Vid västmetron på Björkholmen planeras en ny stadsdel som kombinerar en marin miljö och skärgårdslandskap med effektiv kollektivtrafik. På Björkholmen finns allt inom gångavstånd

Björkholmen planeras bli en stadsdel med omkring 5 000 invånare och drygt 4 000 arbetsplatser. Man får mer utrymme för byggande genom att fylla igen havsområden.

På Björkholmen är det aldrig mer än 600 meter från bostaden till metrostationen. Med metron tar man sig på några minuter till Helsingfors centrum, Hagalund, Otnäs campus eller arbetsplatsområdet på Kägeludden.

Ett förslag till en delgeneralplan har lagts fram för Björkholmen och den vann laga kraft år 2017. Detaljplaneringen pågår.

Uppdaterad 18.2.2021

Nyheter från Björkholmen

Nyheter publiceras inte längre på sidan Nytt i Helsingfors. Läs i stället alla nyheter på: https://www.hel.fi/sv/nyheter.
1.2.2022

Helsingfors Generalplan 2016 kompletteras med fyra delgeneralplaner

Generalplanen 2016 styr planeringen av markanvändningen och trafiken i Helsingfors. Helsingfors...

2.9.2021

Helsingfors stadsstyrelse föreslår att Björkholmens detaljplaneändring godkänns

Vid sitt sammanträde 30.8 beslutade stadsstyrelsen att fullmäktige ska godkänna...

5.8.2020

Björkholmens metrostation öppnas för resenärer 6.8

Arbetena vid Björkholmens metrostation är nu klara och metrostationen öppnas för resenärer den 6...

1.6.2020

Björkholmens metrostation får nya golv under sommaren -buss 20 kör till Enåsen

Golvytorna förnyas på Björkholmens metrostation på sommaren. Stationen kommer att vara stängd för...