Helsingfors stad planerar att utvidga promenadcentrumet, uppliva centrumkvarteren och sätta parkerna i skick. Man planerar det offentliga rummet för vistelse och evenemang. Det byggs också nya bostäder i centrum.

Helsingfors centrumområde är en livlig plats under ständig utveckling, där man kan se arkitektur från olika epoker, från empire till modern. Det ordnas evenemang på torg och i parker året om. Affärslivet, tjänster och kultur representeras omfattande. De mest betydande konst- och kulturanläggningarna ligger på gångavstånd från varandra.

En bra kollektivtrafik bidrar till att det kommer förvärvsarbetande och turister från hela Finland till centrum.

Helsingfors stad planerar att utvidga promenadcentrumet, uppliva centrumkvarteren och sätta parkerna i skick. Man planerar det offentliga rummet för vistelse och evenemang. Det kommer också nya bostäder till centrum.

Uppdaterad 13.9.2017

Nyheter från Centrum

23.5.2018

Helsingfors Lejon samordnar utvecklingen av Salutorgets attraktivitet och funktionalitet

Salutorget i Helsingfors är en populär handelsplats, en livlig sjötrafikhamn och en av de...

15.5.2018

Mer rum för fotgängare på Senatstorget – nya parkeringsplatser för turistbussar på närgatorna

Kring Senatstorget testas i år nya parkeringsarrangemang för turisttrafiken. Nya...

14.5.2018

Nya planer för entréhallen i Helsingfors stadshus öppna för kommentarer

Entréhallen i Helsingfors stadshus utvecklas till en gemensam lokal för invånare, besökare och...

Spårvagn. Foto: Antti Pulkkinen
23.3.2018

Snabbare och smidigare spårvagn

Spårvagnstrafiken i Helsingfors ska bli bättre och det sker genom ett utvecklingsprogram som...

20.2.2018

Helsingors–Tallinn-tunneln driver ekonomisk tillväxt

FinEst Link-projektets resultat som publicerades i dag framgår det att en snabb tunnelförbindels...

7.2.2018

Helsingfors och Tallinns samarbete inom trafikutvecklingen fortsättningsvis starkt

Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori besöker som bäst Tallinn och träffar Tallinns borgmästare...

7.2.2018

Helsingors–Tallinn-tunneln driver ekonomisk tillväxt

FinEst Link-projektets resultat som publicerades i dag framgår det att en snabb tunnelförbindelse...

5.1.2018

På Stora Robertsgatan firas invigning av gågatan

Efter lång väntan är renoveringen av Stora Robertsgatan nu klar. Den 13 januari klockan 16–20...

torikorttelit.fi:

Torikorttelit.fi

stadion.fi:

Olympiastadion