Nytt i Helsingfors

Ett växande Helsingfors är viktigt för hela Finland. Vi bygger nya hem, daghem, skolor, parker och gator med tanke på en smidig vardag. Vi hälsar nya företag välkomna och erbjuder dem lokaler för mångahanda behov. Utbyggnaden av nya stadsdelar och förtätningen i förorterna pekar på att Helsingfors har dragningskraft och att folk vill bo här.

Nyheter

15.3.2018
|
Uutta Helsinkiä:

Bokslut 2017: Helsingfors stads ekonomi på en solid bas

Helsingfors har skött sina finanser långsiktigt, och stadens ekonomi vilar på en solid bas....

15.3.2018
|
Malms flygfält:

Malms flygplats söker ny krögare

Restaurangen i den runda terminalbyggnaden på Malms flygplats söker ny hyresgäst. Det är...

15.3.2018
|
Fiskehamnen:

Stadsmiljösektorn till eget hus i Fiskehamnen

Byggnadsarbetena på ett eget hus för stadsmiljösektorn i Helsingfors är i startgropen och bygget...

9.3.2018
|
Uutta Helsinkiä:

Livligt husbyggande i Helsingfors

Statistiken om byggandet av byggnader i Helsingfors år 2017 har publicerats, och den visar att...

9.3.2018
|
Böle:

Stadsdelen som tar plats i Ilmala

Från en vanlig vardaglig tågstation till en ny mångsidig stadsdel med bra förbindelser i alla...

9.3.2018
|
Böle:

Ilmala studioområde ska bli levande livfull och trivsam stadsmiljö

Kärnan i Ilmala, omgivningen kring Yle, ska bli levande livfull och trivsam stadsmiljö och i...

7.3.2018
|
Uutta Helsinkiä:

Helsingfors samlar idéer för utvecklingen av havsnära platser, service och evenemang

Helsingfors stad bereder en skärgårdsstrategi vars syfte är att göra stadens havsnära platser mer...

1.3.2018
|
Uutta Helsinkiä:

Dela dina idéer om havsnära Helsingfors

Helsingfors stad förbereder en strategi för den havsnära staden. Helsingfors havsnära läge är en...

torikorttelit.fi:

Torgkvarteren

uuttahelsinkia.fi:

Fiskehamnens miljökonst

raidejokeri.info:

Spår-Jokern