Nytt i Helsingfors

Ett växande Helsingfors är viktigt för hela Finland. Vi bygger nya hem, daghem, skolor, parker och gator med tanke på en smidig vardag. Vi hälsar nya företag välkomna och erbjuder dem lokaler för mångahanda behov. Utbyggnaden av nya stadsdelar och förtätningen i förorterna pekar på att Helsingfors har dragningskraft och att folk vill bo här.

Nyheter

2.4.2020
|
Busholmen:

Båtresenärer screenas för coronainfektioner

Representanter för Helsingfors stads social- och hälsovård gör från och med den 2 april...

30.3.2020
|
Kronbergsstranden:

Nya Heka bostäder kommer att färdigställs i Kronebergsstranden i augusti 2020

Ansökningsperiod för nya bostäder i Kronebergsstranden på Håkansviksgatan 1 och 3 är 24.3 – 6.4...

25.3.2020

Frågestund om coronavirusläget i stadsfullmäktige

Stadsfullmäktige sammanträder onsdagen den 25 mars. Under fullmäktiges frågestund behandlas...

12.3.2020
|
Busholmen:

Smarta trafiklösningar och gatunätet som snart blir klart gör trafiken smidigare på Busholmen

En smidigare trafik på Busholmen i framtiden utgår från smarta trafiklösningar och åtgärder i...

10.3.2020
|
Busholmen:

Byggarbetena på Bunkern fördröjs ytterligare

Helsingfors stadsfullmäktige beslutade i april 2018 att Bunkern på Busholmen ska säljas till SRV...

10.3.2020
|
Busholmen:

Långsiktslösningar dryftas inom trafikplaneringen för Busholmen

Flera projekt pågår för närvarande i syfte att utveckla trafikhelheten i södra Helsingfors. Bland...

5.3.2020
|
Busholmen:

Återvinning av schaktmassor sparar miljö och pengar

Under en period på tio år har schaktmassor som motsvarar tiotals gånger riksdagshusets volym...

27.2.2020

Utmaningstävlingen Helsinki Energy Challenge inleds – ett pris på en miljon euro

Klimatförändringen är en av de största globala utmaningarna i vår tid. Klimatförändringens lösni...

Torgkvarteren

Fiskehamnens miljökonst

Helsingfors karttjänst

Spår-Jokern