Enligt planutkastet ska Björkholmen bli en stadsdel med omkring 5 000 invånare och drygt 4 000 arbetsplatser. Man får mer utrymme för byggande genom att fylla igen havsområden.

Planläggningen pågår

Planläggningsarbetet för Björkholmen pågår. Byggandet inleds i början av 2020-talet.

Fyllnings- och muddringsarbetena samt byggandet av gator och kommunalteknik på Björkholmen inleds uppskattningsvis år 2022 och pågår i flera år. Husbyggandet inleds i början av 2020-talet. Byggandet på Björkholmen fortsätter under hela 2020-talet.

Ett förslag till en delgeneralplan har lagts fram för Björkholmen och den vann laga kraft år 2017. Planen för Björkholmen bygger på ett förslag från arkitektbyrån Sopanen-Svärd Oy, som vann planeringstävlingen för området år 2009.

Man har gjort upp ett detaljplaneutkast för området som bygger på delgeneralplanen.

Ikea till Björkholmens centrum

Ikea Real Estate Oy har en tomtreservation på Björkholmen för planering av ett Ikeaprojekt.

Uppdaterad 4.11.2019