Nytt i Helsingfors

Ett växande Helsingfors är viktigt för hela Finland. Vi bygger nya hem, daghem, skolor, parker och gator med tanke på en smidig vardag. Vi hälsar nya företag välkomna och erbjuder dem lokaler för mångahanda behov. Utbyggnaden av nya stadsdelar och förtätningen i förorterna pekar på att Helsingfors har dragningskraft och att folk vill bo här.

Nyheter

22.3.2019

Klimatförändringen är helsingforsarnas största bekymmer

Enligt en färsk säkerhetsenkät är två av tre Helsingforsbor bekymrade över klimatförändringen....

15.3.2019

Utvecklingen av Helsingfors havsutbud och attraktivitet fick riktlinjer fram till år 2030

Helsingfors stads havsstrategi och åtgärdsprogram har godkänts i stadsstyrelsen. I havsstrategin...

14.3.2019

Fördubbling av Helsingforsregionens befolkning med främmande språk som modersmål fram till år 2035

Antalet personer som har ett främmande språk som modersmål förutses fram till år 2035 öka från...

6.3.2019

Helen investerar i förnybar energi och stänger Hanaholmens kraftverk

Helens kraftverk på Hanaholmen stängs före utgången av år 2024. Värmeproduktionen ersätts med...

28.2.2019

Helsingforsbornas trygghetskänsla har stärkts

Enligt en färsk undersökning om trygghet uppleverhelsingforsborna sitt bostadsområde,...

4.2.2019
|
Centrum:

Finlandiahuset förnyas för 2020-talet – projektplanen fortsätter till beslutsfattande

I planeringen av Finlandiahusets nya verksamheter och ombyggnad värnar man om Alvar Aaltos...

1.2.2019

Vapaavuori, Lyly och Viljanen: Helsingfors, Tammerfors och Vanda bereder sig på att delta i projektbolaget för Finlandsbanan

Städerna Helsingfors, Tammerfors och Vanda börjar förbereda deltagande i projektbolaget för...

31.1.2019
|
Centrum:

Stadsfullmäktige godkände en gång- och cykeltunnel i centrum

Stadsfullmäktige godkände översiktsplanen för en gång- och cykeltunnel från Medborgartorget till...

Torgkvarteren

Fiskehamnens miljökonst

Helsingfors karttjänst

Spår-Jokern