Planering och genomförande

Samordning av byggande och planering

Stadskansliet, områdesbyggande

Norra Esplanaden 15–17

Postadress: PB 20, 00099 Helsingfors stad
 

Projektledare Leena Pasonen

Tfn (09) 310 36104

 

Kommunikation

Kontaktuppgifter för kommunikationen hittar du här
 

Stadsmiljösektorn:

Planläggning

Mikko Reinikainen, teamchef, arkitekt

Tfn (09) 310 37206
 

Miika Vuoristo, arkitekt

Tfn (09) 310 37192
 

Trafik- och gatuplanering

Taneli Nissinen, teamchef

Tfn (09) 310 37447
 

Teknisk-ekonomisk planering

Mikko Juvonen, diplomingenjör

Tfn (09) 310 37252
 

Tomter för företagsverksamhet och utveckling

Ilkka Aaltonen, ledande tomtombudsman

Tfn (09) 310 36441
 

Båthamnar

Ari Maunula, enhetschef

Tfn (09) 310 87809
 

Sektorn för fostran och utbildning
 

Daghem

Carola Harju, specialplanerare

Tfn (09) 310 42542
 

Skolor

Mauno Kemppi, lokalservicechef

Tfn (09) 310 86860

 

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@hel.fi

Uppdaterad 3.7.2018