Vid västmetron på Björkholmen planeras en ny stadsdel som kombinerar en marin miljö och skärgårdslandskap med effektiv kollektivtrafik. På Björkholmen finns allt inom gångavstånd

Björkholmen planeras bli en stadsdel med omkring 5 000 invånare och drygt 4 000 arbetsplatser. Man får mer utrymme för byggande genom att fylla igen havsområden.

På Björkholmen är det aldrig mer än 600 meter från bostaden till metrostationen. Med metron tar man sig på några minuter till Helsingfors centrum, Hagalund, Otnäs campus eller arbetsplatsområdet på Kägeludden.

Ett förslag till en delgeneralplan har lagts fram för Björkholmen och den vann laga kraft år 2017. Detaljplaneringen pågår.

Uppdaterad 4.11.2019