Nytt i Helsingfors

Ett växande Helsingfors är viktigt för hela Finland. Vi bygger nya hem, daghem, skolor, parker och gator med tanke på en smidig vardag. Vi hälsar nya företag välkomna och erbjuder dem lokaler för mångahanda behov. Utbyggnaden av nya stadsdelar och förtätningen i förorterna pekar på att Helsingfors har dragningskraft och att folk vill bo här.

Nyheter

13.1.2020
|
Centrum:

Cygnaeus-enhetens skolbyggnad på Bangatan 8 ska renoveras

Helsingfors stad har inlett beredningen av ett renoveringsprojekt för Grundskolan Norsens...

9.1.2020

En paviljong för Helsingforsbiennalen ska uppföras vid Lybeckskajen

Helsingfors stad kommer att uppföra paviljongen samt två nya bryggor vid avgångsplatsen för...

2.1.2020

Europeiska kemikaliemyndigheten flyttar till Docksstranden

Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA flyttar i början av 2020 från Annegatan till nya lokaler som...

21.12.2019
|
Centrum:

Välkommen att fira årsskiftet på Medborgartorget

År 2020 tas emot med pompa och ståt den 31 december på Medborgartorget....

20.12.2019
|
Busholmen:

All tung trafik till och från Västra hamnen flyttas till Stillahavsgatan från och med 13 januari

I fortsättningen sker både ut- och inkörning via korsningen av Riogatan och Stillahavsgatan....

12.12.2019
|
Fiskehamnen:

Nybyggnad för daghem i Fiskehamnen

Stadsfullmäktige godkände vid årets sista sammanträde projektplanen för en nybyggnad med ett...

12.12.2019
|
Förorter:

Planeringen av Botbyvikens område fortskrider – kartenkätens resultat färdiga

För området Botbyviken utarbetas under de närmaste åren planeringsprinciper och en...

5.12.2019

Bekanta dig med aktuella planläggningsprojekt på webben

Helsingfors planerings- och planläggningsöversikt finns på stadens webbplats. Översikten ger...

Torgkvarteren

Fiskehamnens miljökonst

Helsingfors karttjänst

Spår-Jokern