Nybyggen planeras och genomförs i Helsingfors centrum framför allt i Södra hamnen, Skatudden, Tölöviken, omgivningen av Olympiastadion och på Hagnäs området.

Året om arrangeras evenemang på torg och i parker i Helsingfors centrum. Affärslivet, tjänster och kultur representeras omfattande i centrum av huvudstaden. De mest betydande konst- och kulturanläggningarna i Finland ligger på gångavstånd från varandra.

Helsingfors stad planerar att utvidga promenadcentrumet, uppliva centrumkvarteren och sätta parkerna i skick. Det finns mångsidiga möjligheter för vistelse och evenemang. Även nya bostäder byggs regelbundet i centrum. En bra kollektivtrafik bidrar till att det kommer förvärvsarbetande och turister från hela Finland och utrikes till centrum.

Uppdaterad 17.3.2021

Nyheter från Centrum

12.5.2021

Den internationella tävlingen för Magasinstranden startar – med tävlingen hittas en lösning för Helsingfors centrala strandområde

Helsingforsstad startar en tävling för att hitta en partner för utveckling ochgenomförande av ...

28.4.2021

Restaurangägarna för Kaserntorgets sommar har valts - En utsökt smakresa jorden runt utlovas

Restaurangägarna har valts för Kaserntorgets sommar. Under den två veckor långa...

26.3.2021

Tävlingsprogrammet för Magasinstranden till stadsmiljönämnden

I området Magasinstranden ordnas en tudelad kvalitets- och koncepttävling med syftet att utvec...

25.3.2021

Helsingfors får tillbaka sin sommarterrass – den här gången på Kaserntorget

Förra sommarens populära terrassförsök på Senatstorget kommer att få en fortsättning i sommar,...

24.3.2021

Inrättandet av nya arkitektur- och designmuseet framskrider

Planeringen av det nya arkitektur- och designmuseet framskrider till projektskedet som syftar...

12.3.2021

Arkitekturtävlingen för Elielplatsen och Stationsplatsen går framåt − kommentera tävlingsförslagen till den 4 april

Förslagen i arkitekturtävlingen för Elielplatsen och Stationsplatsen är färdiga. Stadsborna har...

9.3.2021

Stadsstyrelsen godkände avsiktsförklaring om utveckling av Elielplatsen och Stationsplatsen

Stadsstyrelsen godkände på sitt sammanträde den 8 mars en avsiktsförklaring som gäller utveckling...

4.2.2021

Stadsfullmäktige godkände principbeslut om omorganisering av hamnfunktionerna

Helsingfors stadsfullmäktige godkände vid sitt sammanträde den 3 februari ett principbeslut om...

torikorttelit.fi:

Torikorttelit.fi

stadion.fi:

Olympiastadion