I Böle finns det redan nu mångsidiga offentliga och kommersiella tjänster. Vid planeringen av tjänsterna i Mellersta Böle, Ilmala och Maskinverkstaden beaktas den redan befintliga basservicen i Östra och Västra Böle. Det kommersiella serviceutbudet ökar betydlig i Böle.

Mångsidiga tjänster

När invånarantalet ökar byggs det flera nya daghem i Böle. I Bangårdskvarteren i Mellersta Böle byggs det ett nytt daghem, i Norra Böle flera och dessutom utreds byggandet av ett daghem i Ilmala. I Böle byggs även en ny grundskola i Bangårdskvarteren (årskurserna 1–9) och en lågstadieskola i Norra Böle. Förbindelserna är goda från Böle till Helsingfors stads hälso- och välfärdscenter som blir färdigt i Fiskehamnens centrum.

De kommersiella tjänsterna utökas

Det kommersiella serviceutbudet utökas betydligt i området. De flesta av de nya privata tjänsterna finns i det nya stadscentret Tripla som öppnades i Mellersta Böle hösten 2019. Det kommer när det gäller antalet affärslokaler att vara Finlands största. Förbindelserna till Tripla från de andra delarna av Böle kommer att vara smidiga med alla trafikformer. Det kommer att finnas dagligvarubutiker både i Ilmala och i Norra Böle. I alla områden i Böle placeras affärslokaler även på gatuplan i kontors- och bostadsbyggnader för att skapa ett levande stadsutrymme. I Maskinverkstaden planeras affärslokaler även i de skyddade maskinverkstadsbyggnaderna.
 

Evenemangens stadsdel

Utbudet av fritidstjänster är redan nu mångsidigt i Böle. I området finns goda möjligheter till hobbyer, kultur och motion utomhus. I Böle eller i dess omedelbara närhet finns bland annat Borgbacken, Mässcentrum, Böle bibliotek, Hartwall Arena, Kottby idrottspark, simcentret Mäkelänrinteen uintikeskus och Helsingfors stadsteaters teaterstudio Pasila. Centralparken erbjuder friluftsmöjligheter året om. Utöver affärer, restauranger och caféer finns det i Tripla rikligt med fritidstjänster som en biograf, Finnish Music Hall of Fame, Hoplop och ett surfingcenter.

Uppdaterad 21.11.2019