Nytt i Helsingfors

Ett växande Helsingfors är viktigt för hela Finland. Vi bygger nya hem, daghem, skolor, parker och gator med tanke på en smidig vardag. Vi hälsar nya företag välkomna och erbjuder dem lokaler för mångahanda behov. Utbyggnaden av nya stadsdelar och förtätningen i förorterna pekar på att Helsingfors har dragningskraft och att folk vill bo här.

Nyheter

1.7.2022

Helsingfors riktlinjer för skogsvård förnyas

Helsingfors stad har inlett uppdateringen av riktlinjerna för naturvård. Den nuvarande riktlinjen...

23.6.2022

Bekanta dig med aktuella planläggningsprojekt

Planerings- och planläggningsöversikten för 2022, som berättar om stadsplaneringen i...

22.6.2022
|
Kronbergsstranden:

Stadsstyrelsen föreslår uppdatering av skötsel och användningsplaner för naturskyddsområden i Stansvik och Österängen på Degerö

Helsingfors stadsstyrelse beslutade vid sitt sammanträde den 20 juni föreslå NMT-centralen i...

8.6.2022
|
Böle:

Projektplanen för Pasila grundskolans och daghemmet Päiväkoti Pasilas nybyggnad går vidare till fullmäktige

Helsingfors stadsstyrelse beslutade den 6 juni föreslå att stadsfullmäktige godkänner...

3.6.2022
|
Centrum:

Sommargatorna öppnar i centrum i dag

I dag den 3 juni förvandlas fyra livliga gator i södra Helsingfors till gröna sommargator....

1.6.2022
|
Nordsjö:

Nytt maritimt bostadsområde i Botbystranden

Nya bostäder för 3 200 nya invånare planeras i Botbystranden. Det nya bostadsområdet ska vara...

1.6.2022
|
Centrum:

De alternativa planerna för Savolaxgatans omgivning är nu öppna för kommentarer

På båda sidorna av Savolaxgatan i Alphyddan eftersträvas innerstadsliknande områden som...

27.5.2022

Planeringstävling om nyanvändning av Barnmorskeinstitutet

Helsingfors stad utlyser en tävling för att hitta en partner för att utveckla...

torikorttelit.fi:

Torgkvarteren

uuttahelsinkia.fi:

Fiskehamnens miljökonst

kartta.hel.fi:

Helsingfors karttjänst

raidejokeri.info:

Spår-Jokern