Docksstranden anläggs intill Busholmen. Området, som tidigare varit stängt för allmänheten, öppnas nu för stadsborna när de gamla industrihallarna blir kontor, affärslokaler och kulturutrymmen.

Det havsnära Docksstranden

Docksstranden ligger mellan Sandvikens vattenområden och Docksgatan och får en havspräglad atmosfär genom sin varvshistoria, av småbåtshamnen, färjorna i Busholmens passagerarhamn, Ärtholmens docka samt sommartid av de stora atlantkryssarna som trafikerar Ärtholmen.

Havet och den industriella bakgrunden förenas i framtiden i arkitektur på hög nivå. De kulturhistoriskt och arkitektoniskt viktigaste industribyggnaderna från perioden kring sekelskiftet 1900 skyddas. Varvsverksamhet kommer att fortgå i Sandviken, på Ärtholmens västra sida.

Utbyggnaden av Docksstranden

Planeringen av Docksstranden inleddes med en internationell arkitekturtävling hösten 2010. Den danska arkitektbyrån Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S vann tävlingen. Helsingfors stad och Skanska har i samarbete främjat planerna för området – Skanska äger tomterna på Docksstranden medan staden äger gatuområdena.

Hur kommer den färdiga Docksstranden att se ut?

När den förnyade Docksstranden blir klar, finns där bostäder för ca 300 personer, diverse kontors-, affärs- och kulturlokaler samt nya friluftsaktiviteter.

Bostäderna på Docksstranden kommer att vara nybyggnationer. Nya bostadshus med sadeltak och tegelfasader smälter naturligt in bland de gamla varvsbyggnaderna och i Rödbergen.

Byggnaderna ges karaktär av de branta sadeltaken och en arkitektur som präglas av tegelfasader liknande den som de befintliga, skyddade byggnaderna uppvisar. Byggnaderna i 4–13 våningar får också havsutsikt mot Sandviken, och de kommer att vara sammanlänkade och byggas i terrassliknande formationer.

Uppdaterad 28.9.2018