Böle är Finlands mest nåbara plats och Helsingfors nyckelområde för lokalbyggande dit Helsingfors centrum utvidgas under de kommande åren. Tack vare de nya trafikprojekten och det ansenliga tilläggsbyggandet utvecklas Böle till ett allt mera betydelsefullt och vitalt centrum. Även antalet bostäder och serviceutbudet ökar kraftigt. I det nya Böle arbetar man, bor och tillbringar fritiden.

I takt med byggandet av nya kontor och affärslokaler fördubblas antalet arbetsplatser i Böle före år 2040 till cirka 50 000. Arbetsplatser och affärslokaler byggs i alla områden i Böle. Även områdets invånarantal nästan tredubblas till 30 000 invånare. Böle stärker även sin roll som evenemangsstadsdel och en mångsidig serviceerbjudare.

Böle är en knutpunkt för trafiken med utmärkta förbindelser från Helsingfors stadskärna och från alla håll i Finland med alla trafikformer. Böles två stationer, Böle station och Ilmala station, blir mycket betydande omstigningsplatser inom kollektivtrafiken, där det är enkelt att byta fortskaffningsmedel. Från båda går även tågen till flygfältet tätt. Böle station blir Finlands mest livligt trafikerade station och via den åker snart över 47 miljoner resenärer per år.

Uppdaterad 18.2.2021

Nyheter från Böle

8.6.2022

Projektplanen för Pasila grundskolans och daghemmet Päiväkoti Pasilas nybyggnad går vidare till fullmäktige

Helsingfors stadsstyrelse beslutade den 6 juni föreslå att stadsfullmäktige godkänner...

1.2.2022

Stadsstyrelsen avgjorde för sin del vinnaren i planerings- och tomtöverlåtelsetävlingen för det så kallade Mellersta tornområdet i Böle

Till vinnare i planerings- och tomtöverlåtelsetävlingen för ett mindre område i tornområdet i...

11.12.2020

Hur ser HRT:s trafikeringsplan för nästa år ut? Du kan kommentera planen fram till 13.12

Hur ser vår trafikeringsplan för nästa år ut? Spårvagnslinjerna 6 och 9 förlängs och gatu- och...

10.12.2020

Planeringen av Finlandsbanan och Entimmeståget till Åbo kan inledas

För planeringen av Finlandsbanan och Entimmeståget till Åbo ska det bildas två aktiebolag....

24.11.2020

Stadsstyrelsen godkände projektplanen för Ilmala spårväg

Spårvagnsförbindelsentill Ilmala ska byggas så att trafiken på det nya spårvägsavsnittet kan...

1.11.2020

Planering av nya spårvagnslinjer börjar – välkommen att besvara reseundersökningen!

Spårvagnstrafiken i huvudstadsregionen förändras kraftigt på 2020-talet. Nya spårförbindelser...

16.6.2020

Smarta staden utvecklas i Mall of Tripla med hjälp av 5G och sakernas internet

Helsingfors stad och företagspartnerna Mall of Tripla, Telia och YIT genomför ett försök med...

28.5.2020

Arbeten som påverkar kollektivtrafiken under sommaren

Det sker ändringar i HRT:s trafik under sommaren 2020 på grund av gatu- och banarbeten. Dessa...