Nytt i Helsingfors

Ett växande Helsingfors är viktigt för hela Finland. Vi bygger nya hem, daghem, skolor, parker och gator med tanke på en smidig vardag. Vi hälsar nya företag välkomna och erbjuder dem lokaler för mångahanda behov. Utbyggnaden av nya stadsdelar och förtätningen i förorterna pekar på att Helsingfors har dragningskraft och att folk vill bo här.

Nyheter

4.3.2021

Arabiastrandens och Gumtäkts invånare bjuds in till borgmästarens invånarkväll på webben 4.3.

Borgmästarens invånarkväll på webben ordnas torsdagen den 4 mars klockan 18.00–19.30. Man kan...

1.3.2021

Helsingfors har anställt ett team av ingenjörer för att hjälpa bostadsaktiebolag med energirenoveringar

I nästan alla höghus i Helsingfors kan energieffektiviteten förbättras på ett för bostadsägarna...

1.3.2021
|
Förorter:

Stomlinje 550 trafikerar inte Landshövdingsvägen fr.o.m. mars

Den gamla spårvägsbron på Landshövdingsvägen rivs ner. Arbetena startar i mars 2021. Samtidigt...

26.2.2021
|
Busholmen:

Spårlinjernas 6, 7 och 9 rutter ändras 6.4 och 3.5

Två nya spårförbindelser blir färdiga våren 2021. Spårvägslinje 6 fortsätter längs Docksgatans...

23.2.2021

Färjepassagerare bes om intyg på coronatest

Från och med tisdagen 23.2 kommer rederierna som trafikerar till Helsingfors att kräva att...

17.2.2021
|
Busholmen:

Stadsfullmäktige godkände en detaljplaneändring för Degerö med tanke på snabbspårvägen Kronbroarna och fastställde försäljnings- och arrendeprinciper för tomter på Busholmen

Stadsfullmäktige godkände vid sitt sammanträde 17 februari en detaljplaneändring för områden vid...

10.2.2021

Stadsstyrelsen reserverade tomter för bostadsprojekt

Sammanlagt reserveras tomter för byggande av 3 150 bostäder. Antalet understiger den årliga...

10.2.2021

Trygghet i bostadsområden är en upplevelse som påverkas av såväl media som stadsplanering och polis

Helsingfors vaknade redan tidigt till insikt om risken för skadlig segregation i bostadsområden...

torikorttelit.fi:

Torgkvarteren

uuttahelsinkia.fi:

Fiskehamnens miljökonst

kartta.hel.fi:

Helsingfors karttjänst

raidejokeri.info:

Spår-Jokern