Nytt i Helsingfors

Ett växande Helsingfors är viktigt för hela Finland. Vi bygger nya hem, daghem, skolor, parker och gator med tanke på en smidig vardag. Vi hälsar nya företag välkomna och erbjuder dem lokaler för mångahanda behov. Utbyggnaden av nya stadsdelar och förtätningen i förorterna pekar på att Helsingfors har dragningskraft och att folk vill bo här.

Nyheter

5.12.2019

Bekanta dig med aktuella planläggningsprojekt på webben

Helsingfors planerings- och planläggningsöversikt finns på stadens webbplats. Översikten ger...

3.12.2019
|
Östersundom:

Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade den gemensamma generalplanen för Östersundom

Helsingfors förvaltningsdomstol gav den 29 november sitt avgörande angående såväl de delar som...

28.11.2019
|
Fiskehamnen:

Stadsfullmäktige godkände budgeten för år 2020 och Bostadsområde för 3 000 invånare i Fiskehamnens södra spets

Helsingfors stadsfullmäktige godkände i dag budgeten för år 2020 och ekonomiplanen för åren 2020...

28.11.2019

Budgetförslaget för år 2020 behandlas i stadsfullmäktige 27.11

Stadsfullmäktige behandlade onsdagen 13 november stadens budget för år 2020 och ekonomiplanen för...

27.11.2019
|
Östersundom:

Gardesjägarregementet kan förorsaka buller i närheten av övningsplatserna

Trupper från Gardesjägarregementet deltar i Försvarsmaktens huvudkrigsövning Kaakko 19 i Nyland....

26.11.2019

Borgmästarens budgetförslag 2020: Helsingfors satsar på hållbar tillväxt

BorgmästareJan Vapaavuoris budgetförslag går ut på att tillväxten fortsätter iHelsingfors. En...

1.11.2019
|
Centrum:

Tavastvägens ombyggnad: spåran tillbaka i Sörnäskurvan på våren

Den grundliga reparationen av Tavastvägen som började i mars har avancerat trots de svåra...

30.10.2019
|
Centrum:

I Dal planeras ett nytt sjukhus

I Dal planeras ett nytt samsjukhus för Helsingfors stad och Helsingfors och Nylands...

Torgkvarteren

Fiskehamnens miljökonst

Helsingfors karttjänst

Spår-Jokern