Nytt i Helsingfors

Ett växande Helsingfors är viktigt för hela Finland. Vi bygger nya hem, daghem, skolor, parker och gator med tanke på en smidig vardag. Vi hälsar nya företag välkomna och erbjuder dem lokaler för mångahanda behov. Utbyggnaden av nya stadsdelar och förtätningen i förorterna pekar på att Helsingfors har dragningskraft och att folk vill bo här.

Nyheter

12.4.2018
|
Kvarnbäcken:

Kvarnbäckens växande popularitet avspeglar sig på bostadspriserna

I 1960-tals höghusområdet i Kvarnbäcken har bostadspriserna på 2010-talet stigit mera än i...

12.4.2018
|
Busholmen:

Fullmäktige godkände försäljning av Bunkern

Helsingfors stadsfullmäktige godkände en försäljning av fastigheten Bunkern och en avtalshelhet...

9.4.2018
|
Busholmen:

Finlands Bostadsmässas nya evenemang för stadsboende Elämisen polut lanseras på Busholmen i september

Finlands Bostadsmässa arrangerar evenemanget Elämisen polut på Busholmen i september 2018. Det är...

Bild: Arkkitehdit Soini & Horto Oy
28.3.2018
|
Böle:

Brobygge orsakar störningar i trafiken i Böle

Både personbilstrafiken och kollektivtrafiken på östra delen av Böle bro och i riktning mot öster...

Spårvagn. Foto: Antti Pulkkinen
23.3.2018
|
Centrum:

Snabbare och smidigare spårvagn

Spårvagnstrafiken i Helsingfors ska bli bättre och det sker genom ett utvecklingsprogram som...

Bild: JKMM och Bonava
22.3.2018
|
Böle:

Tävlan om kvartersgårdar i Norra Böle

Trevliga, trivsamma innergårdar som främjar gemenskapen och samhörigheten bland de boende. Det är...

21.3.2018
|
Fiskehamnen:

I Fiskehamnen skapas världens mest omfattande smartstadsplattform med hjälp av husteknik

Fiskehamnens smarta stadsdel i Helsingfors vann första priset i internationella pristävlingen KNX...

20.3.2018
|
Kronbergsstranden:

Helheten spårvagnsdepån och bostäderna i Uppby i Degerö

En depå för spårvagnsförbindelsen Kronbroarna planeras i Uppby i Degerö. I anslutning till depån...

torikorttelit.fi:

Torgkvarteren

uuttahelsinkia.fi:

Fiskehamnens miljökonst

raidejokeri.info:

Spår-Jokern