Det nya Böles centrum är Mellersta Böle som förenar Böles östra och västra delar. Mellersta Böles tre största områden som realiseras först är Tripla-centret som byggs på centrumkvarterets detaljplaneområde, Bangårdskvarteren och tornområdet. Mellersta Böle blir Helsingfors andra centrum med liv dygnet runt, och som erbjuder mångsidiga tjänster för ett omfattande område.

Böle planeras och byggs långt in i framtiden

I Mellersta Böle byggs även höga byggnader. I Mellersta Böle arbetar när stadsdelen är färdig över 13 000 personer och där bor nästan 7 000 personer. Evenemangen har årligen miljontals besökare. I Mellersta Böle, på området Tripla, kommer också att finnas Finlands mest livligt trafikerade station, Böle station, som betjänar Mellersta Böle, Östra och Västra Böle samt Maskinverkstadsområdet.

Förnyandet av Böle har påbörjats i Maskinverkstadsområdet och i Ilmala samt i Mellersta Böle där Tripla-centret byggs runt Böle station. Efter Tripla byggs i Mellersta Böle Bangårdskvarteren norr om Tripla och tornområdet söder om Böle bro. Förnyandet av Böle börjar under de närmaste åren även i Postparken i Norra Böle. I sinom tid fortskrider byggandet även till Övre Böle.

I närheten av Böles andra järnvägsstation, Ilmala, och i Norra Böle byggs cirka en tredjedel av Böles nya kontor och hälften av de nya bostäderna. Stationernas omgivningar blir centrumlika, täta områden, där det förutom kontor också finns affärslokaler och bostäder. Längre bort från stationerna ligger tyngdpunkten inom nybyggnationen på bostäder och kvarteren bli glesare.

Uppdaterad 23.10.2018