Nytt i Helsingfors

Ett växande Helsingfors är viktigt för hela Finland. Vi bygger nya hem, daghem, skolor, parker och gator med tanke på en smidig vardag. Vi hälsar nya företag välkomna och erbjuder dem lokaler för mångahanda behov. Utbyggnaden av nya stadsdelar och förtätningen i förorterna pekar på att Helsingfors har dragningskraft och att folk vill bo här.

Nyheter

12.8.2022
|
Busholmen:

Vid Märaholmskajen föreslås flytande höghus – feedbacken från stadsborna minskade reserveringsområdet

Helsingfors stad föreslår att man vid Märaholmskajen i Gräsviken börjar planera ett flytande...

4.7.2022
|
Centrum:

Södra hamnens framtid kan nu kommenteras

De fyra grupper som valts ut för den andra fasen av Magasinstrandens internationella kvalitets-...

1.7.2022

Helsingfors riktlinjer för skogsvård förnyas

Helsingfors stad har inlett uppdateringen av riktlinjerna för naturvård. Den nuvarande riktlinjen...

27.6.2022

Miljörapport 2021: Ny fart i Helsingfors klimat- och miljöarbete av den nya strategin

Hösten 2021 fick Helsingfors en ny stadsstrategi, vars mål är hållbar tillväxt i harmoni med...

23.6.2022

Bekanta dig med aktuella planläggningsprojekt

Planerings- och planläggningsöversikten för 2022, som berättar om stadsplaneringen i...

22.6.2022
|
Kronbergsstranden:

Stadsstyrelsen föreslår uppdatering av skötsel och användningsplaner för naturskyddsområden i Stansvik och Österängen på Degerö

Helsingfors stadsstyrelse beslutade vid sitt sammanträde den 20 juni föreslå NMT-centralen i...

8.6.2022
|
Böle:

Projektplanen för Pasila grundskolans och daghemmet Päiväkoti Pasilas nybyggnad går vidare till fullmäktige

Helsingfors stadsstyrelse beslutade den 6 juni föreslå att stadsfullmäktige godkänner...

3.6.2022
|
Centrum:

Sommargatorna öppnar i centrum i dag

I dag den 3 juni förvandlas fyra livliga gator i södra Helsingfors till gröna sommargator....

torikorttelit.fi:

Torgkvarteren

uuttahelsinkia.fi:

Fiskehamnens miljökonst

kartta.hel.fi:

Helsingfors karttjänst

raidejokeri.info:

Spår-Jokern