Kvartersstrukturen i Ärtholmen kommer att vara tät och stadsartad.

Delgeneralplanen

Delgeneralplanen för Ärtholmen har godkänts av Helsingfors förvaltningsrätt och planen har trätt i kraft den 18.4.2019.

Enligt delgeneralplanen är det möjligt att planera bostäder och arbetsplatser samt hamn- och parkområden i Ärtholmen och de omgivande vattenområdena. Delgeneralplaneområdets areal är ca. 33 hektar, och området ägs av Helsingfors stad. Planläggningsarbetet inleddes på stadens initiativ.

Delgeneralplanen är en allmän beskrivning av hur boende, arbetsplatser och rekreationsområden placeras i det nya området. Den styr också den mera ingående planeringen, nämligen detaljplanen.

Delgeneralplanen (på finska och svenska) kan studeras på: https://kartta.hel.fi/helshares/Osayleiskaavahakemisto/oyk12385.pdf

Hur planläggningsprocessen går till framgår (på finska) av: https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/osallistuminen#ehdotus

Detaljplaneringen pågår

Delgeneralplanen för Ärtholmen godkändes av Stadsfullmäktige den 17.1.2018. 

Detaljplanen för Ärtholmen och ändringen av den gäller förutom själva Ärtholmen de omgivande vattnen söder om Grundsundsgränden och Eirastranden. Syftet med ändringen av stadsplanen är att både strukturellt och stadsbildsmässigt integrera området i innerstaden och att kunna bygga mångsidiga och särpräglade bostadskvarter. Likaså vill man hitta nya och originella lösningar för urbant boende.

Kvartersstrukturen i Ärtholmen kommer att vara tät och stadsartad. Planlösningen möjliggör boende och arbetsplatser samt hamnfunktioner och parker i området. För kryssningsfartyg anvisas förutom de befintliga två kajplatserna ytterligare en kajplats i södra Ärtholmen. I den båthamn som byggs i områdets södra del planeras service- och förvaringsfunktioner och en gästhamn.

Söder om båthamnen planeras en snötipp. På östra stranden av Ärtholmen planeras en strandpark med motionsservice och ett vattensportcenter. Den nuvarande strandparken utvidgas vid Havshamnen och Eirastranden, och där ska det också bli en badstrand.

Under sommarmånaderna ger strandparken och båthamnarna i Ärtholmen mångsidiga möjligheter till motion, restaurangbesök och välfärdsservice för invånarna, andra helsingforsbor och för kryssningsturisterna. Ryggraden i planen är Skeppsgatan, en svagt bågformad samlargata som går i nord-sydlig sträckning mitt i området. Öster om Skeppsgatan ska det bli bostadsområden, samt en strandpark som övergår i den oavbrutna räcka strandpark som löper längs södra stranden av Helsingfors innerstad, ända till Södra hamnen. Väster om Skeppsgatan ligger de befintliga och kommande arbetsplatszonerna samt båt- och kryssningshamnen.

Klimatförhållandena och vågorna längs havsstranden gör det besvärligt att bygga alldeles intill strandlinjen. Planlösningen för Ärtholmen beaktar eventuella översvämningar på grund av högt vattenstånd i havet eller lokala störtregn. Likaså beaktas att området är utsatt för vindar i synnerhet utifrån havet.

Uppdaterad 26.10.2020