Böle är Finlands bäst nåbara plats. Det är en knutpunkt inom trafiken och en av de livligaste platserna i Helsingforsregionen för byten inom kollektivtrafiken. I framtiden kommer Böle att bli ett ännu mer betydande centrum för kollektivtrafik. Böle station som öppnas hösten 2019 kommer att bli Finlands livligaste.

Knutpunkt inom trafiken

Till Böle station går år 2025 dagligen 850 bussar, 900 tåg, 400 spårvagnar med sammanlagt 13 000 resenärer. I samband med stationen byggs en kollektivtrafikterminal med buss- och spårvagnshållplatser. Lösningarna inom kollektivtrafiken stöder det nya och miljövänligare stadsbyggandet.

Till Böle kommer man med de flesta stadsbussarna samt region- och fjärrtrafiksbussarna. Särskilt snabba är förbindelserna till Böle med lokaltågen som alla stannar på Böle station, liksom även alla fjärrtåg. Betydelsen av Böles andra station, Ilmala, ökar när området byggs. I samband med förnyelsen av Böle byggs även ett tilläggsspår i väster, som gör hela landets järnvägstrafik smidigare. Från Böle kommer man på 22 minuter längs Ringbanan tillflygfältet både från Böle och Ilmala station.

Spårtrafiken fortsätter till Ilmala

Till Böle kommer man med spårvagnarna 7, 2 och 9. Spårvägstrafikförbindelserna i Böle förbättras ytterligare när rutten för spårlinje 9 byggs vidare till det nya Ilmalatorget före år 2021. Därifrån finns en god bytesmöjlighet även till tåg som går från Ilmala station och till exempel till de många bussturerna från Skogsbackavägen.

Med cykel och till fots

Det är lätt och trevligt att röra sig med cykel och till fots i Böle. Norra Banan som hör till de så kallade kvalitetskorridorerna eller bannätet inom Helsingfors cykeltrafik går genom Böle, och är en del av förbindelsen längs huvudbanan. I Böle finns flera stationer för stadscyklar.

Smidiga bytesförbindelser från en trafikform till en annan är viktigt inom planeringen av Tripla-centret i Mellersta Böle. Tripla byggs i enlighet med ekologiska kriterier och där kommer att finnas bland annat över 3 300 cykelplatser, varav 500 är ämnade för infartsparkering inom kollektivtrafiken, och över 300 laddningspunkter för elbilar. Tripla har också planerats som en fullständigt tillgänglig plats.
 

På spår även i framtiden

Böle är viktigt även i planerna för Helsingfors framtida spårtrafik. Metronätet utvidgas eventuellt på 2040-talet från Böle station via Tölö till Kampen. Böle metrostation kommer att finnas bredvid Böle järnvägsstation på Triplas nedersta plan.

Centrumslingan är i sin tur en planerad järnvägsslinga för närtågen under Helsingfors centrum. Banan som har formen av en droppe skulle gå söder om Böle genom en tunnel i Tölö, via centrum och Hagnäs tillbaka till Böle.

Om den realiseras skulle Flygfältsbanan vara en ny spårförbindelse inom fjärrtrafiken från Böle via flygplatsen till huvudbanan. Flygfältsbanan skulle svara mot behovet att förbättra förbindelserna mellan fjärrtågs- och flygtrafiken.

Baltic-rail som planeras innebär en järnvägstunneln via Böle till Tallinn. Järnvägstunneln mellan Helsingfors och Tallinn skulle skapa en förbindelse mellan städerna och förena Finlands järnvägar med Baltikums och Mellaneuropas järnvägar.

Med bil från alla väderstreck

Från norr kommer man till Böle med bil från någon av anslutningarna som svänger till Böle från Skogsbackavägen. Till de östra delarna av Böle kommer man också från Backasgatans håll. Från Sörnäs kommer man till Böle längs Industrigatan och från Helsingfors centrum längs Nordenskiöldsgatan. Huvudlederna i Böle är Bölegatan, Lokvägen, Bangårdsvägen och Industrigatan. Nya Lokvägen och Industrigatan blir färdiga hösten 2019 i likhet med de sista avsnitten av Böle bro med dess kollektivtrafikterminaler.
 

Uppdaterad 13.10.2017