Planering och genomförande

Samordning av byggande och planering

Stadskansliet, områdesbyggande

Norra Esplanaden 15–17

Postadress: PB 20, 00099 Helsingfors stad
 

Projektledare Leena Pasonen
Tfn (09) 310 36104

 

Kommunikation

Kontaktuppgifter för kommunikationen hittar du här
 

Stadsmiljösektorn:

Planläggning
Mikko Reinikainen, teamchef, arkitekt
Tfn (09) 310 37206
 

Miika Vuoristo, arkitekt
Tfn (09) 310 37192
 

Trafik- och gatuplanering
Taneli Nissinen, teamchef
Tfn (09) 310 37447
 

Teknisk-ekonomisk planering
Mikko Juvonen, diplomingenjör
Tfn (09) 310 37252
 

Tomter för företagsverksamhet och utveckling
Ilkka Aaltonen, ledande tomtombudsman
Tfn (09) 310 36441
 

Fyllningsarbetar
Mikko Suominen, projektledare
Tfn (09) 310 39232
 

Båthamnar
Ari Maunula, enhetschef
Tfn (09) 310 87809
 

Sektorn för fostran och utbildning
 

Daghem
Carola Harju, specialplanerare
Tfn (09) 310 42542
 

Skolor
Mauno Kemppi, lokalservicechef
Tfn (09) 310 86860

 

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@hel.fi

Uppdaterad 4.11.2019