Det nya Böle erbjuder gott om olika boendealternativ längs väl fungerande kollektivtrafikförbindelser. Böles invånarantal nästan tredubblas före år 2040.

Gott om olika boendealternativ

Av Böles nya områden är inte ett enda endast för bostäder eller lokaler. Särskilt i Mellersta Böle planeras nya lösningar som kombinerar arbetsplatser och boende.

I Böle bor man i höghus. I framtiden kommer det att finnas många alternativ till höghusboende i Böle: allt från låga stadsvillor till tornbyggnader med fantastiska utsikter. Bostadsbyggandet i Böles olika områden blir färdigt i etapper. Byggandet av bostäder har framskridit längst i områdena Maskinverkstaden och Ilmala.

I Mellersta Böle bor man mitt i det pulserande stadslivet

I framtiden kommer detta nyckelområde för verksamhetslokaler i staden också att vara hem för nästan 7 000 invånare. De första bostäderna i Mellersta Böle för ungefär tusen invånare blir stegvis färdiga i Tripla-centret under år 2020.

Av områdena i Mellersta Böle kommer det att proportionellt sett finnas mest bostäder i Maskinverkstadskvarteren norr om Böle bro, där det byggs hyres-, student-, bostadsrätts- och ägarbostäder för över 3 000 invånare. I området kommer det att finnas både traditionella bostadskvarter med gröna däckträdgårdar och hybridkvarter med både arbetsplatser och bostäder. Grönområdet i områdets nordöstra del med sina sällsynta växter och naturenliga klippor kommer att bevaras.

Söder om Böle bro planeras ett tornområde med höga byggnader. Av tornområdets byggnadsrätt är högst hälften boende, och boendet koncentreras till områdets västra del. Av byggnaderna i tornområdet har de flesta över 15 våningar, men mellan de höga byggnaderna kommer det också att byggas lägre byggnader eller byggnadsdelar. Tornbyggnaderna har planerats bli hybrider med affärslokaler nedtill och ovanför dem kontor och bostäder eller eventuellt ett hotell. Byggandet av tornområdet uppskattas inledas 2020–2021.

I Mellersta Böle kommer parkeringsplatserna att finnas under gårdsdäck. I Tripla-centrets parkeringsanläggning byggs parkeringsplatser på flera underjordiska plan både för Tripla och tornområdet.

Ilmalas bostäder nära Centralparken

Bostadsbyggandet i Ilmala sker nära Centralparken i Uggledalen samt längs Radiogatan. Parken, de stora kvartersgårdarna och separata gångvägarna ger boendet en naturnära prägel. I området byggs bostäder för cirka 3 000 invånare.

Bostäderna är främst ägarbostäder, men i Uggledalen kommer det under 2020-talet även att byggas specialboende, såsom studentbostäder eller serviceboende. Alternativen till höghusboende är allt från låga villor vid kanten av Centralparken till det 16 våningar höga bostadstornet i hörnet av Radiogatan. Parkeringsplatserna kommer att finnas under jord eller gårdsdäck.

I Ilmalas område kommer det att finnas både kontor och bostäder. Bostadskvarteren är främst traditionella med endast bostäder, men i Uggledalens område kommer det i de nedersta våningarna av bostadshusen att finnas affärs-, kontors-, service- eller allaktivitetslokaler. Det kommer också att finnas kommersiella tjänster på gatuplan i kontorsbyggnaderna vid det nya Ilmalatorget.

Man utreder utvecklandet av Rundradions område och öppnandet av parkområdena för allmänheten, samt att bygga ett daghem i Ilmala.
 

Maskinverkstadsområdet värnar om rödtegelmiljön

I höghuskvarteren i Maskinverkstadsområdet byggs ägarbostäder för cirka 2 500 personer. Av bostäderna är de flesta redan färdiga och resten blir färdiga vid övergången till 2020-talet. Byggandet av kontorslokaler och realiseringen av de skyddade maskinverkstadsbyggnaderna kan beroende på konjunkturerna fortsätta något längre. I området finns underjordiska parkeringsplatser.

Längs Aleksis Kivis gata byggs fem U-formade bostadskvarter och genom dem går en konstaxel. En del av bostäderna i byggnadernas översta våningar har två våningar. Man värnar om traditionen med rödtegel genom att använda rödtegel som huvudmaterial i fasaderna.

Längs Industrigatan förenar sig bostadsbyggnaderna med varandra som ett band. De stora bostadsbyggnaderna i Maskinverkstadsområdets östra del placeras mellan de skyddade historiska byggnaderna.

Norra Böles många slags höghusbostäder

Norra Böles bostadsområden ligger vid goda trafikförbindelser nära Ilmala och Kottby stationer och nära Skogsbackavägen. I Norra Böle kommer det i huvudsak att finnas bostäder. I norra delen i området för den gamla landtrafikcentralen och i mellersta delen i området för Postis sorteringscentral kommer det att byggas trivsamma bostadsområden med stora gröna kvartersgårdar och en god förbindelse till Centralparken.

I den södra delen av Norra Böle nära Ilmala station byggs kontor, affärslokaler och bostäder tätare. På 2030-talet kommer invånarantalet för Norra Böle att öka till över 12 000 personer och området kommer att erbjuda arbetsplatser för cirka 2 000 personer.

Bostadsbyggandet inleds år 2019 i Norra Postparken i området för den gamla landtrafikcentralen där det byggs bostäder för nästan 6 000 invånare. Härnäst inleds byggandet i den södra delen i närheten av Ilmala station och sist byggs de mellersta delarna när verksamheten vid Postis sorteringscentral på 2030-talet flyttas annanstans.

I Norra Böle kommer det att finnas ägarbostäder, Hitas-bostäder, hyresbostäder och bostadsrättsbostäder.

Uppdaterad 29.1.2018