidig vardag. Vi hälsar nya företag välkomna och erbjuder dem lokaler för mångahanda behov. Utbyggnaden av nya stadsdelar och förtätningen i förorterna pekar på att Helsingfors har dragningskraft och att folk vill bo här.

Nyheter

17.5.2022
|
Östersundom:

Vad nytt i Östersundom? Nätmöte 23 maj 2022

Under kvällen redogör Helsingfors stads medarbetare för Östersundoms framtidsplaner med hjälp...

17.5.2022
|
Malm:

I Beckfabrikens kvarter planeras fler bostäder, kontor och snabbspårväg

Det planeras nya bostäder i Beckfabrikens kvarter i Malm samt kompletteringsbyggande och...

16.5.2022
|
Centrum:

Tjärholmens bod har sålts för att användas som restaurang

Helsingfors stad har sålt Tjärholmens bod som ligger invid Kronohagen till Kidvekkeli Oy och...

16.5.2022
|
Förorter:

I Åggelby centrum planeras fler bostäder, affärslokaler och tjänster – delta i en promenad och ett webbevenemang tillsammans med planerarna

I Åggelby centrum planeras bostäder för 1 300 nya invånare, fler affärslokaler än för...

12.5.2022
|
Malm:

Utstakningen av Norra banan går längs järnvägen från Kottby till gränsen mot Vanda – berätta din åsikt om planen

Staden utarbetar för närvarande en utredningsplan för huvudcykelleden längs järnvägen mellan...

11.5.2022

En delgeneralplan utarbetas för Vårdö – alternativen för rekreationsbruk kan kommenteras

För Vårdö utarbetas en delgeneralplan som möjliggör utvecklingen av områdets rekreationsbruk....

10.5.2022

Planeringen av Östra banan framskrider – nu planeras en huvudförbindelse för cykeltrafiken i Hertonäs och Östra centrum

Helsingfors stad utarbetar för närvarande en plan för en huvudförbindelse för cykeltrafiken...

10.5.2022
|
Kronbergsstranden:

Staden planerar upprustning av gårdsmiljön i Stansvik herrgård

Helsingfors stad utarbetar en skötsel- och utvecklingsplan för Stansviks herrgårdspark....

torikorttelit.fi:

Torgkvarteren

uuttahelsinkia.fi:

Fiskehamnens miljökonst

kartta.hel.fi:

Helsingfors karttjänst

raidejokeri.info:

Spår-Jokern