Nytt i Helsingfors

Ett växande Helsingfors är viktigt för hela Finland. Vi bygger nya hem, daghem, skolor, parker och gator med tanke på en smidig vardag. Vi hälsar nya företag välkomna och erbjuder dem lokaler för mångahanda behov. Utbyggnaden av nya stadsdelar och förtätningen i förorterna pekar på att Helsingfors har dragningskraft och att folk vill bo här.

Nyheter

15.5.2018
|
Centrum:

Mer rum för fotgängare på Senatstorget – nya parkeringsplatser för turistbussar på närgatorna

Kring Senatstorget testas i år nya parkeringsarrangemang för turisttrafiken. Nya...

14.5.2018
|
Uutta Helsinkiä:

Helsingfors födelsedag firas den 12 juni – dagens program har nu offentliggjorts

På Helsingforsdagens program finns utöver klassiker ocksåintressanta nyheter från kvartersfester...

14.5.2018
|
Centrum:

Nya planer för entréhallen i Helsingfors stadshus öppna för kommentarer

Entréhallen i Helsingfors stadshus utvecklas till en gemensam lokal för invånare, besökare och...

9.5.2018
|
Uutta Helsinkiä:

Flyttningsrörelsen får Helsingfors folkmängd att växa – fruktsamheten låg

Under femårsperioden 2012-16 ökade Helsingfors befolkning med nästan 39 800 personer. Att...

3.5.2018
|
Förorter:

Sveaborgs vågboj sjösatt

Helsingfors stads vågboj "Buli" har blivit ankrad på sin sedvanliga plats utanför Sveaborg 3.5....

3.5.2018
|
Uutta Helsinkiä:

Stadsplaneringens möjligheter att värna om stadsnaturen

En färsk forskningsöversikt från Helsingfors stadskansli kommer med synpunkter på planerandet och...

20.4.2018
|
Uutta Helsinkiä:

Helsingfors fick hundratals idéer för utveckling av det maritima utbudet

Helsingfors stad bereder som bäst en maritim strategi, vars mål är att förbättra kustmålens...

20.4.2018
|
Uutta Helsinkiä:

Planeringsreservering för Ikeaprojekt på Björkholmen i Helsingfors

Näringslivssektionen i Helsingfors stadsstyrelse beslutade reservera ett område på Björkholmen...

torikorttelit.fi:

Torgkvarteren

uuttahelsinkia.fi:

Fiskehamnens miljökonst

raidejokeri.info:

Spår-Jokern