Kontakt

Koordinering av planering och byggande
Stadskansliet, områdesbyggande
Norra Esplanaden 15-17
Postadress PB 20, 00099 Helsingfors stad

E-postadresserna är av typen fornamn.efternamn@hel.fi

Projektledning

Tuomo Sipilä, projektchef
Tel. +358 9 310 34249

Noora Tynkkynen, projekt ingenjör
Tel. +358 9 310 33611

Joonas Vikman, projekt ingenjör
Tel. +358 9 310 35664 

Informering

Katri Lehtonen, kommunikationsdesigner
Tel. +358 9 310 70677

Planläggning
Matti Kaijansinkko projektchef, telefon (09) 310 37195

Trafikplanering
Teemu Vuohtoniemi, telefon (09) 310 37490

Tomtärenden
Ilkka Aaltonen, telefon (09) 310 36441

Bygglogistik och byggarbetsplatsarrangemang
Pekka Mukkala projektchef, telefon (09) 310 38515

Sitowise Oy
logistiikka.jatkansaari(at)sitowise.com
telefon 040 547 4418

Helsingfors Hamn
Eeva Hietanen, kommunikationschef, telefon (09) 310 33540

Uppdaterad 28.4.2021