Busholmen erbjuder mångsidiga offentliga och privata tjänster. Grundskolan slutfördes i år 2019, och allteftersom invånartalet stiger utökas de nuvarande fem daghemmen med flera. Också de kommersiella tjänsterna utökas så småningom. I takt med att byggandet fortskrider kommer området att få en idrottspark och andra ställen för fritidsaktiviteter.

Omfattande offentlig service

Byggandet av Busholmens grundskola slutfördes i augusti 2019 invid idrottsparken och Bunkern. Daghemmen Jaala, Saukko, Jätkäsaari och det svenskspråkiga Pärlan har redan inlett sin verksamhet. Det slutliga antalet daghem och tidtabellen för byggandet avgörs utifrån befolkningsprognosen.

Också två kvartershus uppförs på området, varav det första redan står klart. I huset finns ett daghem samt grundskoleklasserna 1–2 fram tills att skolan står klar. Ytterligare ett kvartershus planeras på Melkökajen.

Utöver den motionsservice som kommer att inrättas i Bunkerns miljö har även ett center för närservice planerats in på området.

Tidtabellerna för inrättandet av tjänsterna kommer att klarna i och med att utbyggnaden av stadsdelen framskrider.

Motion och fritid

Det kommer att finnas en mängd motions- och fritidsaktiviteter på Busholmen. Tvärs genom området löper Godahoppsparken och havsstränderna, som är öppna för alla, lämpar sig utmärkt för friluftsaktiviteter och olika fritidssysselsättningar. Läs mer om Godahoppsparken.

Stränderna på Busholmen är öppna för alla stadsbor. På Utterhällens norra strand, mittemot Gräsviken, ligger en båthamn. Också en segelbåtshamn och platser för motorbåtar planeras in på området.

Bunkern och idrottsparken

En simhall och övriga motionslokaler kommer att inrättas i Bunkern. Simhallen öppnas på första plan. De övriga motionslokalerna föreläggs till andra och tredje våningen. Lokalerna består av en två våningar hög idrotts- och bollhall, klättervägg, gym, dans- och gymnastiksal samt en balkong där man fritt kan träna. Dessutom inrymmer Bunkern en ca 200 meter lång löparbana.

I den södra delen av Bunkern planeras en fem hektar stor idrottspark. Idrottsparken kommer att ha idrottsplan i full storlek samt platser för att ägna sig åt olika hobbyer eller bara vistas i. I parken kan man bland annat spela volleyboll, streetbasket och tennis. Vintertid fryses en plan. Dessutom korsar sig motionsslingor över området, där det också kommer att finnas en näridrottsplats.

Busholmens infocenter och bibliotek

I Busholmens infocenter och bibliotek har du både tillgång till biblioteksservice och får information om utbyggnaden av området. Du kan bekanta dig med byggandet och planerna genom miniatyrmodeller, en utställning och kartor. Tyngdpunkten i bibliotekets samlingar ligger på barnlitteratur, men det finns också utbud för vuxna. På biblioteket ordnas diverse evenemang, exempelvis sagostunder för barn.

Stillhavsgatan 1
jatkasaaren_kirjasto(at)hel.fi, tfn 09 310 85815

Bibliotekets öppettider finns här.

Affärslokaler och kaféer

Utöver dagligvarubutiker kommer Busholmens invånare, arbetstagare och besökare att också betjänas av olika specialaffärer, serviceföretag, kaféer och restauranger. I takt med att området växer kommer också serviceutbudet att bli bredare och mångsidigare.

Kommersiella tjänster centreras till affärslokaler i bostadshusens bottenplan längs huvudgatorna och till centrumkvarteret. Centrumkvarteret börjar uppföras på 2020-talet.

Uppdaterad 22.10.2020