Nytt i Helsingfors

Ett växande Helsingfors är viktigt för hela Finland. Vi bygger nya hem, daghem, skolor, parker och gator med tanke på en smidig vardag. Vi hälsar nya företag välkomna och erbjuder dem lokaler för mångahanda behov. Utbyggnaden av nya stadsdelar och förtätningen i förorterna pekar på att Helsingfors har dragningskraft och att folk vill bo här.

Nyheter

19.6.2019

Helsingfors i siffror 2019 – statistisk handbok i fickformat utkom på tre språk

Häftet Helsingfors i siffror, som ges ut varje år, innehåller i komprimerat format central...

18.6.2019

Helsingfors stad klar med sin rapport till FN om hållbar utveckling

Helsingfors vill vara en föregångare för lokalt genomförande av globalt ansvar och fattade i...

12.6.2019

En hemlig trädgård, solshow och robotbussturer – rekordstort program på Helsingforsdagen

Helsingforsdagen har firats redan i 60 år. Programmet, som utformats av stadsborna, kretsar i...

7.6.2019

Tävlingsförslag med idéer för byggnaderna i Lappvikens sjukhusområde har getts

För byggnaderna i Lappvikens sjukhusområde söks en eventuell ny ägare och nya användningsändamål...

7.6.2019
|
Centrum:

Helsingfors stad bereder en försäljning av affärslokalerna i Glaspalatset till Amos Rex-ägaren Föreningen Konstsamfundet

Helsingfors stad planerar att sälja sin andel i Glaspalatset. I och med affären övergår...

3.6.2019

Sommarens vägarbeten påverkar trafiken

Med sommaren kommer vägarbetena. Här i denna nyhet har vi sammanställt information om de gator...

3.6.2019
|
Böle:

Undantagsarrangemang i trafiken på grund av Bölebrons byggplats

Spårvagnslinjerna 2 och 7 går inte till Västra Böle 3.6–11.8 utan övergår till avvikande rutter....

29.5.2019
|
Fiskehamnen:

Capellaskvären i Fiskehamnen får nytt offentligt konstverk av Jacob Dahlgren

Ett nytt offentligt konstverk bidrar med färg och lekfullhet till Fiskehamnen i Helsingfors. Den...

Torgkvarteren

Fiskehamnens miljökonst

Helsingfors karttjänst

Spår-Jokern