Nytt i Helsingfors

Ett växande Helsingfors är viktigt för hela Finland. Vi bygger nya hem, daghem, skolor, parker och gator med tanke på en smidig vardag. Vi hälsar nya företag välkomna och erbjuder dem lokaler för mångahanda behov. Utbyggnaden av nya stadsdelar och förtätningen i förorterna pekar på att Helsingfors har dragningskraft och att folk vill bo här.

Nyheter

14.5.2019
|
Böle:

Invånarafton på kommande om planeringen och byggandet i Böle

Bygg- och planeringsprojekten i Böle presenteras vid ett invånarmöte onsdagen den 22 maj i Haaga...

6.5.2019

En hemlig trädgård, solshow och robotbussturer – rekordstort program på Helsingforsdagen

Helsingforsdagen har firats redan i 60 år. Programmet, som utformats av stadsborna, kretsar i...

30.4.2019
|
Fiskehamnen:

Platsen för den tillfälliga skol- och daghemsbyggnad som ska byggas på Brändö har fastställts

Den tillfälliga skol- och daghemsbyggnad somplanerades i Juliusparken på Brändö kommer att...

16.4.2019

Stadshusets entréhall ny mötesplats för Helsingfors utvecklare

Entréhallen i Helsingfors stadshus öppnas i dag med ett alldeles nytt koncept efter cirka ett års...

15.4.2019
|
Förorter:

Brändös nya tillfälliga undervisnings- och daghemsbyggnad förbättrar tillgången till tjänster i området

En tillfällig byggnad kommer att upprättas iJuliusparken på Brändö som kommer att användas av...

12.4.2019
|
Förorter:

Ny unik värmepump som utnyttjar värme från havsvatten byggs i Nordsjö

I anslutning till kraftverken i Nordsjö bygger Helen en värmepump som använder kraftverkets egen...

12.4.2019

Helsingfors utvecklare möts i stadshusets förnyade entréhall – öppning tisdagen

Entréhallen i Helsingfors stadshus öppnas med ett helt nytt koncept. Framgent ska entréhallen...

11.4.2019

Helsingfors får ny spårvagnslinje mellan Fiskehamnen och Böle

Helsingfors stadsfullmäktige godkände vid sitt sammanträde den 10 april en detaljplan för...

Torgkvarteren

Fiskehamnens miljökonst

Helsingfors karttjänst

Spår-Jokern