En målsättning i Ärtholmen är att skapa upplevelserikt, högklassigt och urbant höghusboende. Det ska bli ett bostadsområde som borgar för en mångsidig befolknings- och bostadsstruktur med betoning på ett varierat och stort utbud av boendeformer och på nya typer av urbant boende.

Friluftsliv och upplevelser i Ärtholmen

I östra kanten av Ärtholmen planeras en strandpark som förenar sig med Heliga Birgittas park. Den blir en västlig utlöpare av den park som börjar med Brunnsparken i öster och går längs innerstadens södra strand, och den fortsätter ända till båthamnen i Ärtholmen. Lättillgänglig och havsnära kommer parken med alla sina funktioner att bli ett viktigt besöksmål för invånarna, övriga helsingforsbor och turister.

Ärtholmsstrandens andel av parken är omkring 750 meter lång. Dess yta är sammanlagt 7,5 hektar, och bredden varierar mellan ca. 40 och 70 meter.

Hurdana bostäder och hus blir det i Ärtholmen?

Ärtholmen kommer att få ett varierat utbud av bostäder. I enligt med Genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning kommer man i området att bygga såväl ägarbostäder som marknadshyresbostäder och samhällsstödda hyresbostäder, samt bostadsrätter och prisreglerade Hitas-ägarbostäder, och dessutom bostäder för studerande och seniorer. En fjärdedel kommer att vara Ara-hyresbostäder och 30 procent Hitas-bostäder eller bostadsrätter. Resten av bostäderna blir oreglerade ägar- eller hyresbostäder.

Det blir också flera gruppbyggprojekt i Ärtholmen, där man prövar boendemodeller och –koncept.

Gatunamnen i Ärtholmen

Helsingfors namnkommitté har behandlat namnskicket i Ärtholmen och som övergripande tema föreslagit exotiska havsorganismer och undervattensformationer såsom Manetgatan, Sjöhästgatan och Lagunparken.

Namnen i Ärtholmen kommer att bli en naturlig fortsättning på namnen i Busholmen, där temana är bland annat farleder och passager, hamnstäder, Atlantiska oceanen och Karibiska havet.

Uppdaterad 26.10.2020