Böle är Finlands mest nåbara plats och Helsingfors nyckelområde för lokalbyggande dit Helsingfors centrum utvidgas under de kommande åren. Tack vare de nya trafikprojekten och det ansenliga tilläggsbyggandet utvecklas Böle till ett allt mera betydelsefullt och vitalt centrum. Även antalet bostäder och serviceutbudet ökar kraftigt. I det nya Böle arbetar man, bor och tillbringar fritiden.

I takt med byggandet av nya kontor och affärslokaler fördubblas antalet arbetsplatser i Böle före år 2040 till cirka 50 000. Arbetsplatser och affärslokaler byggs i alla områden i Böle. Även områdets invånarantal nästan tredubblas till 30 000 invånare. Böle stärker även sin roll som evenemangsstadsdel och en mångsidig serviceerbjudare.

Böle är en knutpunkt för trafiken med utmärkta förbindelser från Helsingfors stadskärna och från alla håll i Finland med alla trafikformer. Böles två stationer, Böle station och Ilmala station, blir mycket betydande omstigningsplatser inom kollektivtrafiken, där det är enkelt att byta fortskaffningsmedel. Från båda går även tågen till flygfältet tätt. Böle station blir Finlands mest livligt trafikerade station och via den åker snart över 47 miljoner resenärer per år.

Uppdaterad 20.12.2018

Nyheter från Böle

1.1.2019

Maailmantoimivinkaupunki.fi samlar idéer för ett bättre fungerande Helsingfors

Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori har öppnat en nättjänst genom vilken vem som helst kan...

Foto: Riku Pihlanto
30.10.2018

Helsingfors folkmängd över 700 000 år 2025

Enligt basalternativet i Helsingfors stadskanslis nya befolkningsprognos växer Helsingfors...

11.10.2018

Borgmästare Vapaavuoris budgetförslag 2019: Budgeten möter den växande stadens behov

Under de följande tre åren förutspås befolkningstillväxten fortsätta snabb i Helsingfors, staden...

4.10.2018

YIT föreslås som vinnare i tävlingen om tornområdet i Böle

Förslaget Trigoni av YIT föreslås som vinnare i arkitektur- och byggtävlingen om tornområdet i...

12.7.2018

Nya ändringar i närtågstrafiken 18.7.-4.8.

Den andra etappen av förbättringsarbetet på Helsingfors bangård påverkar HRT:s närtågstrafik 18.7...

Bild: Arkkitehdit Soini & Horto Oy
28.3.2018

Brobygge orsakar störningar i trafiken i Böle

Både personbilstrafiken och kollektivtrafiken på östra delen av Böle bro och i riktning mot öster...

Bild: JKMM och Bonava
22.3.2018

Tävlan om kvartersgårdar i Norra Böle

Trevliga, trivsamma innergårdar som främjar gemenskapen och samhörigheten bland de boende. Det är...

9.3.2018

Stadsdelen som tar plats i Ilmala

Från en vanlig vardaglig tågstation till en ny mångsidig stadsdel med bra förbindelser i alla...