Nytt i Helsingfors

Ett växande Helsingfors är viktigt för hela Finland. Vi bygger nya hem, daghem, skolor, parker och gator med tanke på en smidig vardag. Vi hälsar nya företag välkomna och erbjuder dem lokaler för mångahanda behov. Utbyggnaden av nya stadsdelar och förtätningen i förorterna pekar på att Helsingfors har dragningskraft och att folk vill bo här.

Nyheter

1.12.2020

Hur ser HRT:s trafikeringsplan för nästa år ut? Du kan kommentera planen fram till 13.12

Hur ser vår trafikeringsplan för nästa år ut? Spårvagnslinjerna 6 och 9 förlängs och gatu- och...

1.12.2020
|
Nordsjö:

Årets Energigeni: Spillvärme från Pauligs kafferosteri blir fjärrvärme

I Helens och Pauligs unika pilotprojekt kan spillvärme från Pauligs kafferosteri utnyttjas för...

26.11.2020
|
Centrum:

Biljettförsäljningen avbryts i HRT:s serviceställen vid Helsingfors centralstation och Östra centrum p.g.a coronavirusläget

Orsaken är det försämrade coronavirusläget i huvudstadsregionen. HRT vill bidra till att minska...

26.11.2020
|
Kronbergsstranden:

Stadsfullmäktige behandlade budgeten för 2021 och hörde en lägesrapport om coronan

Stadsfullmäktige behandlade vid sitt sammanträde 25 november förslaget till stadens budget för år...

24.11.2020
|
Böle:

Stadsstyrelsen godkände projektplanen för Ilmala spårväg

Spårvagnsförbindelsentill Ilmala ska byggas så att trafiken på det nya spårvägsavsnittet kan...

20.11.2020
|
Centrum:

Arkitekttävling för Elielplatsen och Stationsplatsen inleds – fem internationella planeringsgrupper deltar

Arkitekttävlingen för Elielplatsen och Stationsplatsen inleds fredagen den 20 november. Syftet...

13.11.2020

Ett nytt BM-program styr boendet och markanvändningen i Helsingfors under de kommande fyra åren

Helsingforsmål för bostadsproduktionen stiger med tusen bostäder 2023. Betydelsen...

13.11.2020

Tio europeiska lag från hundratals förslag till finalen i utmaningstävlingen Helsinki Energy Challenge

Tio lag har valts ut till slutfasen av utmaningstävlingen Helsinki Energy Challenge. De utvalda...

torikorttelit.fi:

Torgkvarteren

uuttahelsinkia.fi:

Fiskehamnens miljökonst

kartta.hel.fi:

Helsingfors karttjänst

raidejokeri.info:

Spår-Jokern