På den urbana Björkholmen byggs förutom hem och arbetsplatser även daghem, skolor, rekreationsområden och småbåtshamnar.

Tjänster byggs nära metrostationen

När det gäller de offentliga tjänsterna planeras ett kvartershus med daghem och skola på Björkholmen. Kvartershuset byggs i anslutning till parken i den södra delen, nära bollplaner och en lekpark. De kommersiella tjänsterna placeras huvudsakligen i anslutning till metrostationen. Ikea är det första företaget som reserverat en tomt.

Björkholmens lokala identitet framhävs av det faktum att båtklubbarnas verksamhet på området fortsätter. De viktigaste rekreationstjänsterna kommer även i framtiden att anknyta till havet och båtliv. I områdets södra del planeras två större båthamnar som lämpar sig för segelbåtar och i den norra delen planeras en motorbåtshamn. Björkholmen får totalt omkring 500 båtplatser.

Björkholmen blir ett arbetsplatsområde vid västmetron

Björkholmen blir en del av bandet av arbetsplatsområden i Gräsviken, på Kägeludden och i Otnäs, som binds samman av metron. Tack vare metron tar man sig smidigt till arbetsplatserna på Björkholmen även från Helsingfors centrum eller varför inte från Fiskehamnen eller Östra centrum.

Av de byggnader som planeras på Björkholmen ska omkring en tredjedel inrymma företagslokaler. Området får omkring 4 000 arbetsplatser. De flesta av lokalerna för kontor, affärer och service placeras nära Västerleden och intill metrostationen. En anslutning till Björkholmen byggs från Västerleden, vilket ökar områdets attraktionskraft ur företagens synvinkel.

Även i bostadskvarteren planeras små arbetslokaler. Detta skapar möjligheter för småföretagare och livar upp närmiljön. Placeringen av arbetsplats- och bostadsområden nära varandra berikar stadsmiljön och skapar liv både dag- och kvällstid. Även de kommersiella tjänsterna blir mer framgångsrika när potentiella kunder rör sig i området hela dagen.

Uppdaterad 4.11.2019