Helsingfors stad planerar att utvidga promenadcentrumet, uppliva centrumkvarteren och sätta parkerna i skick. Man planerar det offentliga rummet för vistelse och evenemang. Det byggs också nya bostäder i centrum.

Helsingfors centrumområde är en livlig plats under ständig utveckling, där man kan se arkitektur från olika epoker, från empire till modern. Det ordnas evenemang på torg och i parker året om. Affärslivet, tjänster och kultur representeras omfattande. De mest betydande konst- och kulturanläggningarna ligger på gångavstånd från varandra.

En bra kollektivtrafik bidrar till att det kommer förvärvsarbetande och turister från hela Finland till centrum.

Helsingfors stad planerar att utvidga promenadcentrumet, uppliva centrumkvarteren och sätta parkerna i skick. Man planerar det offentliga rummet för vistelse och evenemang. Det kommer också nya bostäder till centrum.

Uppdaterad 13.9.2017

Nyheter från Centrum

6.11.2018

Invigningen av Ode firas på självständighetsdagsafton och självständighetsdagen

Invigningen av Helsingfors centrumbibliotek Ode firas på självständighetsdagsafton den 5 december...

2.11.2018

Planeringsbyråernas idéer har analyserats – hur fortskrider utredningen av Helsingfors promenadcentrums utvidgning och en underjordisk matargata?

Helsingfors stad fick i början av hösten idéer till en lösning för en betydande utvidgning av...

11.10.2018

Borgmästare Vapaavuoris budgetförslag 2019: Budgeten möter den växande stadens behov

Under de följande tre åren förutspås befolkningstillväxten fortsätta snabb i Helsingfors, staden...

7.9.2018

Kartläggning av idéer om en utvidgning av promenadcentrum och en underjordisk matargata för förslag till grund för den fortsatta planeringen

Helsingfors stad bad tio planeringsbyråer att komma med idéer till en lösning för en betydande...

3.9.2018

Helsinki Design Week på stadshuset 6–16 september

Entréhallen i Helsingfors stadshus livas upp i september genom en evenemangshelhet som bjuder på...

29.8.2018

Finlandiahuset renoveras

Finlandiahuset är ett av Alvar Aaltos mest kända verk. Aalto var en fördomsfri förnyare, och i...

13.8.2018

Utvecklare söks för Salutorgets digitala informationsskyltar

Bra informationsskyltar förbättrar stadsmiljön och leder människoflödet i rätt riktning. Kring...

14.7.2018

Presidenternas möte har betydande inverkan på trafiken 16.7 - en del av centrum stängt för fordon.

Pressmeddelande från polisen, Helsingfors stad och Helsingforsregionens trafik (HRT) 14.7. ...

Torikorttelit.fi

Olympiastadion