Kontakt

Koordinering av byggandet och planeringen

Stadskansliet, områdesbyggandet
Norra Esplanaden 15-17
PB 20, 00099 Helsingfors stad

E-post enligt modellen fornamn.efternamn@hel.fi, om annat ej nämns.

Projektledning

Tuomo Sipilä, projektchef
Tel. +358 9 310 34249

Noora Tynkkynen, projekt ingenjör
Tel. +358 9 310 33611

Joonas Vikman, projekt ingenjör
Tel. +358 9 310 35664 

Informering

Katri Lehtonen, kommunikationsdesigner
Tel. +358 9 310 70677

Planläggning

Matti Kaijansinkko, teamchef, arkitekt
+358 9 310 37195

Jari Huhtaniemi, arkitekt (Ärtholmen och Gräsviken)
+358 9 310 37197

Trafikplanering

Teemu Vuohtoniemi, trafikingenjör
+358 9 310 37490

Tomter för näringsverksamhet

Ilkka Aaltonen, ledande tomtombudsman
+358 9 310 36441

Bostadstomter

Kristian Berlin, fastighetsjurist
+358 9 310 36438

Byggeslogistik och –arrangemang

Pekka Mukkala, projektchef
+358 9 310 38515

Helsingfors hamn

Eeva Hietanen, kommunikationschef
eeva.hietanen(at)portofhelsinki.fi
+358 9 310 33540

Gator och parker

Kati Kiyancicek, projektchef (gatuplanering)
+358 9 310 64734

Petra Rantalainen, projektchef (parkplanering)
+358 9 310 39795

Anna Nyyssönen, projektchef (gatubyggen)
+358 9 310 20569

Daghem

Carola Harju, specialplanerare
+358 9 310 42542

Skolor

Mia Kuokkanen, ledande arkitekt
+358 9 310 86291

Uppdaterad 28.4.2021