Helsingfors stad planerar att utvidga promenadcentrumet, uppliva centrumkvarteren och sätta parkerna i skick. Man planerar det offentliga rummet för vistelse och evenemang. Det byggs också nya bostäder i centrum.

Helsingfors centrumområde är en livlig plats under ständig utveckling, där man kan se arkitektur från olika epoker, från empire till modern. Det ordnas evenemang på torg och i parker året om. Affärslivet, tjänster och kultur representeras omfattande. De mest betydande konst- och kulturanläggningarna ligger på gångavstånd från varandra.

En bra kollektivtrafik bidrar till att det kommer förvärvsarbetande och turister från hela Finland till centrum.

Helsingfors stad planerar att utvidga promenadcentrumet, uppliva centrumkvarteren och sätta parkerna i skick. Man planerar det offentliga rummet för vistelse och evenemang. Det kommer också nya bostäder till centrum.

Uppdaterad 14.1.2019

Nyheter från Centrum

7.6.2019

Tävlingsförslag med idéer för byggnaderna i Lappvikens sjukhusområde har getts

För byggnaderna i Lappvikens sjukhusområde söks en eventuell ny ägare och nya användningsändamål...

7.6.2019

Helsingfors stad bereder en försäljning av affärslokalerna i Glaspalatset till Amos Rex-ägaren Föreningen Konstsamfundet

Helsingfors stad planerar att sälja sin andel i Glaspalatset. I och med affären övergår...

5.4.2019

Detaljplanen för Hagnässtranden till beslutsfattande

Hagnässtranden förnyas under nästa årtionde, då projektet Kronobroarnas snabbspårväg medför nya...

1.4.2019

Området framför Domkyrkan omvandlas igen i sommar till gågata – fler parkeringsplatser för turistbussar på gatorna i närheten

Det avsnitt av Regeringsgatan som passerar Senatstorget ska konverteras till gågata och antalet...

28.3.2019

Maailmantoimivinkaupunki.fi samlar idéer för ett bättre fungerande Helsingfors

Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori har öppnat en nättjänst genom vilken vem som helst kan...

4.2.2019

Finlandiahuset förnyas för 2020-talet – projektplanen fortsätter till beslutsfattande

I planeringen av Finlandiahusets nya verksamheter och ombyggnad värnar man om Alvar Aaltos...

31.1.2019

Stadsfullmäktige godkände en gång- och cykeltunnel i centrum

Stadsfullmäktige godkände översiktsplanen för en gång- och cykeltunnel från Medborgartorget till...

2.1.2019

Start för det populäraste vinterevenemanget Lux Helsinki på lördag

Bekanta byggnader och platser omvandlas till unika, urbana konstverk när Lux Helsinki lyser upp...

Torikorttelit.fi

Olympiastadion