Metron, Västerleden och cykelvägarna garanterar utmärkta trafikförbindelser till Björkholmen. Den nya metrostationen betjänar de boende i området.

Till centrum på sju minuter

Från Björkholmen tar man sig till Helsingfors centrum på sju minuter, och ännu snabbare till Otnäs och Hagalund. Tack vare metron blir Björkholmen en stadsdel som man inte behöver bil för att bo eller arbeta i.

Björkholmens metrostation öppnades när västmetron började trafikera år 2017. De första användarna av stationen är invånarna i Degerös västra del och Enåsen. Antalet användare per dag är till en början 4 000–6 000. Ingången på Enåsens sida togs i bruk först. Ingången på Björkholmens sida byggs färdigt senare och öppnas när byggandet på området framskrider.

Man gör det så lätt och smidigt som möjligt för fotgängare och cyklister att ta sig fram. Huvudleden för gång- och cykeltrafik mellan Esbo och Helsingfors, som löper i riktning med Västerleden, ska göras smidig även på det nya Björkholmen.

Ett däck över Västerleden

En ny planskild anslutning från Västerleden till Björkholmen planeras. Denna anslutning ersätter Enåsens anslutning. Över Västerleden byggs ett däck och en ny bulevard som kopplar samman södra och norra Björkholmen. Mellan Degerö och Björkholmen byggs en ny gata, Kopparviksgatan.

Parkeringsplatser för de olika kvarteren placeras under gårdarna och i parkeringsanläggningar. Parkering för gäster och personer som uträttar ärenden finns huvudsakligen längs gatan.

Uppdaterad 3.7.2018