Busholmen byggs så att området blir en del av stadskärnan i Helsingfors sydvästra del, intill det öppna havet. Busholmen är en stadsdel med mångsidiga tjänster, affärer, omfattande spårvagnsförbindelser samt smidiga cykel- och gångvägar. Den livliga passagerarhamnen gör Busholmen vitalt och de goda färjeförbindelserna för en snabbt till Tallinn och Sankt Petersburg.

Busholmen blir hem åt 21 000 invånare och erbjuder 6 000 människor jobb. Stadsdelen breder ut sig över hundra hektar stort område och en femtedel kommer att bestå av parker.

De slutna kvarteren och arkitekturen, affärslokalernas kaféer och restauranger samt närservicen ger Busholmen en atmosfär av innerstad. Havsmiljön, de goda trafikförbindelserna och de moderna kontorslokalerna skapar utmärkta förutsättningar för företag.

På Busholmen bor man i innerstaden med täta och skyddade storgårdskvarter samt kaféer, restauranger och affärslokaler. Servicen finns på gångavstånd och spårvagnen för en behändigt i många riktningar.

Busholmen ska stå klart till år 2030.

Uppdaterad 18.2.2021

Nyheter från Busholmen

15.4.2021

Om ett tjugotal år finns det en skog i Godahoppsparken på Busholmen

Godahoppsparken på Busholmen kommer att bli mer långlivad än de omgivande byggnaderna, gissar...

6.4.2021

Spårlinjernas 6, 7 och 9 rutter ändras 6.4 och 3.5

Två nya spårförbindelser blir färdiga våren 2021. Spårvägslinje 6 fortsätter längs Docksgatans...

25.3.2021

I maj börjar Busholmens spårvagnar köra längs Atlantbron till cirkelrutten

Den 3 maj 2021 är en viktig dag för kollektivtrafiken på Busholmen: då kör spårvagnarna för...

15.3.2021

Färjepassagerare bes om intyg på coronatest i både Tallinn och Helsingfors

Rederierna som trafikerar till Helsingfors kräver att passagerarna har ett intyg på ett negativt...

23.2.2021

Färjepassagerare bes om intyg på coronatest

Från och med tisdagen 23.2 kommer rederierna som trafikerar till Helsingfors att kräva att...

10.2.2021

Stadsstyrelsen reserverade tomter för bostadsprojekt

Sammanlagt reserveras tomter för byggande av 3 150 bostäder. Antalet understiger den årliga...

9.2.2021

Från och med 9.2 testar Helsingfors också bilpassagerare i hamnarna

Från ochmed 9 februari erbjuds frivilliga coronatest i Västra hamnens och...