Busholmen byggs så att området blir en del av stadskärnan i Helsingfors sydvästra del, intill det öppna havet. Busholmen är en stadsdel med mångsidiga tjänster, affärer, omfattande spårvagnsförbindelser samt smidiga cykel- och gångvägar. Den livliga passagerarhamnen gör Busholmen vitalt och de goda färjeförbindelserna för en snabbt till Tallinn och Sankt Petersburg.

Busholmen blir hem åt 21 000 invånare och erbjuder 6 000 människor jobb. Stadsdelen breder ut sig över hundra hektar stort område och en femtedel kommer att bestå av parker.

De slutna kvarteren och arkitekturen, affärslokalernas kaféer och restauranger samt närservicen ger Busholmen en atmosfär av innerstad. Havsmiljön, de goda trafikförbindelserna och de moderna kontorslokalerna skapar utmärkta förutsättningar för företag.

På Busholmen bor man i innerstaden med täta och skyddade storgårdskvarter samt kaféer, restauranger och affärslokaler. Servicen finns på gångavstånd och spårvagnen för en behändigt i många riktningar.

Busholmen ska stå klart till år 2030.

Uppdaterad 18.2.2021

Nyheter från Busholmen

Nyheter publiceras inte längre på sidan Nytt i Helsingfors. Läs i stället alla nyheter på: https://www.hel.fi/sv/nyheter.
29.9.2022

Scenariealternativ för delgeneralplanen för Västerledens omgivning kan kommenteras

Delgeneralplanläggningen för Västerledens omgivning gäller Västerleden och dess närområden på ...

12.9.2022

Näringslivssektionen godkände de nya internationella riktlinjerna och beslutade att fortsätta två tomtreserveringar på Busholmen

Näringslivssektionen i Helsingfors stadsstyrelse beslutade vid sitt möte den 12 september att...

12.8.2022

Vid Märaholmskajen föreslås flytande höghus – feedbacken från stadsborna minskade reserveringsområdet

Helsingfors stad föreslår att man vid Märaholmskajen i Gräsviken börjar planera ett flytande...

11.4.2022

I Helsingfors har sysselsättningen ökat och kommunförsöket första år har förlöpt relativt väl

Näringslivssektionen vid Helsingfors stadsstyrelse behandlade en lägesöversikt och enligt den...

17.3.2022

Helsingfors internationella skola utvidgar sin verksamhet

Helsingfors internationella skola (International School of Helsinki), som ligger på Busholmen,...

14.3.2022

Näringslivssektionen godkände dokument som styr stadens näringspolitik och markanvändning

Denäringspolitiska prioriteringarna är ett betydande dokument som styr stadensnäringspolitik....

7.2.2022

Näringslivssektionen fattade beslut om tomt- och områdesreserveringar i Fiskehamnen, Busholmen och Gräsviken

Vid sitt sammanträde måndagen den 7 februari 2022 beslutade Helsingfors stadsstyrelses...

3.12.2021

Helsingfors är en banbrytare inom intelligent trafik – kom med och lyssna på stads experiment med intelligent trafik

Helsingfors stad utvecklar stadens verksamhet med utvecklings- och experimentplattformer genom...