Nytt i Helsingfors

Ett växande Helsingfors är viktigt för hela Finland. Vi bygger nya hem, daghem, skolor, parker och gator med tanke på en smidig vardag. Vi hälsar nya företag välkomna och erbjuder dem lokaler för mångahanda behov. Utbyggnaden av nya stadsdelar och förtätningen i förorterna pekar på att Helsingfors har dragningskraft och att folk vill bo här.

Nyheter

12.11.2019

Borgmästarens budgetförslag 2020: Helsingfors satsar på hållbar tillväxt

BorgmästareJan Vapaavuoris budgetförslag går ut på att tillväxten fortsätter iHelsingfors. En...

1.11.2019
|
Centrum:

Tavastvägens ombyggnad: spåran tillbaka i Sörnäskurvan på våren

Den grundliga reparationen av Tavastvägen som började i mars har avancerat trots de svåra...

30.10.2019
|
Centrum:

I Dal planeras ett nytt sjukhus

I Dal planeras ett nytt samsjukhus för Helsingfors stad och Helsingfors och Nylands...

21.10.2019

Helsingforsbiennalen 2020 offentliggör de första konstnärerna

Det centrala temat för Helsingforsbiennalen 2020 är ömsesidigt beroende: varje handling påverkar...

17.10.2019
|
Böle:

Böle station, köpcentret Tripla och musikmuseet Fame öppnas den 17 oktober

I byggandet i Böle nås i oktober en mellanetapp som är värd en fest. Köpcentret Tripla, den nya...

Pasi Rauhala: Flamigos, 2019. Foto: Pasi Rauhala.
11.10.2019
|
Fiskehamnen:

Tillfälliga verk dyker ner i Fiskehamnens lokalhistoria

Pasi Rauhalas (f. 1978) verk Flamigos tar i sin besittning pelarna under Brändö bro och marken...

10.10.2019

Stadsfullmäktige diskuterade en avveckling av hitassystemet

Ledamoten Otto Meri (Saml.) föreslog i sin motion att staden ska utreda möjligheterna att slopa...

8.10.2019

Den nya delen av Lokvägen och Industrigatans tunnel öppnar för trafik den 8 oktober

Byggarbetet i Mellersta Böle, som har pågått i flera år, når en viktig milstolpe när de nya...

Torgkvarteren

Fiskehamnens miljökonst

Helsingfors karttjänst

Spår-Jokern