Nybyggen planeras och genomförs i Helsingfors centrum framför allt i Södra hamnen, Skatudden, Tölöviken, omgivningen av Olympiastadion och på Hagnäs området.

Året om arrangeras evenemang på torg och i parker i Helsingfors centrum. Affärslivet, tjänster och kultur representeras omfattande i centrum av huvudstaden. De mest betydande konst- och kulturanläggningarna i Finland ligger på gångavstånd från varandra.

Helsingfors stad planerar att utvidga promenadcentrumet, uppliva centrumkvarteren och sätta parkerna i skick. Det finns mångsidiga möjligheter för vistelse och evenemang. Även nya bostäder byggs regelbundet i centrum. En bra kollektivtrafik bidrar till att det kommer förvärvsarbetande och turister från hela Finland och utrikes till centrum.

Uppdaterad 17.3.2021

Nyheter från Centrum

25.10.2021

Arbetena i det andra skedet av arkitekttävlingen för Elielplatsen och Stationsplatsen kan kommenteras fram till 8 november

De tävlingsförslag som valts ut för den andra etappen i arkitekttävlingen för att förnya...

26.8.2021

Stadsfullmäktige beslutade om fasindelning och kostnaderna för byggande av spårvägen Kronbroarna

Helsingfors stadsfullmäktige godkände 25.8.2021 byggande av spårvägen Kronbroarna stegvis,...

30.6.2021

11 planeringsgrupper deltar i Magasinstrandens internationella tävling

I majstartade Helsingfors stad en tävling för att hitta en partner för utvecklandeoch...

23.6.2021

Nya webbplatsen Heatmap visar områden med mest rusningstrafik i Helsingfors i realtid

Helsingfors stad och programvaruföretaget Hypercell öppnar idag webbplatsen Heatmap på adressen...

15.6.2021

Arkitekturtävlingen för Elielplatsen och Stationsplatsen går vidare till det andra skedet

Juryn har valt ut två tävlingsbidrag i arkitekturtävlingen för Elielplatsen och Stationsplatsen...

12.5.2021

Den internationella tävlingen för Magasinstranden startar – med tävlingen hittas en lösning för Helsingfors centrala strandområde

Helsingforsstad startar en tävling för att hitta en partner för utveckling ochgenomförande av ...

28.4.2021

Restaurangägarna för Kaserntorgets sommar har valts - En utsökt smakresa jorden runt utlovas

Restaurangägarna har valts för Kaserntorgets sommar. Under den två veckor långa...

26.3.2021

Tävlingsprogrammet för Magasinstranden till stadsmiljönämnden

I området Magasinstranden ordnas en tudelad kvalitets- och koncepttävling med syftet att utvec...

torikorttelit.fi:

Torikorttelit.fi

stadion.fi:

Olympiastadion