Nybyggen planeras och genomförs i Helsingfors centrum framför allt i Södra hamnen, Skatudden, Tölöviken, omgivningen av Olympiastadion och på Hagnäs området.

Året om arrangeras evenemang på torg och i parker i Helsingfors centrum. Affärslivet, tjänster och kultur representeras omfattande i centrum av huvudstaden. De mest betydande konst- och kulturanläggningarna i Finland ligger på gångavstånd från varandra.

Helsingfors stad planerar att utvidga promenadcentrumet, uppliva centrumkvarteren och sätta parkerna i skick. Det finns mångsidiga möjligheter för vistelse och evenemang. Även nya bostäder byggs regelbundet i centrum. En bra kollektivtrafik bidrar till att det kommer förvärvsarbetande och turister från hela Finland och utrikes till centrum.

Uppdaterad 17.3.2021

Nyheter från Centrum

Nyheter publiceras inte längre på sidan Nytt i Helsingfors. Läs i stället alla nyheter på: https://www.hel.fi/sv/nyheter.
29.9.2022

Förbud mot användning av dubbdäck införs på Lönnrotsgatan

Förbudet mot dubbdäck träder i kraft på en del av Lönnrotsgatan från och med den 28 september...

1.9.2022

Utvecklingsplanerna för framtidens Havshagen finns till påseende och kan kommenteras på internet och i Kylätupa

Helsingfors stad öppnar 12–14 september 2022 en popup-punkt i Havshagen. Vi har öppet i tre...

4.7.2022

Södra hamnens framtid kan nu kommenteras

De fyra grupper som valts ut för den andra fasen av Magasinstrandens internationella kvalitets-...

3.6.2022

Sommargatorna öppnar i centrum i dag

I dag den 3 juni förvandlas fyra livliga gator i södra Helsingfors till gröna sommargator....

1.6.2022

De alternativa planerna för Savolaxgatans omgivning är nu öppna för kommentarer

På båda sidorna av Savolaxgatan i Alphyddan eftersträvas innerstadsliknande områden som...

16.5.2022

Tjärholmens bod har sålts för att användas som restaurang

Helsingfors stad har sålt Tjärholmens bod som ligger invid Kronohagen till Kidvekkeli Oy och...

5.5.2022

Sommargator börjar byggas i södra Helsingfors

Helsingfors stad bygger sommargator på fyra gatusträckor i Gardesstaden. Med sommargatorna vill...

17.3.2022

De förslag som går vidare till andra skedet i tävlingen för Magasinstranden har valts

De nio tävlingsförslagen i det första skedet av Magasinstrandens tävling fanns framlagda för...

torikorttelit.fi:

Torikorttelit.fi

stadion.fi:

Olympiastadion