Busholmen byggs så att området blir en del av stadskärnan i Helsingfors sydvästra del, intill det öppna havet. Busholmen är en stadsdel med mångsidiga tjänster, affärer, omfattande spårvagnsförbindelser samt smidiga cykel- och gångvägar. Den livliga passagerarhamnen gör Busholmen vitalt och de goda färjeförbindelserna för en snabbt till Tallinn och Sankt Petersburg.

Busholmen blir hem åt 18 000 invånare och erbjuder 6 000 människor jobb. Stadsdelen breder ut sig över hundra hektar stort område och en femtedel kommer att bestå av parker.

De slutna kvarteren och arkitekturen, affärslokalernas kaféer och restauranger samt närservicen ger Busholmen en atmosfär av innerstad. Havsmiljön, de goda trafikförbindelserna och de moderna kontorslokalerna skapar utmärkta förutsättningar för företag.

Busholmen ska stå klart till år 2030.

På Busholmen bor man i innerstaden med täta och skyddade storgårdskvarter samt kaféer, restauranger och affärslokaler. Servicen finns på gångavstånd och spårvagnen för en behändigt i många riktningar.

Uppdaterad 19.10.2018

Nyheter från Busholmen

12.3.2020

Smarta trafiklösningar och gatunätet som snart blir klart gör trafiken smidigare på Busholmen

En smidigare trafik på Busholmen i framtiden utgår från smarta trafiklösningar och åtgärder i...

10.3.2020

Byggarbetena på Bunkern fördröjs ytterligare

Helsingfors stadsfullmäktige beslutade i april 2018 att Bunkern på Busholmen ska säljas till SRV...

10.3.2020

Långsiktslösningar dryftas inom trafikplaneringen för Busholmen

Flera projekt pågår för närvarande i syfte att utveckla trafikhelheten i södra Helsingfors. Bland...

5.3.2020

Återvinning av schaktmassor sparar miljö och pengar

Under en period på tio år har schaktmassor som motsvarar tiotals gånger riksdagshusets volym...

17.2.2020

Byggandet i Busholmen halvvägs

Byggandet av det nya Busholmen inleddes på allvar strax efter att rockstjärnan Madonna i augusti...

2.1.2020

Europeiska kemikaliemyndigheten flyttar till Docksstranden

Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA flyttar i början av 2020 från Annegatan till nya lokaler som...

20.12.2019

All tung trafik till och från Västra hamnen flyttas till Stillahavsgatan från och med 13 januari

I fortsättningen sker både ut- och inkörning via korsningen av Riogatan och Stillahavsgatan....

9.9.2019

Gatuarbete inleds i korsningen av Stillahavsgatan och Riogatan på Busholmen

Helsingfors stad genomför ändringar i trafikarrangemangen i korsningen av Stillahavsgatan och...