På Busholmen finns utmärkta trafikförbindelser med kollektivtrafik och för cykel- och gångtrafiken. Man tar sig smidigt in till centrum med spårvagn, till fots eller på cykel längs Banan. Gräsvikens metrostation förbinder Busholmen västerut och österut, och båttrafiken från Västra terminalen för en till Tallinn på ett par timmar.

Till fots, med cykel och kollektivt till Busholmen

Spårvagnarna 8,9, 6T och 7 för en till Busholmen. När Busholmen blir färdigt, kommer ett slingrande spårvagnsnätverk att trafikera området. Den närmaste metrostationen ligger i Gräsviken, varifrån man har goda förbindelser till Östra Helsingfors och till Esbo.

Kartor över rutter och hållplatser samt tidtabeller finns i Reseplaneraren.

I planeringen av Busholmen har man lagt särskild vikt vid ett omfattande och tryggt nätverk av cykel- och gångleder. Till fots och på cykel går den rakaste vägen, cirka 1,3 km, in till centrum längs Banan. Från Banan finns också en smidig förbindelse till Tölö.

Huvudlederna för cykel- och gångtrafiken kommer i framtiden att löpa genom Busholmens Godahoppsparken. Från parken fortsätter rutterna över broarna över havet in till stranden och till andra parker.

Parkeringen sker huvudsakligen under jord

Parkeringsplatser för invånarna på Busholmen finns huvudsakligen i bergsanläggningen Rokkiparkki, under gårdsdäck och i parkeringshus. Som invånare ansöker man om parkeringsplats via sitt eget bostadsaktiebolag

Parkeringsplatser avsedda för korttidsanvändning kommer att placeras invid gator och i närheten av affärslokaler.

Västra hamnen

I Västra hamnen finns två terminaler, den gamla terminalen (T1) varifrån färjor trafikerar Sankt Petersburg, samt den nya terminalen (T2) varifrån man kan åka till Tallinn. I den nya passagerarterminalen går det snabbt att stiga ombord och komma i land. Det årliga passagerarantalet uppgår till ca 6,5 miljoner.

Dagligen trafikeras Västra hamnen av ca tio färjor med i snitt 30 långtradare per färja. Ca 2 600 personbilar och bussar rör sig dagligen till och från hamnen. Färjornas avgångs- och ankomsttider finns på webbplatsen för Helsingfors hamnar.

Uppdaterad 28.9.2018