Ärtholmen – maritimt dragplåster mitt i Helsingfors pulserande stadsliv.

Ärtholmen, den nya stadsdelen vid Helsingfors innerstads södra strand, kommer att bli ett dragplåster för maritim turism i Helsingfors: en pulserande stadsdel för boende, besöksnäring och fritid, där det i huvudsak byggs höghushem (för 7 500 invånare), och där det också kommer att finnas arbetstillfällen (ca. 4 000).

De tre kryssningsfartygskajer som finns i området har för de årligen över 400 000 kryssningsturisterna. Även annan turist- och fritidsservice utöver nyligen byggda allmänna bastun Löyly (2016) planeras i området: en gästhamn, ett vattensportcenter och en badstrand jämte motionsservice vid strandparken. Med allt detta blir Ärtholmen en attraktiv nod för maritim turistservice.

Helsingfors stadskärna är inte långt borta, och i framtiden åker man spårvagn dit från Ärtholmen längs Docksgatan och Bulevarden. Ett nät av promenad- och cykelstråk bäddar för smidig lätt trafik.

Områdets nuvarande byggnader rivs, med undantag av Fords fabriksbyggnad, industrihuset på Munkholmen och Statens spannmålsförråd. Även designbastun Löyly och Café Birgitta, bägge mycket nyare, blir kvar i Ärtholmen.

Planlösningen för Ärtholmen bygger på komplettering av den befintliga stadsstrukturen och på spårvagnstrafik. Satsningar görs också på infrastruktur för fotgängare och cyklister. Kort och gott: planlösningen stöder en hållbar stadsstruktur.

Ärtholmen byggs i huvudsak på 2020-talet.

Uppdaterad 18.2.2021

Nyheter från Ärtholmen och Docksstranden

12.8.2019

Ny webbsida om utbyggnaden av Ärtholmen och Docksstranden

På Ärtholmen anläggs en ny och livlig stadsdel för boende, turism och fritid i södra Helsingfors....