Nytt i Helsingfors

Ett växande Helsingfors är viktigt för hela Finland. Vi bygger nya hem, daghem, skolor, parker och gator med tanke på en smidig vardag. Vi hälsar nya företag välkomna och erbjuder dem lokaler för mångahanda behov. Utbyggnaden av nya stadsdelar och förtätningen i förorterna pekar på att Helsingfors har dragningskraft och att folk vill bo här.

Nyheter

15.4.2021
|
Busholmen:

Om ett tjugotal år finns det en skog i Godahoppsparken på Busholmen

Godahoppsparken på Busholmen kommer att bli mer långlivad än de omgivande byggnaderna, gissar...

6.4.2021
|
Busholmen:

Spårlinjernas 6, 7 och 9 rutter ändras 6.4 och 3.5

Två nya spårförbindelser blir färdiga våren 2021. Spårvägslinje 6 fortsätter längs Docksgatans...

26.3.2021
|
Centrum:

Tävlingsprogrammet för Magasinstranden till stadsmiljönämnden

I området Magasinstranden ordnas en tudelad kvalitets- och koncepttävling med syftet att utvec...

25.3.2021
|
Busholmen:

I maj börjar Busholmens spårvagnar köra längs Atlantbron till cirkelrutten

Den 3 maj 2021 är en viktig dag för kollektivtrafiken på Busholmen: då kör spårvagnarna för...

25.3.2021
|
Kronbergsstranden:

Degerövägen ändras till parkgata – renoveringen inleds

Det stora vägbygget av Degerövägen inleds i slutet av mars. Gatan byggs om till stads-bulevard,...

25.3.2021
|
Centrum:

Helsingfors får tillbaka sin sommarterrass – den här gången på Kaserntorget

Förra sommarens populära terrassförsök på Senatstorget kommer att få en fortsättning i sommar,...

24.3.2021
|
Centrum:

Inrättandet av nya arkitektur- och designmuseet framskrider

Planeringen av det nya arkitektur- och designmuseet framskrider till projektskedet som syftar...

23.3.2021
|
Malm:

Stadsstyrelsen godkände detaljplaner och beslutade om anslag för återhämtning efter coronapandemin

Helsingfors stadsstyrelse beslutade vid sitt sammanträde 22 mars om ett anslag på närmare 20...

torikorttelit.fi:

Torgkvarteren

uuttahelsinkia.fi:

Fiskehamnens miljökonst

kartta.hel.fi:

Helsingfors karttjänst

raidejokeri.info:

Spår-Jokern