Busholmen byggs så att området blir en del av stadskärnan i Helsingfors sydvästra del, intill det öppna havet. Busholmen är en stadsdel med mångsidiga tjänster, affärer, omfattande spårvagnsförbindelser samt smidiga cykel- och gångvägar. Den livliga passagerarhamnen gör Busholmen vitalt och de goda färjeförbindelserna för en snabbt till Tallinn och Sankt Petersburg.

Busholmen blir hem åt 21 000 invånare och erbjuder 6 000 människor jobb. Stadsdelen breder ut sig över hundra hektar stort område och en femtedel kommer att bestå av parker.

De slutna kvarteren och arkitekturen, affärslokalernas kaféer och restauranger samt närservicen ger Busholmen en atmosfär av innerstad. Havsmiljön, de goda trafikförbindelserna och de moderna kontorslokalerna skapar utmärkta förutsättningar för företag.

På Busholmen bor man i innerstaden med täta och skyddade storgårdskvarter samt kaféer, restauranger och affärslokaler. Servicen finns på gångavstånd och spårvagnen för en behändigt i många riktningar.

Busholmen ska stå klart till år 2030.

Uppdaterad 22.10.2020

Nyheter från Busholmen

19.1.2021

Helsinki erbjuder coronavirustester på Estlandsfärjorna under veckosluten

Passagerare på Estlandsfärjan till Helsingfors kan bli testade för coronavirus under båtresor 15...

21.12.2020

I slutet av året färdigställdes Wood Citys kontorsbyggnad, en fotbollshall och flera höghus på Busholmen

Byggandet på Busholmen började på allvar år 2009 och under 2010-talet färdigställdes sammanlagt 5...

18.12.2020

Godahoppsparken på Busholmen får parkportar som nya landmärken

Godahoppsparken är Busholmens centralaste farled och gröna hjärta. Nu har Godahoppsparken också...

11.12.2020

Hur ser HRT:s trafikeringsplan för nästa år ut? Du kan kommentera planen fram till 13.12

Hur ser vår trafikeringsplan för nästa år ut? Spårvagnslinjerna 6 och 9 förlängs och gatu- och...

8.12.2020

Det bor redan 10 000 invånare på Busholmen

Bygget av Busholmen började på allvar först 2009 efter att Madonna avslutade sin konsert för 85 ...

9.11.2020

Förvaltningsdomstolen gav avslag på besväret mot Bunkern på Busholmen – beslutet har överklagats till högsta förvaltningsdomstolen

Helsingfors stadsfullmäktige beslöt i april 2018 att sälja Bunkern på Busholmen till SRV Rakennus...

1.11.2020

Planering av nya spårvagnslinjer börjar – välkommen att besvara reseundersökningen!

Spårvagnstrafiken i huvudstadsregionen förändras kraftigt på 2020-talet. Nya spårförbindelser...

15.10.2020

Kabelfabriken förnyas och kommer närmare besökaren

Hur kan Kabelfabriken göras till ett ännu bättre kulturcenter? Det var en fråga som dök upp i...